Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 13-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Структуре података и алгоритми 10-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословна математика 13-09-2016 12:00

Учионица9

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 14-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 12-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I 04-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик I 03-09-2016 14:00

Учионица16

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик I 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески 04-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски 03-09-2016 14:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика јавног сектора 03-09-2016 14:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик II 04-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III 04-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Француски пословни језик II 03-09-2016 14:00

Учионица16

Француски пословни језик III 03-09-2016 14:00

Учионица16

Основи предузетништва 07-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 03-09-2016 14:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима 15-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа 15-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у е-бизнис 10-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик II 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 14-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 13-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 15-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 01-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 15-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 15-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Принципи јавне администрације (bol. 07) 03-09-2016 14:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 11-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Математика (bol. 07) 13-09-2016 12:00

Учионица9

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 07-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 07) 15-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 05-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Окружење пословања 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи економије (bol. 07) 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (bol. 07) 10-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 03-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик III 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Принципи менаџмента 07-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 01-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Основи електронског пословања (bol. 07) 07-09-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 12-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 01-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 12-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 03-09-2016 14:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 07-09-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 12-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 11-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 11-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 01-09-2016 18:00

Амфитеатар2

Основи туризма dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент mr Leonard Salai 15-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 03-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 03-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 06-09-2016 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 15-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна етика dr Maja Vukadinović 15-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 14-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Енергетска безбедност (bol. 07) 15-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11

Учионица12

Учионица14

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 14-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11_КП

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 09-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Оперативни менаџмент 15-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Осигуравачко пословање 08-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 13-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 09-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 03-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 10-09-2016 12:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Туристичка географија dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Познавање робе dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 06-09-2016 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Животно и неживотно осигурање 11-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Међународни туризам dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 01-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 14-09-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-09-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима 01-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Базе података dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 06-09-2016 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-09-2016 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 01-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 01-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-09-2016 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Међународна економија (bol. 12) 01-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 11-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 02-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2016 12:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 12-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 07-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 05-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 15-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 15-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 12-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 15-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 15-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 15-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 03-09-2016 14:00

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Електронски системи плаћања (bol. 12) 07-09-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 14-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 06-09-2016 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Пословна етика 10-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 07) 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Производни менаџмент mr Leonard Salai 15-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 09-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 12-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа 10-09-2016 12:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 05-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 01-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 07-09-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-09-2016 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (bol. 07) 14-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (bol. 07) 11-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 14-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословна математика dr Sanja Lončar 13-09-2016 12:00

Учионица9

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 15-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 13-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 12-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 15-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Основи менаџмента (bol. 12) 07-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 14-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 14-09-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 12) 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 12) 14-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 01-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљање квалитетом (bol. 07) 15-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 07-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена интернет технологија (bol. 07) 01-09-2016 18:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 04-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-09-2016 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 01-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 13-09-2016 12:00

Учионица9

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 13-09-2016 12:00

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 07-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 13-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 13-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 13-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 11-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (bol. 12) 15-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 04-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 12-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) 07-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 07) 12-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Математика (bol. 12) 13-09-2016 12:00

Учионица9

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 14-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Менаџмент медијских система (bol. 07) 14-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 01-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 10-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (bol. 12) 14-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 15-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 04-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 12-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 12-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 01-09-2016 18:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-09-2016 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 07) 14-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (bol. 12) 10-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 13-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 15-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 13-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Пословно право (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Међународно пословно право (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2016 12:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 01-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 13-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 11-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 12-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 15-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 12-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 01-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 12-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 15-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 09-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 01-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 15-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 08-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 12-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка легислатива 10-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 14-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2016 12:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 01-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Програмски језици I dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 12-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 05-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 13-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 13-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 13-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 15-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 13-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 13-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14

Немачки пословни језик I 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Немачки пословни језик II 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Немачки пословни језик III 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Електронска трговина (bol. 12) dr Branko Latinović 07-09-2016 09:00

Учионица12

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 02-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Организационо понашање 15-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа 07-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) 07-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) 07-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање људским ресурсима 07-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 06-09-2016 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 08-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-09-2016 15:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 09-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 14-09-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Финансијско рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 14-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 15-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 05-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 15-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Branko Latinović 07-09-2016 09:00

Учионица12

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 13-09-2016 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Међународно опорезивање (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 14-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 14-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 13-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 12-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 03-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 03-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Софтверски инжењеринг 10-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 12-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Управљање ризицима dr Nataša Papić Blagojević 13-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 07-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право 10-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 07-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (bol. 12) 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 08-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2016 12:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 12-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 03-09-2016 14:00

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) 01-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 04-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 04-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 01-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 12) 12-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика 13-09-2016 12:00

Учионица9

Пословно право dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Основи предузетништва mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 09-09-2016 09:00

Учионица12_КП

Учионица13

Учионица14

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 13-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (bol. 12) 10-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9