Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Pre Bol.) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 03-10-2018 11:00

Amfiteatar_KP

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 09-10-2018 11:00

Učionica14

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Učionica9

Projektni menadžment (Bol. 17) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Učionica16

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 09-10-2018 11:00

Učionica13

Teorija grafova (Bol. 16) Jočić dr Dragan 03-10-2018 09:00

Učionica14

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 08-10-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Učionica11_KP

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Učionica12_KP

Međunarodna poreska politika (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 05-10-2018 09:00

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Učionica12_KP

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 09-10-2018 11:00

Učionica13

Bankarsko poslovanje (Bol. 17) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Učionica13

Matematika (Bol. 16) Jočić dr Dragan 03-10-2018 09:00

Učionica14

Poslovne strategije (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 09-10-2018 11:00

Učionica12

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 08-10-2018 17:00

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 09-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Učionica16

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Učionica11_KP

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Učionica11_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Jočić dr Dragan 03-10-2018 09:00

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Učionica12_KP

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 09-10-2018 11:00

Učionica13

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 09-10-2018 11:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Amfiteatar_KP

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Učionica14

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 05-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 05-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-10-2018 09:00

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-10-2018 09:00

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Učionica16

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Učionica12_KP

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 03-10-2018 09:00

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-10-2018 09:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 08-10-2018 17:00

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-10-2018 09:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 08-10-2018 11:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 08-10-2018 11:00

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Učionica13

Poslovno okruženje (Bol. 12) Peković dr Drinka 05-10-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 09-10-2018 11:00

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 08-10-2018 11:00

Učionica14

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 12) 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Učionica11_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Amfiteatar_KP

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 09-10-2018 11:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 03-10-2018 09:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 05-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 03-10-2018 14:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Učionica12

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 08-10-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-10-2018 09:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Učionica11_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Učionica11_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-10-2018 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 08-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 08-10-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Učionica16

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Monetarne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Berzansko poslovanje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-10-2018 16:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Amfiteatar_KP

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 03-10-2018 09:00

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 12) Pavkov dr Ivan 03-10-2018 11:00

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 05-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 09-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 03-10-2018 09:00

Amfiteatar_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 05-10-2018 11:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 03-10-2018 09:00

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 03-10-2018 11:00

Amfiteatar_KP

Poslovni engleski jezik (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 05-10-2018 11:00

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-10-2018 11:00

Učionica9

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 05-10-2018 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Maja Lemajić 08-10-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 08-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-10-2018 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Amfiteatar_KP

Globalizacija (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 05-10-2018 13:00

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 05-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 16) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski (Bol. 17) Popović Tamara 08-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 08-10-2018 15:00

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Učionica12

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Jovanović dr Miroslav 03-10-2018 16:00

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 05-10-2018 13:00

Učionica16

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 05-10-2018 13:00

Učionica16

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 05-10-2018 13:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Učionica12

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 08-10-2018 13:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 05-10-2018 16:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 08-10-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 09-10-2018 13:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-10-2018 09:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Učionica12_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-10-2018 09:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 03-10-2018 14:00

Učionica14_KP

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 03-10-2018 16:00

Amfiteatar_KP

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Učionica11_KP

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 03-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Preduzetništvo (Bol. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Salai mr Leonard 03-10-2018 13:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Učionica11_KP

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 09-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računarske mreže (Bol. 16) Stanković dr Željko 09-10-2018 11:00

Učionica9

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 03-10-2018 16:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 05-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 05-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Račić dr Željko 09-10-2018 15:00

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 03-10-2018 11:00

Učionica11_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 03-10-2018 13:00

Učionica12_KP

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 03-10-2018 11:00

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 05-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 05-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Martinović Barbul Ivana 08-10-2018 11:00

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-10-2018 15:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Paunović dr Branka 05-10-2018 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 05-10-2018 13:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 05-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 09-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 03-10-2018 11:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 03-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 08-10-2018 17:00

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-10-2018 09:00

Učionica13

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 09-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica16