Izaberite stranicu

Prijava ispita za OKTOBAR 2 (vanredni ispitni rok) će biti 27. SEPTEMBRA 2023.godine.

Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u
vanrednom ispitnom roku oktobar II je po Cenovniku 1.500,00 dianra.

Ispitni rok traje od  29.09. do 30.09.2023. godine.

Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 26.09.2023. godine, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene.

U ovom roku neće biti moguće polaganje popravnih kolokvijuma za decembarski ispitni rok. Uz podnošenje molbe i uplatu prema Cenovniku studenti mogu prijaviti istovremeno polaganje kolokvijuma i ispita.

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 23.09.2023. godine.

Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

 

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

 Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u  

           prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku: http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


PredmetNastavnikDatumVremeUčionica
Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2023 15:00

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 30-09-2023 15:00

Učionica14

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 29-09-2023 14:00

Laboratorija 3

Učionica11

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 30-09-2023 15:00

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 29-09-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 29-09-2023 11:00

Učionica8

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 30-09-2023 15:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 30-09-2023 15:00

Učionica14

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 30-09-2023 10:00

Laboratorija 4

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 29-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 29-09-2023 12:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 29-09-2023 12:00

Učionica7

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 30-09-2023 10:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 29-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 30-09-2023 15:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 29-09-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 29-09-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 29-09-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 29-09-2023 10:00

Laboratorija 4

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 29-09-2023 10:00

Laboratorija 4

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 29-09-2023 10:30

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 29-09-2023 11:30

Laboratorija 4

Učionica11

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 29-09-2023 11:30

Laboratorija 4

Učionica11

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-09-2023 12:00

Učionica7

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 30-09-2023 10:00

Laboratorija 4

Učionica9

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 30-09-2023 10:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 29-09-2023 14:00

Laboratorija 3

Učionica11

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 29-09-2023 14:00

Laboratorija 3

Učionica11

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 30-09-2023 15:00

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 29-09-2023 09:00

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 29-09-2023 10:00

Učionica7

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 29-09-2023 10:00

Učionica7

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 29-09-2023 11:00

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 29-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2023 15:00

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2023 15:00

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2023 15:00

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 30-09-2023 15:00

Učionica14

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 29-09-2023 09:00

Učionica8

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 29-09-2023 11:00

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-09-2023 12:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 30-09-2023 10:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 30-09-2023 15:00

Učionica14

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Marko Špiler 30-09-2023 10:00

Učionica8

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 29-09-2023 09:00

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 29-09-2023 09:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 29-09-2023 12:00

Učionica10

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-09-2023 12:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 30-09-2023 15:00

Učionica14

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 29-09-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-09-2023 15:00

Laboratorija 5

Učionica10

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 29-09-2023 09:00

Učionica8

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 29-09-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 30-09-2023 10:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 29-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 29-09-2023 17:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 29-09-2023 17:00

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 30-09-2023 10:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 30-09-2023 15:00

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 30-09-2023 15:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 29-09-2023 09:00

Učionica8

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 29-09-2023 11:00

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 29-09-2023 12:00

Učionica10

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 29-09-2023 12:00

Učionica10

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 29-09-2023 12:00

Učionica10

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-09-2023 12:00

Učionica7

Rodno-odgovorno budžetiranje dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 29-09-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2023 15:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Stevan Tomašević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 30-09-2023 10:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-09-2023 09:00

Učionica14

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dragoljub Jovičić 30-09-2023 15:00

Učionica13

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2023 09:00

Učionica12

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 29-09-2023 09:00

Učionica9

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 29-09-2023 09:00

Učionica8

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 29-09-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 30-09-2023 10:00

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 30-09-2023 10:00

Učionica13

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 29-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 29-09-2023 10:00

Učionica13

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 29-09-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 30-09-2023 10:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 30-09-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2023 13:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 29-09-2023 13:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 30-09-2023 10:00

Učionica12

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 29-09-2023 13:00

Učionica12

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 29-09-2023 14:00

Laboratorija 3

Učionica11

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 29-09-2023 14:00

Učionica14

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2023 15:00

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 30-09-2023 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 30-09-2023 15:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 30-09-2023 13:00

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 29-09-2023 13:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Bojana Kovačević Berleković 30-09-2023 13:00

Učionica14