Izaberite stranicu

Prijava ispita za Oktobar III je 12.10.2018. godine.


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Међународна пореска политика (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Методологија истраживачког рада (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Учионица9

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 19-10-2018 09:00

Учионица12

Банкарско пословање (Бол. 17) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 16-10-2018 09:00

Учионица10

Организационо понашање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Учионица13

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Пројектни менаџмент (Бол. 17) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Пословне стратегије (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Глобализација (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Психологија (Бол. 16) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Учионица16

Пословни енглески језик (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Учионица16

Базе података (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Учионица16

Математика (Бол. 16) Jočić dr Dragan 17-10-2018 09:00

Учионица10

Теорија графова (Бол. 16) Jočić dr Dragan 17-10-2018 09:00

Учионица10

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 19-10-2018 11:00

Учионица13

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 19-10-2018 11:00

Учионица13

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 19-10-2018 11:00

Учионица10

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Учионица16

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Економика Европске уније (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Економика међународних интеграција (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 16-10-2018 09:00

Учионица10

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Учионица9

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 07) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Учионица12

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Основи туризма (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Учионица14

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Учионица9

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Базе података (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Учионица10

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Учионица16

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Учионица16

Актуарство (Бол. 07) Jočić dr Dragan 17-10-2018 09:00

Учионица10

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 19-10-2018 09:00

Учионица12

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Примењено програмирање (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – руски (Бол. 07) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 07) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 07) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Учионица12

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Учионица10

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 12) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Учионица12

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Jočić dr Dragan 17-10-2018 09:00

Учионица10

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Рачуноводство банака и финансијских институција (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Предузетништво (Бол. 12) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Учионица9

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 12) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Учионица12

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Туристичка географија (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Учионица16

Пословање медија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Учионица16

Психологија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Учионица10

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Учионица16

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Учионица16

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Учионица16

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 19-10-2018 09:00

Учионица12

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 19-10-2018 11:00

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Учионица16

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Учионица16

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Учионица9

Други страни пословни језик – руски (Бол. 12) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 12) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 07) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Пословање медија (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Учионица16

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Учионица16

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Учионица16

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 19-10-2018 09:00

Учионица12

Вредновање предузећа (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 12) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Учионица12

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Учионица13

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Учионица16

Предузетништво (Бол. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Међународно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Учионица9

Тржишно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Учионица9

Национална економија (Бол. 12) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 12) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 19-10-2018 09:00

Учионица12

Основи менаџмента (Бол. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Примена интернет технологија (Бол. 07) Klašnja Milićević dr Aleksandra 19-10-2018 11:00

Учионица13

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Учионица16

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Економија знања (Бол. 07) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Учионица16

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Учионица10

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Учионица11

Пословно комуницирање (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 19-10-2018 11:00

Учионица10

Посебни облици туризма (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Учионица12

Економика предузећа (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Учионица12

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 17-10-2018 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 16-10-2018 11:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 18-10-2018 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Учионица16

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Учионица12

Производни менаџмент (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 17-10-2018 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Осигуравачко пословање (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Учионица11

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 16-10-2018 09:00

Учионица11

Основи економије (Бол. 07) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Учионица13

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Учионица13

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Учионица13

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Учионица13

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Учионица13

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Учионица13

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 16) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Руски (Бол. 17) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Учионица16

Основи организације (Бол. 17) Stankov dr Biljana 18-10-2018 11:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Учионица12

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Учионица16

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Амфитеатар1

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Учионица11

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Учионица16

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Учионица9

Комерцијално пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Менаџмент услуга (Бол. 12) Roganović dr Milijana 16-10-2018 11:00

Учионица10

Психологија (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Учионица16

Основи економије (Бол. 16) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Основи економије (Бол. 12) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Основи економије (Бол. 17) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Учионица16

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Учионица12

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Међународно пословно финансирање (Бол. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Монетарне финансије (Бол. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Берзанско пословање (Бол. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Инвестирање у хартије од вредности (Пре Бол.) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Учионица11

Основи туризма (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Учионица11

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Учионица11

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Учионица9

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Учионица9

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Учионица9

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Учионица9

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Учионица9

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Учионица9

Управљање породичним пословањем (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Учионица10

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Учионица16

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Учионица10

Математика (Бол. 12) Pavkov dr Ivan 17-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Оперативни системи (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Учионица11

Безбедност информационих система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Учионица11

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Учионица11

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Учионица11

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Учионица10

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Учионица9

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Учионица10

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Jočić dr Dragan 17-10-2018 09:00

Учионица10

Вредновање предузећа (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 17) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 17-10-2018 11:00

Амфитеатар1

Пројектовање система електронског пословања (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Учионица13

Рачунарске мреже (Бол. 16) Stanković dr Željko 19-10-2018 11:00

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Међународно опорезивање (Бол. 17) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Учионица16

Осигурање (Бол. 07) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Учионица11

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Лабораторија 4

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 19-10-2018 11:00

Учионица10

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) 19-10-2018 11:00

Учионица10

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 17-10-2018 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Учионица13

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Lončar dr Sanja 19-10-2018 11:00

Учионица10

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Stanković dr Željko 19-10-2018 11:00

Учионица9

Интернет маркетинг (Пре Бол.) Stanković dr Željko 19-10-2018 11:00

Учионица9

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Амфитеатар1

Математика (Бол. 17) Pavkov dr Ivan 17-10-2018 11:00

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Конкурентност предузећа и привреде (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Амфитеатар1

Корпоративне финансије (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Учионица16

Економика Европске уније (Бол. 17) Jovanović dr Miroslav 17-10-2018 16:00

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Конкурентност предузећа и привреде (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Учионица10

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Учионица9