Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 20-10-2017 09:00

Učionica11

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 19-10-2017 10:00

Učionica11

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-10-2017 17:00

Učionica11

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-10-2017 17:00

Učionica11

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 20-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 20-10-2017 15:00

Učionica16

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-10-2017 17:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 21-10-2017 09:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 21-10-2017 09:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 21-10-2017 09:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 21-10-2017 09:00

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 19-10-2017 13:00

Učionica10

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 19-10-2017 14:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 19-10-2017 14:00

Učionica10

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 15:00

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 19-10-2017 11:00

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 12) 19-10-2017 15:00

Učionica10

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 19-10-2017 09:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-10-2017 15:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 20-10-2017 18:00

Učionica10

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 20-10-2017 18:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 19-10-2017 14:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) mr Leonard Salai 19-10-2017 11:00

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-10-2017 11:00

Laboratorija 5

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 19-10-2017 13:00

Učionica10

Marketing (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 19-10-2017 11:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 21-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 19-10-2017 11:00

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-10-2017 09:00

Učionica10

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 19-10-2017 11:00

Učionica11

Diskretne matematičke strukture (bol. 16) dr Sanja Lončar 20-10-2017 16:00

Učionica14

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 20-10-2017 16:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 19-10-2017 11:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 21-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 21-10-2017 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) Tamara Popović 21-10-2017 09:00

Učionica16

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 20-10-2017 18:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 21-10-2017 12:00

Amfiteatar2

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 20-10-2017 15:00

Učionica10

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 19-10-2017 14:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 19-10-2017 17:00

Učionica10

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 15:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 20-10-2017 15:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 20-10-2017 18:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 21-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 21-10-2017 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) Tamara Popović 21-10-2017 09:00

Učionica16

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 19-10-2017 12:00

Učionica11

Međunarodna ekonomija (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-10-2017 15:00

Učionica11

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 20-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 15:00

Učionica9

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 20-10-2017 16:00

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 20-10-2017 15:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 20-10-2017 18:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 19-10-2017 09:00

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-10-2017 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 19-10-2017 13:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 19-10-2017 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 19-10-2017 15:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-10-2017 15:00

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 20-10-2017 18:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 20-10-2017 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Milijana Roganović 20-10-2017 15:00

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 20-10-2017 17:00

Učionica16

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 20-10-2017 11:00

Laboratorija 4

Strukture podataka i algoritmi (bol. 16) dr Vlado Krunić 20-10-2017 11:00

Laboratorija 4

Softverski inženjering (bol. 07) dr Vlado Krunić 20-10-2017 11:00

Laboratorija 4

Projektovanje algoritama (bol. 16) dr Vlado Krunić 20-10-2017 11:00

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 16) dr Nataša Bikicki 21-10-2017 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 21-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 19-10-2017 09:00

Učionica14

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 19-10-2017 11:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Branka Paunović 19-10-2017 11:00

Učionica9

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) dr Branko Latinović 19-10-2017 11:00

Laboratorija 4

Osnovi ekonomije (bol. 16) dr Drinka Peković 19-10-2017 11:00

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 19-10-2017 11:00

Učionica14

Operativni sistemi (bol. 16) dr Predrag Ranitović 19-10-2017 12:00

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 19-10-2017 12:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 19-10-2017 13:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 21-10-2017 09:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 19-10-2017 14:00

Učionica11

Osnovi ekonomije (bol. 17) dr Dejan Đurić 20-10-2017 09:00

Učionica10

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-10-2017 09:00

Učionica10

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-10-2017 09:00

Učionica10

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-10-2017 09:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 20-10-2017 09:00

Učionica11

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 20-10-2017 09:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Vladimir Zakić 20-10-2017 12:00

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 16) Tamara Verežan 21-10-2017 09:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 16) Tamara Popović 21-10-2017 09:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 20-10-2017 18:00

Amfiteatar2

Informacioni sistemi (bol. 16) dr Branko Latinović 19-10-2017 11:00

Laboratorija 4

Preduzetništvo (bol. 12) 19-10-2017 17:00

Učionica10

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-10-2017 17:00

Učionica11

Psihologija (bol. 16) dr Maja Vukadinović 19-10-2017 17:00

Učionica11

Uvod u programiranje (bol. 16) dr Ninoslava Savić 20-10-2017 09:00

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 19-10-2017 12:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 15:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tamara Gajić 20-10-2017 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 19-10-2017 12:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 20-10-2017 15:00

Učionica10

Javne finansije (bol. 12) dr Marija Vuković 20-10-2017 16:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 15:00

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 20-10-2017 16:00

Učionica10

Matematika (bol. 16) dr Dragan Jočić 20-10-2017 16:00

Učionica10

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-10-2017 17:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-10-2017 17:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-10-2017 18:00

Amfiteatar1

Teorija grafova (bol. 16) dr Dragan Jočić 20-10-2017 16:00

Učionica10

Sociologija (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 20-10-2017 18:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 19-10-2017 09:00

Učionica14