Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 20-10-2017 09:00

Учионица11

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 19-10-2017 10:00

Учионица11

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-10-2017 17:00

Учионица11

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-10-2017 17:00

Учионица11

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 20-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 20-10-2017 15:00

Учионица16

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-10-2017 17:00

Учионица11

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 21-10-2017 09:00

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 21-10-2017 09:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 21-10-2017 09:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 21-10-2017 09:00

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 19-10-2017 13:00

Учионица10

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 19-10-2017 14:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 19-10-2017 14:00

Учионица10

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 15:00

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 19-10-2017 11:00

Учионица14

Основи организације (bol. 12) 19-10-2017 15:00

Учионица10

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 19-10-2017 09:00

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-10-2017 15:00

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 20-10-2017 18:00

Учионица10

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 20-10-2017 18:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 19-10-2017 14:00

Учионица10

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) mr Leonard Salai 19-10-2017 11:00

Лабораторија 4

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-10-2017 11:00

Лабораторија 5

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 19-10-2017 13:00

Учионица10

Маркетинг (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 19-10-2017 11:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 21-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 19-10-2017 11:00

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-10-2017 09:00

Учионица10

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 19-10-2017 11:00

Учионица11

Дискретне математичке структуре (bol. 16) dr Sanja Lončar 20-10-2017 16:00

Учионица14

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 20-10-2017 16:00

Амфитеатар1

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 19-10-2017 11:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 21-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) Tamara Verežan 21-10-2017 09:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) Tamara Popović 21-10-2017 09:00

Учионица16

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 20-10-2017 18:00

Амфитеатар1

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 21-10-2017 12:00

Амфитеатар2

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 20-10-2017 15:00

Учионица10

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 19-10-2017 14:00

Амфитеатар2

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 19-10-2017 17:00

Учионица10

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 15:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 20-10-2017 15:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 20-10-2017 18:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 21-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) Tamara Verežan 21-10-2017 09:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) Tamara Popović 21-10-2017 09:00

Учионица16

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 19-10-2017 12:00

Учионица11

Међународна економија (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-10-2017 15:00

Учионица11

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 20-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 15:00

Учионица9

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 20-10-2017 16:00

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 20-10-2017 15:00

Амфитеатар2

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 20-10-2017 18:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 19-10-2017 09:00

Лабораторија 4

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-10-2017 09:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 19-10-2017 13:00

Учионица10

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 19-10-2017 14:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 19-10-2017 15:00

Учионица10

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-10-2017 15:00

Лабораторија 3

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 20-10-2017 18:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 20-10-2017 15:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Milijana Roganović 20-10-2017 15:00

Лабораторија 3

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 20-10-2017 17:00

Учионица16

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 20-10-2017 11:00

Лабораторија 4

Структуре података и алгоритми (bol. 16) dr Vlado Krunić 20-10-2017 11:00

Лабораторија 4

Софтверски инжењеринг (bol. 07) dr Vlado Krunić 20-10-2017 11:00

Лабораторија 4

Пројектовање алгоритама (bol. 16) dr Vlado Krunić 20-10-2017 11:00

Лабораторија 4

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 16) dr Nataša Bikicki 21-10-2017 09:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 21-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 19-10-2017 09:00

Учионица14

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 19-10-2017 11:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Branka Paunović 19-10-2017 11:00

Учионица9

Електронски системи плаћања (bol. 12) dr Branko Latinović 19-10-2017 11:00

Лабораторија 4

Основи економије (bol. 16) dr Drinka Peković 19-10-2017 11:00

Учионица14

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 19-10-2017 11:00

Учионица14

Оперативни системи (bol. 16) dr Predrag Ranitović 19-10-2017 12:00

Лабораторија 4

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 19-10-2017 12:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 19-10-2017 13:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 21-10-2017 09:00

Амфитеатар2

Основи менаџмента (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 19-10-2017 14:00

Учионица11

Основи економије (bol. 17) dr Dejan Đurić 20-10-2017 09:00

Учионица10

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-10-2017 09:00

Учионица10

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-10-2017 09:00

Учионица10

Основи економије (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-10-2017 09:00

Учионица10

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 20-10-2017 09:00

Учионица11

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 20-10-2017 09:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Vladimir Zakić 20-10-2017 12:00

Лабораторија 4

Први страни пословни језик I – француски (bol. 16) Tamara Verežan 21-10-2017 09:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – руски (bol. 16) Tamara Popović 21-10-2017 09:00

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 20-10-2017 18:00

Амфитеатар2

Информациони системи (bol. 16) dr Branko Latinović 19-10-2017 11:00

Лабораторија 4

Предузетништво (bol. 12) 19-10-2017 17:00

Учионица10

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-10-2017 17:00

Учионица11

Психологија (bol. 16) dr Maja Vukadinović 19-10-2017 17:00

Учионица11

Увод у програмирање (bol. 16) dr Ninoslava Savić 20-10-2017 09:00

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 19-10-2017 12:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 15:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tamara Gajić 20-10-2017 15:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 19-10-2017 12:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 20-10-2017 15:00

Учионица10

Јавне финансије (bol. 12) dr Marija Vuković 20-10-2017 16:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 15:00

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 20-10-2017 16:00

Учионица10

Математика (bol. 16) dr Dragan Jočić 20-10-2017 16:00

Учионица10

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-10-2017 17:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-10-2017 17:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 18:00

Амфитеатар1

Теорија графова (bol. 16) dr Dragan Jočić 20-10-2017 16:00

Учионица10

Социологија (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 20-10-2017 18:00

Амфитеатар1

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 19-10-2017 09:00

Учионица14