Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

Prijava ispita za OKTOBAR 2 (vanredni ispitni rok) će biti 27. SEPTEMBRA 2022.godine.

Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u
vanrednom ispitnom roku oktobar II je po Cenovniku 1.500,00 dianra.

 

Ispitni rok traje od  29.09. do 02.10.2022. godine.

 

Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 26.09.2022. godine, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene.

 

U ovom roku neće biti moguće polaganje popravnih kolokvijuma za decembarski ispitni rok. Uz podnošenje molbe i uplatu prema Cenovniku studenti mogu prijaviti istovremeno polaganje kolokvijuma i ispita.

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 23.09.2022. godine.

 

Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.

 

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

 

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

 

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

 

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

 

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku: https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 29-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 29-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 29-09-2022 12:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-09-2022 12:00

Učionica7

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 29-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 29-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 01-10-2022 15:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 01-10-2022 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 01-10-2022 13:00

Učionica13

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 01-10-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 30-09-2022 15:00

Učionica12

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 01-10-2022 15:00

Učionica12

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 01-10-2022 15:00

Učionica12

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 01-10-2022 13:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 29-09-2022 12:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 29-09-2022 14:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 01-10-2022 13:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 01-10-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 01-10-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 29-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 29-09-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 29-09-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 29-09-2022 10:00

Laboratorija 4

Učionica9

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 29-09-2022 10:00

Laboratorija 4

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 29-09-2022 10:00

Laboratorija 5

Učionica8

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 29-09-2022 10:00

Laboratorija 5

Učionica8

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-09-2022 12:00

Učionica7

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 29-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 29-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 29-09-2022 14:00

Laboratorija 4

Učionica9

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 29-09-2022 17:00

Laboratorija 3

Učionica7

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 01-10-2022 11:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 01-10-2022 13:00

Amfiteatar1

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 01-10-2022 13:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 01-10-2022 13:00

Amfiteatar1

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 01-10-2022 13:00

Amfiteatar1

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 29-09-2022 08:00

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 29-09-2022 09:00

Učionica10

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 30-09-2022 15:00

Učionica12

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 01-10-2022 13:00

Učionica13

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 01-10-2022 13:00

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 01-10-2022 13:00

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 01-10-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-09-2022 12:00

Učionica7

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 30-09-2022 15:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 29-09-2022 14:00

Laboratorija 4

Učionica9

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 01-10-2022 11:00

Učionica12

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 01-10-2022 15:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 29-09-2022 12:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 01-10-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 29-09-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 30-09-2022 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 29-09-2022 14:00

Laboratorija 4

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 01-10-2022 11:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 01-10-2022 15:00

Učionica12

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 29-09-2022 08:00

Učionica16

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 29-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-09-2022 12:00

Učionica7

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 30-09-2022 13:00

Učionica13

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 30-09-2022 15:00

Učionica12

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 30-09-2022 10:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 29-09-2022 14:00

Laboratorija 4

Učionica9

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 29-09-2022 14:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-10-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 29-09-2022 15:00

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 30-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 01-10-2022 11:00

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 01-10-2022 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 01-10-2022 11:00

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 01-10-2022 11:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 01-10-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 01-10-2022 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 01-10-2022 15:00

Amfiteatar1

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 01-10-2022 15:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 29-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 29-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 01-10-2022 11:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 30-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 30-09-2022 09:00

Učionica12

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2022 14:00

Učionica16

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 29-09-2022 17:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 01-10-2022 11:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 30-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 30-09-2022 13:00

Učionica12

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-09-2022 12:00

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 01-10-2022 13:00

Amfiteatar1

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 30-09-2022 10:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 01-10-2022 15:00

Učionica13

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-10-2022 11:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 02-10-2022 13:00

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 02-10-2022 11:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 02-10-2022 15:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 30-09-2022 10:00

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 01-10-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 01-10-2022 11:00

Amfiteatar2