Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Психологија (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Пре Бол.) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 03-10-2018 11:00

Амфитеатар_КП

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 09-10-2018 11:00

Учионица14

Методологија истраживачког рада (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Национална економија (Бол. 12) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Основи економије (Бол. 16) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Основи економије (Бол. 17) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Основи економије (Бол. 12) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Међународно пословно финансирање (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Организационо понашање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Учионица9

Пројектни менаџмент (Бол. 17) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Управљање породичним пословањем (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Учионица16

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 09-10-2018 11:00

Учионица13

Теорија графова (Бол. 16) Jočić dr Dragan 03-10-2018 09:00

Учионица14

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Економика Европске уније (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 08-10-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Учионица11_КП

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Учионица12_КП

Међународна пореска политика (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 05-10-2018 09:00

Учионица16

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Учионица16

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Lončar dr Sanja 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Учионица12_КП

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 09-10-2018 11:00

Учионица13

Банкарско пословање (Бол. 17) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Учионица13

Математика (Бол. 16) Jočić dr Dragan 03-10-2018 09:00

Учионица14

Пословне стратегије (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 09-10-2018 11:00

Учионица12

Базе података (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 08-10-2018 17:00

Учионица16

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 09-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Учионица16

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Учионица14

Рачуноводство банака и финансијских институција (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Учионица11_КП

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Учионица14_КП

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 12) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Учионица9

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Учионица11_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Jočić dr Dragan 03-10-2018 09:00

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Учионица14

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Учионица16

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Психологија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Учионица12_КП

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 09-10-2018 11:00

Учионица13

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 09-10-2018 11:00

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Учионица16

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Учионица9

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Учионица14

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Амфитеатар_КП

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Учионица14

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Туристичка географија (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (Бол. 12) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 12) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 12) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Учионица16

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Учионица14

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Учионица16

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 05-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 05-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-10-2018 09:00

Учионица13

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-10-2018 09:00

Учионица13

Основи менаџмента (Бол. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Учионица16

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Учионица16

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Учионица16

Информациони системи у туризму (Бол. 12) 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Учионица12_КП

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 03-10-2018 09:00

Учионица14_КП

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 09-10-2018 09:00

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 08-10-2018 17:00

Учионица16

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-10-2018 09:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 08-10-2018 11:00

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 08-10-2018 11:00

Учионица14

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Учионица13

Пословно окружење (Бол. 12) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 09-10-2018 11:00

Учионица14

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Посебни облици туризма (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 08-10-2018 11:00

Учионица14

Учионица16

Дигитални маркетинг (Бол. 12) 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Учионица11_КП

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Амфитеатар_КП

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 09-10-2018 11:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 03-10-2018 09:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 05-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 03-10-2018 14:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Учионица12

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 08-10-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 09-10-2018 09:00

Учионица12

Вредновање предузећа (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Учионица11_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Учионица11_КП

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Учионица13

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигуравачко пословање (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Учионица14

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 09-10-2018 09:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 08-10-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Учионица16

Психологија (Бол. 16) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Учионица12

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Учионица12

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Учионица9

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Монетарне финансије (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Берзанско пословање (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Амфитеатар_КП

Економика предузећа (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Амфитеатар_КП

Производни менаџмент (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 03-10-2018 09:00

Учионица14_КП

Математика (Бол. 12) Pavkov dr Ivan 03-10-2018 11:00

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 05-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 09-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Учионица14

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Амфитеатар_КП

Пословање медија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 03-10-2018 09:00

Учионица14_КП

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 03-10-2018 11:00

Амфитеатар_КП

Пословни енглески језик (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Учионица12

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Учионица9

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Учионица9

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Учионица14

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 09-10-2018 09:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Амфитеатар_КП

Глобализација (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Амфитеатар_КП

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Оперативни системи (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 05-10-2018 13:00

Учионица16

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Учионица16

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Учионица16

Корпоративне финансије (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 16) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Руски (Бол. 17) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Учионица9

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Учионица12

Економика Европске уније (Бол. 17) Jovanović dr Miroslav 03-10-2018 16:00

Учионица12_КП

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 05-10-2018 13:00

Учионица16

Безбедност информационих система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 05-10-2018 13:00

Учионица16

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 05-10-2018 13:00

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Учионица12

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Учионица16

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Учионица12

Основи организације (Бол. 17) Stankov dr Biljana 08-10-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 09-10-2018 09:00

Учионица12

Међународно опорезивање (Бол. 17) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Учионица12_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-10-2018 09:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент услуга (Бол. 12) Roganović dr Milijana 03-10-2018 14:00

Учионица14_КП

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Амфитеатар_КП

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Учионица11_КП

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Предузетништво (Бол. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Амфитеатар_КП

Вредновање предузећа (Бол. 17) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Учионица11_КП

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Рачунарске мреже (Бол. 16) Stanković dr Željko 09-10-2018 11:00

Учионица9

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Учионица14_КП

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 05-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 05-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Учионица16

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Учионица16

Туристичка географија (Бол. 17) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Учионица16

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Учионица16

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Учионица11_КП

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Учионица12_КП

Математика (Бол. 17) Pavkov dr Ivan 03-10-2018 11:00

Учионица14_КП

Посебни облици туризма (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 05-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 05-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) Martinović Barbul Ivana 08-10-2018 11:00

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 05-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Конкурентност предузећа и привреде (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 03-10-2018 11:00

Амфитеатар_КП

Економика међународних интеграција (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-10-2018 09:00

Учионица13

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 09-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Учионица16