Izaberite stranicu

Prijava ispita za Oktobar III je 12.10.2018. godine.


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Međunarodna poreska politika (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Učionica9

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 19-10-2018 09:00

Učionica12

Bankarsko poslovanje (Bol. 17) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 16-10-2018 09:00

Učionica10

Organizaciono ponašanje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Učionica13

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Projektni menadžment (Bol. 17) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Poslovne strategije (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Globalizacija (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Učionica16

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Učionica16

Matematika (Bol. 16) Jočić dr Dragan 17-10-2018 09:00

Učionica10

Teorija grafova (Bol. 16) Jočić dr Dragan 17-10-2018 09:00

Učionica10

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 19-10-2018 11:00

Učionica13

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 19-10-2018 11:00

Učionica13

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 19-10-2018 11:00

Učionica10

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Učionica16

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 16-10-2018 09:00

Učionica10

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Učionica9

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Učionica10

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 07) Jočić dr Dragan 17-10-2018 09:00

Učionica10

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 19-10-2018 09:00

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Učionica12

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Učionica10

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Jočić dr Dragan 17-10-2018 09:00

Učionica10

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 12) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Učionica12

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Učionica10

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Učionica16

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 19-10-2018 09:00

Učionica12

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 19-10-2018 11:00

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Poslovanje medija (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 19-10-2018 09:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Učionica12

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 19-10-2018 09:00

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Klašnja Milićević dr Aleksandra 19-10-2018 11:00

Učionica13

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Ekonomija znanja (Bol. 07) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Učionica10

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Učionica11

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 19-10-2018 11:00

Učionica10

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Učionica12

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 17-10-2018 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 16-10-2018 11:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 18-10-2018 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Učionica12

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 17-10-2018 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Osiguravačko poslovanje (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 17-10-2018 16:00

Učionica11

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 16-10-2018 09:00

Učionica11

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 16) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski (Bol. 17) Popović Tamara 18-10-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 18-10-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Učionica12

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 19-10-2018 09:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-10-2018 11:00

Učionica11

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Učionica9

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 16-10-2018 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 16-10-2018 11:00

Učionica10

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 16-10-2018 16:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Peković dr Drinka 16-10-2018 09:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 16-10-2018 11:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-10-2018 11:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 18-10-2018 11:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 18-10-2018 13:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Monetarne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Berzansko poslovanje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Pre Bol.) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Učionica11

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Učionica11

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Učionica11

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 16-10-2018 15:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Učionica10

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 19-10-2018 09:00

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Živkov dr Dejan 18-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Učionica10

Matematika (Bol. 12) Pavkov dr Ivan 17-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-10-2018 13:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Učionica11

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Učionica11

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 16-10-2018 13:00

Učionica11

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Učionica11

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Specijalistička praksa (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-10-2018 16:00

Učionica10

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 18-10-2018 16:00

Učionica9

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-10-2018 16:00

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-10-2018 17:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-10-2018 09:00

Učionica10

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Jočić dr Dragan 17-10-2018 09:00

Učionica10

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17) Đorđević dr Slaviša 19-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 17-10-2018 11:00

Amfiteatar1

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 18-10-2018 17:00

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Učionica13

Računarske mreže (Bol. 16) Stanković dr Željko 19-10-2018 11:00

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Učionica16

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 17-10-2018 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 16-10-2018 16:00

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 16-10-2018 15:00

Učionica11

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 17-10-2018 09:00

Laboratorija 4

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 19-10-2018 11:00

Učionica10

Projektovanje algoritama (Bol. 16) 19-10-2018 11:00

Učionica10

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 17-10-2018 11:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 17-10-2018 11:00

Učionica13

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 19-10-2018 11:00

Učionica10

Digitalni marketing (Bol. 12) Stanković dr Željko 19-10-2018 11:00

Učionica9

Internet marketing (Pre Bol.) Stanković dr Željko 19-10-2018 11:00

Učionica9

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 19-10-2018 13:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 17-10-2018 11:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Salai mr Leonard 17-10-2018 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 19-10-2018 15:00

Amfiteatar1

Korporativne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 17-10-2018 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Račić dr Željko 19-10-2018 15:00

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Jovanović dr Miroslav 17-10-2018 16:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 17-10-2018 09:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 17-10-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 16-10-2018 13:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-10-2018 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-10-2018 13:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Maja Lemajić 18-10-2018 15:00

Učionica10

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-10-2018 15:00

Učionica9