Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 02-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 08-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 03-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (bol. 07) 14-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 08-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 08-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословна математика 04-09-2015 14:00

Учионица9

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I 13-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Руски пословни језик I 05-09-2015 10:00

Учионица16

Пословна статистика 04-09-2015 14:00

Учионица9

Структуре података и алгоритми 12-09-2015 14:00

Учионица9

Основи предузетништва 09-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима 03-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II 13-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III 13-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик II 05-09-2015 10:00

Учионица16

Увод у е-бизнис 12-09-2015 14:00

Учионица9

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа 03-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – француски 05-09-2015 12:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски 05-09-2015 10:00

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Учионица16

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 01-09-2015 11:00

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 08-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 01-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 03-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 01-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 04-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 03-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 06-09-2015 11:00

Учионица16

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 09-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 13-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 08-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 12-09-2015 14:00

Учионица9

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 07-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи електронског пословања (bol. 07) 14-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Окружење пословања 08-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Принципи менаџмента 09-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 01-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Учионица16

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Учионица16

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 05-09-2015 12:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 05-09-2015 10:00

Учионица16

Руски пословни језик III 05-09-2015 10:00

Учионица16

Немачки пословни језик II Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 05-09-2015 10:00

Учионица16

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 06-09-2015 11:00

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица12

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 13-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик III Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 14-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент mr Leonard Salai 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 05-09-2015 12:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 05-09-2015 12:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 05-09-2015 10:00

Учионица16

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 31-08-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна етика dr Maja Vukadinović 03-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 05-09-2015 12:00

Учионица16

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 05-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 08-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 05-09-2015 10:00

Учионица16

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма dr Tamara Gajić 08-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма dr Tamara Gajić 31-08-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 06-09-2015 11:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 06-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 01-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија dr Tamara Gajić 02-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 02-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима 04-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (bol. 12) 03-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 01-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 03-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 31-08-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 03-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 11-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународна економија (bol. 12) 08-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 07-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 08-09-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 06-09-2015 11:00

Учионица16

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 06-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 04-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 10-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Познавање робе dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународни туризам dr Tamara Gajić 08-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 05-09-2015 12:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 05-09-2015 12:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 05-09-2015 10:00

Учионица16

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 10-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 10-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 10-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Базе података dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигуравачко пословање 07-09-2015 17:00

Учионица16

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 03-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) 04-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 31-08-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 05-09-2015 12:00

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 12) 01-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 03-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 01-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 03-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 04-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 05-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 07-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Електронски системи плаћања (bol. 12) 14-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 31-08-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 10-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 08-09-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 05-09-2015 10:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 05-09-2015 12:00

Учионица16

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 11-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) 11-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 31-08-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Учионица16

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 13-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Учионица16

Пословна математика dr Sanja Lončar 04-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (bol. 07) 02-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 31-08-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 07-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 08-09-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 06-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент mr Leonard Salai 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 07) 10-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа 10-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 31-08-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 09-09-2015 10:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 10-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика 14-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) 08-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Учионица16

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 07-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 07-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи економије (bol. 07) 08-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Теорија и анализа биланса 11-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) 11-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 03-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 12) 03-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 04-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 04-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 04-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 09-09-2015 10:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 09-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно право (bol. 12) 14-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 13-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 13-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 12) 11-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 12) 09-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 12) 08-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 04-09-2015 14:00

Учионица9

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 31-08-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 08-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 12) 10-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 07-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Примена интернет технологија (bol. 07) 02-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 04-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 01-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 31-08-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 31-08-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 13-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 07) 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) 09-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 31-08-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 04-09-2015 14:00

Учионица9

Маркетинг истраживање (bol. 07) 06-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 07) 04-09-2015 14:00

Учионица9

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 04-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 31-08-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 13-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 07-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 07-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање квалитетом (bol. 07) 03-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 07) 03-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 12) 04-09-2015 14:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 08-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) 10-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање медија (bol. 12) 10-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (bol. 12) 01-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 03-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) 11-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 07-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (bol. 12) 14-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 07) 14-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 07) 11-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (bol. 07) 18-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 12-09-2015 14:00

Учионица9

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 05-09-2015 14:00

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 07-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 13-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 11-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 02-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 03-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 01-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 12-09-2015 14:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 07-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 06-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 06-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 11-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 12-09-2015 14:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 14-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 01-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 01-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 07-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 31-08-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 05-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 04-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 07-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи јавне администрације (bol. 07) 31-08-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Учионица16

Финансијско рачуноводство 11-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Интернет маркетинг 02-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Учионица16

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Учионица16

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 02-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 01-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12

Учионица14_КП

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 07-09-2015 14:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 02-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 03-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Организационо понашање 03-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 03-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-09-2015 11:00

Учионица16

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Немачки пословни језик I Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 04-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Оперативни менаџмент 03-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енергетска безбедност (bol. 07) 03-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески 13-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Економика јавног сектора 05-09-2015 14:00

Учионица9

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 05-09-2015 10:00

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 31-08-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 01-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 12-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 04-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 04-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 02-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 12-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 06-09-2015 11:00

Учионица16

Учионица9

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 31-08-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 02-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право 14-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 04-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 07) 10-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 01-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 04-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно право dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 03-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 08-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 08-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 05-09-2015 14:00

Учионица9

Софтверски инжењеринг 12-09-2015 14:00

Учионица9

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 08-09-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 02-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 08-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 09-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно пословно право (bol. 07) 14-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 12-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 08-09-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Животно и неживотно осигурање 13-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-09-2015 11:00

Учионица16

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 14-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Учионица16