Izaberite stranicu

Lorem ipsum


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Организационо понашање 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 16) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Дискретне математичке структуре (bol. 16) dr Sanja Lončar 07-10-2017 17:00

Лабораторија 4

Учионица12

Управљање пројектима 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица16

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица16

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 07-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица16

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица16

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 06-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица9

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 05-10-2017 13:00

Учионица12

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 07-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 05-10-2017 11:00

Учионица16

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Енергетска безбедност (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Оперативни менаџмент 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Пословна етика dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Амфитеатар1

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Животно и неживотно осигурање dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица16

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 07-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијске институције и тржишта dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Базе података dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица16

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Маркетинг dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Познавање робе dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 05-10-2017 13:00

Учионица12

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12_КП

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент mr Leonard Salai 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 05-10-2017 18:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Примена информационих технологија (bol. 07) 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 06-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица9

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Пословна математика dr Sanja Lončar 07-10-2017 17:00

Лабораторија 4

Учионица12

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 07-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12_КП

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 07-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица16

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 06-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 06-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 07-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица16

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање квалитетом (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 07-10-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 07-10-2017 17:00

Лабораторија 4

Учионица12

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 05-10-2017 13:00

Учионица12

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица16

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Примена интернет технологија (bol. 07) 07-10-2017 11:00

Учионица16

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 07-10-2017 17:00

Лабораторија 4

Учионица12

Међународна економија (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица16

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 04-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Програмски језици I dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Програмски језици II dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 05-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 07-10-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Milijana Roganović 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Основи организације (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Производни менаџмент mr Leonard Salai 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Predrag Ranitović 05-10-2017 17:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица16

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица16

Управљање туристичким предузећима dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 07-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица16

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 05-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 07-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица16

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Основи организације (bol. 12) 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима dr Ivana Jošanov Vrgović 06-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 06-10-2017 17:00

Учионица13

Учионица14

Управљање растом предузећа 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (bol. 16) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Predrag Ranitović 05-10-2017 17:00

Учионица14

Оперативни системи (bol. 16) dr Predrag Ranitović 05-10-2017 17:00

Учионица14

Економика туризма dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Амфитеатар1

Основи менаџмента (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Амфитеатар1

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Немачки пословни језик I Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Немачки пословни језик II Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Немачки пословни језик III Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 12) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Учионица14

Учионица9

Окружење пословања dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи економије (bol. 16) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Увод у е-бизнис dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Увод у програмирање (bol. 16) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Учионица14

Учионица9

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Руски пословни језик 1 Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Руски пословни језик 2 Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Руски пословни језик 3 Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – руски Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – руски (bol. 16) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Branka Paunović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Туристичка географија dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Осигурање (bol. 12) 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Финансијско рачуноводство dr Vladimir Zakić 07-10-2017 11:00

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Vladimir Zakić 07-10-2017 11:00

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Vladimir Zakić 07-10-2017 11:00

Учионица9

Економика јавног сектора dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Основи предузетништва dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Управљање квалитетом (bol. 12) 05-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица13

Јавне финансије (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Dejan Živkov 04-10-2017 17:00

Учионица16

Управљање ризицима dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица16

Социологија (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 07-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Учионица12

Учионица13

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица16

Предузетништво (bol. 12) 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица16

Структуре података и алгоритми dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Структуре података и алгоритми (bol. 16) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Осигурање (bol. 07) 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) 07-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 07-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Животно и неживотно осигурање dr Željko Račić 05-10-2017 15:00

Учионица13

Учионица16

Софтверски инжењеринг (bol. 07) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Електронска трговина (bol. 12) dr Branko Latinović 05-10-2017 11:00

Учионица16

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Branko Latinović 05-10-2017 11:00

Учионица11

Информациони системи (bol. 16) dr Branko Latinović 05-10-2017 11:00

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 06-10-2017 13:00

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 06-10-2017 13:00

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 06-10-2017 13:00

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 06-10-2017 13:00

Учионица14

Основи туризма (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 06-10-2017 13:00

Учионица14

Основи предузетништва mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Теорија графова (bol. 16) dr Dragan Jočić 05-10-2017 13:00

Учионица12

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 06-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) mr Leonard Salai 05-10-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 07-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 04-10-2017 17:00

Учионица16

Електронски системи плаћања (bol. 12) dr Branko Latinović 05-10-2017 11:00

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 05-10-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Математика (bol. 16) dr Dragan Jočić 05-10-2017 13:00

Учионица12

Предузетништво (bol. 07) 04-10-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Пројектовање алгоритама (bol. 16) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Учионица16

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 11:00

Учионица11

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-10-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Учионица13

Учионица14