Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 02-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 08-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 03-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (bol. 07) 14-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje 08-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje 08-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovna matematika 04-09-2015 14:00

Učionica9

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I 13-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ruski poslovni jezik I 05-09-2015 10:00

Učionica16

Poslovna statistika 04-09-2015 14:00

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi 12-09-2015 14:00

Učionica9

Osnovi preduzetništva 09-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima 03-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II 13-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III 13-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik II 05-09-2015 10:00

Učionica16

Uvod u e-biznis 12-09-2015 14:00

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća 03-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski 05-09-2015 12:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski 05-09-2015 10:00

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Učionica16

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 01-09-2015 11:00

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 08-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 01-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 03-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 01-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 04-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 03-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 06-09-2015 11:00

Učionica16

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 09-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 13-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 08-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering (bol. 07) 12-09-2015 14:00

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 07-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 14-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja 08-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Principi menadžmenta 09-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 01-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Učionica16

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Učionica16

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 05-09-2015 12:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 05-09-2015 10:00

Učionica16

Ruski poslovni jezik III 05-09-2015 10:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik II Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 05-09-2015 10:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 06-09-2015 11:00

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 13-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 14-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 05-09-2015 12:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 05-09-2015 12:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 05-09-2015 10:00

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 31-08-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 03-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 05-09-2015 12:00

Učionica16

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 05-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 08-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 05-09-2015 10:00

Učionica16

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 08-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 31-08-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 06-09-2015 11:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 06-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 01-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija dr Tamara Gajić 02-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 02-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima 04-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (bol. 12) 03-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 01-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 03-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 31-08-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 03-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 11-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 08-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 07-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 08-09-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 06-09-2015 11:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 06-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 04-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 10-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 08-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 05-09-2015 12:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 05-09-2015 12:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 05-09-2015 10:00

Učionica16

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 10-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 10-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 10-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Baze podataka dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje 07-09-2015 17:00

Učionica16

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 03-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) 04-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 31-08-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 05-09-2015 12:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 12) 01-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 03-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 01-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 03-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 04-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 05-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 07-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 14-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 31-08-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 10-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 08-09-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 05-09-2015 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 05-09-2015 12:00

Učionica16

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 11-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) 11-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 31-08-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Učionica16

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 13-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Učionica16

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 04-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 02-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 31-08-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 07-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 06-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 08-09-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 06-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 10-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća 10-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 31-08-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 09-09-2015 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 10-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika 14-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) 08-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Učionica16

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 07-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 07-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (bol. 07) 08-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Teorija i analiza bilansa 11-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) 11-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 03-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 12) 03-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 04-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 04-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 04-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 09-09-2015 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 09-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (bol. 12) 14-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 13-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 13-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) 11-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 09-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 12) 08-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 04-09-2015 14:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 31-08-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 08-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 12) 10-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 07-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena internet tehnologija (bol. 07) 02-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 31-08-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 04-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 01-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 11-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 31-08-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 31-08-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 13-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 09-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 31-08-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 04-09-2015 14:00

Učionica9

Marketing istraživanje (bol. 07) 06-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 07) 04-09-2015 14:00

Učionica9

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 04-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 31-08-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 13-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 07-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 07-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 03-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) 03-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 12) 04-09-2015 14:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 08-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 10-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje medija (bol. 12) 10-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) 01-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 03-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) 11-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 07-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (bol. 12) 14-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 07) 14-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) 11-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 13-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (bol. 07) 18-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 12-09-2015 14:00

Učionica9

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 05-09-2015 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 07-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 13-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 11-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 02-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 03-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 01-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 12-09-2015 14:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 07-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 06-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 06-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 11-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 12-09-2015 14:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 14-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 01-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 01-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 07-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 31-08-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 05-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 04-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 07-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi javne administracije (bol. 07) 31-08-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo 11-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet marketing 02-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Učionica16

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 02-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 01-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 01-09-2015 14:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12

Učionica14_KP

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 07-09-2015 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 02-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 03-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje 03-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 03-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-09-2015 11:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik I Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 04-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Operativni menadžment 03-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 07-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Energetska bezbednost (bol. 07) 03-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski 13-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekonomika javnog sektora 05-09-2015 14:00

Učionica9

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 05-09-2015 10:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 31-08-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 01-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 12-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 04-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 04-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 02-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 12-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 06-09-2015 11:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 06-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 31-08-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 02-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo 14-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 04-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 07) 10-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 01-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 04-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 14-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 03-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 02-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 08-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 08-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 05-09-2015 14:00

Učionica9

Softverski inženjering 12-09-2015 14:00

Učionica9

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 08-09-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 01-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 02-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 08-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 01-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 09-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 14-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 12-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 12-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 08-09-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Životno i neživotno osiguranje 13-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački Ivana Zorica Samardžić 05-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-09-2015 11:00

Učionica16

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 14-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 14-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 01-09-2015 17:00

Učionica16