Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Strukture podataka i algoritmi 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Organizaciono ponašanje 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Upravljanje projektima 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik I 16-10-2016 09:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika 13-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Poslovna matematika 13-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Upravljanje rastom preduzeća 15-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski 16-10-2016 09:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Engleski poslovni jezik II 16-10-2016 09:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Engleski poslovni jezik III 16-10-2016 09:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Ekonomika javnog sektora 15-10-2016 12:00

Učionica7

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 15-10-2016 12:00

Učionica7

Finansijsko računovodstvo mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 13-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 14-10-2016 09:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi javne administracije (bol. 07) 15-10-2016 12:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Osnovi organizacije (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 14-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-10-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica14

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Softverski inženjering (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica14

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Internet marketing dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Učionica14_KP

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Učionica14_KP

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 15-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 16-10-2016 09:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Turistička geografija dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Marketing dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Personalne finansije dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica14

Energetska bezbednost (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Operativni menadžment 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Baze podataka dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 16-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 12-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Učionica14_KP

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 15-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Učionica14_KP

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 14-10-2016 07:00

Učionica11_KP

Učionica12

Marketing (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-10-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 14-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 13-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 12-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 14-10-2016 09:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica14

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 16-10-2016 12:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-10-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 13-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 15-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica14

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 13-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-10-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 14-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Sociologija (bol. 12) 14-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 13-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 12) 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Primena internet tehnologija (bol. 07) 13-10-2016 15:00

Učionica8

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 13-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 14-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Poslovanje medija (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 14-10-2016 09:00

Učionica13

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 16-10-2016 09:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 12-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Matematika (bol. 12) 13-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Učionica16

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Marketing istraživanje (bol. 07) 15-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovanje medija (bol. 12) 14-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 16-10-2016 09:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 09:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 09:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 16-10-2016 12:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 16-10-2016 12:00

Učionica14_KP

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 16-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 12-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 13-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 13-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 12-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Programski jezici I dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Programski jezici II dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 13-10-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 14-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima dr Nataša Papić Blagojević 14-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 14-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica14

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 12-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 16-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Upravljanje ljudskim resursima dr Ivana Jošanov Vrgović 12-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Okruženje poslovanja dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 13-10-2016 15:00

Učionica8

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 14-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica14

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 14-10-2016 09:00

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Nemački poslovni jezik I 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Nemački poslovni jezik II 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Nemački poslovni jezik III 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 13-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 16-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Osnovi ekonomije (bol. 12) 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 12-10-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Matematika (bol. 07) 13-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Branko Latinović 13-10-2016 15:00

Učionica10

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Branko Latinović 13-10-2016 15:00

Učionica10

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Osiguranje (bol. 07) 16-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje 16-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik 1 Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Francuski poslovni jezik 2 Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (bol. 12) 16-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-10-2016 15:00

Učionica10

Marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Informacioni sistemi dr Zoran Marošan 13-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 13-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 14-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Softverski inženjering 14-10-2016 12:00

Učionica7

Učionica8

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 14-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 14-10-2016 17:00

Učionica14_KP

Ruski poslovni jezik 1 Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Ruski poslovni jezik 2 Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Ruski poslovni jezik 3 Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Sociologija (bol. 07) 14-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-10-2016 15:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Francuski poslovni jezik 3 Tamara Verežan 16-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – ruski Tamara Popović 15-10-2016 12:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-10-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 13-10-2016 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 13-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-10-2016 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-10-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 14-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 13-10-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 14-10-2016 12:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 16-10-2016 12:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 13-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 16-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 16-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica9

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 14-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 12-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 15-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 15-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 16-10-2016 09:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8