Izaberite stranicu

Lorem ipsum


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Organizaciono ponašanje 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 16) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Diskretne matematičke strukture (bol. 16) dr Sanja Lončar 07-10-2017 17:00

Laboratorija 4

Učionica12

Upravljanje projektima 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica16

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 07-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica16

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 06-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 05-10-2017 13:00

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 07-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Internet marketing dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 05-10-2017 11:00

Učionica16

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Energetska bezbednost (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Operativni menadžment 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Životno i neživotno osiguranje dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica16

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 07-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Baze podataka dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica16

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Marketing dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 05-10-2017 13:00

Učionica12

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica12_KP

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 05-10-2017 18:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 06-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 07-10-2017 17:00

Laboratorija 4

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 07-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 07-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 06-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 06-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 07-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica16

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 07-10-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 07-10-2017 17:00

Laboratorija 4

Učionica12

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 05-10-2017 13:00

Učionica12

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Primena internet tehnologija (bol. 07) 07-10-2017 11:00

Učionica16

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 07-10-2017 17:00

Laboratorija 4

Učionica12

Međunarodna ekonomija (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Zoran Marošan 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 06-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica16

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 04-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Programski jezici I dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Programski jezici II dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 05-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 07-10-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Milijana Roganović 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Personalne finansije dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Predrag Ranitović 05-10-2017 17:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 06-10-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 07-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 07-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 05-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 07-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica16

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 05-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 12) 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 05-10-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima dr Ivana Jošanov Vrgović 06-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 06-10-2017 17:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rastom preduzeća 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (bol. 16) dr Maja Vukadinović 05-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Predrag Ranitović 05-10-2017 17:00

Učionica14

Operativni sistemi (bol. 16) dr Predrag Ranitović 05-10-2017 17:00

Učionica14

Ekonomika turizma dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 04-10-2017 17:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Nemački poslovni jezik I Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Nemački poslovni jezik II Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Nemački poslovni jezik III Ivana Zorica Samardžić 04-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 12) mr Mila Mihajlović 06-10-2017 09:00

Učionica14

Učionica9

Okruženje poslovanja dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi ekonomije (bol. 16) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Uvod u e-biznis dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Uvod u programiranje (bol. 16) dr Ninoslava Savić 06-10-2017 11:00

Učionica14

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 06-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Ruski poslovni jezik 1 Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Ruski poslovni jezik 2 Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Ruski poslovni jezik 3 Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – ruski Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 16) Tamara Popović 04-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Branka Paunović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Turistička geografija dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osiguranje (bol. 12) 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Finansijsko računovodstvo dr Vladimir Zakić 07-10-2017 11:00

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Vladimir Zakić 07-10-2017 11:00

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Vladimir Zakić 07-10-2017 11:00

Učionica9

Ekonomika javnog sektora dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi preduzetništva dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) 05-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 04-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica13

Javne finansije (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Dejan Živkov 04-10-2017 17:00

Učionica16

Upravljanje rizicima dr Ljiljana Jović 04-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 07-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 04-10-2017 13:00

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-10-2017 17:00

Učionica12

Učionica13

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 07-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 12) 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (bol. 16) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osiguranje (bol. 07) 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) 07-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 07-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Životno i neživotno osiguranje dr Željko Račić 05-10-2017 15:00

Učionica13

Učionica16

Softverski inženjering (bol. 07) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Branko Latinović 05-10-2017 11:00

Učionica16

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Branko Latinović 05-10-2017 11:00

Učionica11

Informacioni sistemi (bol. 16) dr Branko Latinović 05-10-2017 11:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 06-10-2017 13:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 06-10-2017 13:00

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 06-10-2017 13:00

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 06-10-2017 13:00

Učionica14

Osnovi turizma (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 06-10-2017 13:00

Učionica14

Osnovi preduzetništva mr Leonard Salai 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-10-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Teorija grafova (bol. 16) dr Dragan Jočić 05-10-2017 13:00

Učionica12

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 05-10-2017 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 06-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) mr Leonard Salai 05-10-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 07-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 04-10-2017 17:00

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) dr Branko Latinović 05-10-2017 11:00

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 05-10-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Matematika (bol. 16) dr Dragan Jočić 05-10-2017 13:00

Učionica12

Preduzetništvo (bol. 07) 04-10-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Projektovanje algoritama (bol. 16) dr Vlado Krunić 07-10-2017 11:00

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 07-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 05-10-2017 11:00

Učionica11

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-10-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-10-2017 11:00

Učionica13

Učionica14