Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у е-бизнис 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Структуре података и алгоритми 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Организационо понашање 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Управљање пројектима 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик I 16-10-2016 09:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика 13-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Пословна математика 13-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица14

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Управљање растом предузећа 15-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески 16-10-2016 09:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Енглески пословни језик II 16-10-2016 09:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Енглески пословни језик III 16-10-2016 09:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Економика јавног сектора 15-10-2016 12:00

Учионица7

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 15-10-2016 12:00

Учионица7

Финансијско рачуноводство mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 13-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 14-10-2016 09:00

Учионица14

Учионица16

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи јавне администрације (bol. 07) 15-10-2016 12:00

Учионица7

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Основи организације (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 14-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-10-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица14

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица14

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословна етика dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Учионица14_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Учионица14_КП

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 15-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент mr Leonard Salai 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 16-10-2016 09:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Туристичка географија dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Економика туризма dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Међународни туризам dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Маркетинг dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Познавање робе dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица14

Енергетска безбедност (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Оперативни менаџмент 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Базе података dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 16-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Учионица16

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 12-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Учионица14_КП

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Учионица16

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 15-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Учионица14_КП

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 14-10-2016 07:00

Учионица11_КП

Учионица12

Маркетинг (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-10-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 14-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 13-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Међународна економија (bol. 12) 12-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 14-10-2016 09:00

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица14

Електронски системи плаћања (bol. 12) 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица14

Производни менаџмент mr Leonard Salai 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословна математика dr Sanja Lončar 16-10-2016 12:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-10-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Примена информационих технологија (bol. 07) 13-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 15-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица14

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 13-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-10-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 14-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Социологија (bol. 12) 14-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 13-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица14

Основи организације (bol. 12) 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Примена интернет технологија (bol. 07) 13-10-2016 15:00

Учионица8

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 13-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 14-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Пословање медија (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 14-10-2016 09:00

Учионица13

Учионица16

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 16-10-2016 09:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 12-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Математика (bol. 12) 13-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Учионица16

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Учионица16

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Маркетинг истраживање (bol. 07) 15-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословање медија (bol. 12) 14-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 16-10-2016 09:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 09:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 09:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 16-10-2016 12:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 16-10-2016 12:00

Учионица14_КП

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 16-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Менаџмент медијских система (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 12-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 13-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Лабораторија 3

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 13-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 12-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Програмски језици I dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Програмски језици II dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 13-10-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 14-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Управљање ризицима dr Nataša Papić Blagojević 14-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица14

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 12-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 16-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Управљање људским ресурсима dr Ivana Jošanov Vrgović 12-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Пословно право dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Окружење пословања dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Учионица8

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 14-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица14

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – немачки 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Немачки пословни језик I 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Немачки пословни језик II 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Немачки пословни језик III 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 13-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 16-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Основи економије (bol. 12) 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Математика (bol. 07) 13-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Електронска трговина (bol. 12) dr Branko Latinović 13-10-2016 15:00

Учионица10

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Branko Latinović 13-10-2016 15:00

Учионица10

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Осигурање (bol. 07) 16-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Животно и неживотно осигурање 16-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик 1 Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Француски пословни језик 2 Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Осигурање (bol. 12) 16-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-10-2016 15:00

Учионица10

Маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Информациони системи dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 13-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Учионица16

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Софтверски инжењеринг 14-10-2016 12:00

Учионица7

Учионица8

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Учионица14_КП

Руски пословни језик 1 Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Руски пословни језик 2 Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Руски пословни језик 3 Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Социологија (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-10-2016 15:00

Учионица11

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Француски пословни језик 3 Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Други страни пословни језик – руски Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 14-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 13-10-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Финансијско рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 13-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица9

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 12-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 15-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 16-10-2016 09:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8