Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 13-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strukture podataka i algoritmi 10-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna matematika 13-09-2016 12:00

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 14-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 12-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I 04-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik I 03-09-2016 14:00

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik I 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski 04-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski 03-09-2016 14:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika javnog sektora 03-09-2016 14:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik II 04-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III 04-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Francuski poslovni jezik II 03-09-2016 14:00

Učionica16

Francuski poslovni jezik III 03-09-2016 14:00

Učionica16

Osnovi preduzetništva 07-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 03-09-2016 14:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima 15-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća 15-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis 10-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik II 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 14-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 13-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 15-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 01-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 15-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 15-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Principi javne administracije (bol. 07) 03-09-2016 14:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 11-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Matematika (bol. 07) 13-09-2016 12:00

Učionica9

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 07-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) 15-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 05-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (bol. 07) 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (bol. 07) 10-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 03-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik III 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Principi menadžmenta 07-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 01-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 07-09-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 12-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Softverski inženjering (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 01-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 12-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 03-09-2016 14:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 07-09-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 12-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 11-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 11-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet marketing dr Vlado Krunić 01-09-2016 18:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 15-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 03-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 03-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 06-09-2016 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 15-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 15-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 14-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Energetska bezbednost (bol. 07) 15-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11

Učionica12

Učionica14

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 14-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11_KP

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 09-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Operativni menadžment 15-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguravačko poslovanje 08-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 13-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Personalne finansije dr Jovan Njegić 09-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 03-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 10-09-2016 12:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 06-09-2016 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje 11-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 01-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 14-09-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-09-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima 01-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Baze podataka dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 06-09-2016 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-09-2016 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 01-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 01-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-09-2016 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 01-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 11-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 02-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2016 12:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 12-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 07-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 05-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 15-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 15-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 12-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 15-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 15-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 15-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 03-09-2016 14:00

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-09-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 07-09-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 14-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 06-09-2016 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Poslovna etika 10-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 07) 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 15-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 09-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 12-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća 10-09-2016 12:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 05-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 01-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 07-09-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-09-2016 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (bol. 07) 14-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 11-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 14-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 13-09-2016 12:00

Učionica9

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 15-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 13-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 12-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 15-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 07-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 14-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 14-09-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 12) 14-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 01-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 15-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 07-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena internet tehnologija (bol. 07) 01-09-2016 18:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 04-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-09-2016 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 01-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 13-09-2016 12:00

Učionica9

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 13-09-2016 12:00

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 07-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 13-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 13-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 13-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 11-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 12) 15-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 04-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 12-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 07-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 07) 12-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Matematika (bol. 12) 13-09-2016 12:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 14-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 14-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 14-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 01-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 10-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (bol. 12) 14-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 15-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 04-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 12-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 12-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 01-09-2016 18:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-09-2016 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 07) 14-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Marketing (bol. 12) 10-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 13-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 15-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 13-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Poslovno pravo (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2016 12:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 01-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 11-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 13-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 11-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 12-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 15-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 12-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 01-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 12-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 15-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 09-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 01-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 15-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 08-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 12-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 02-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička legislativa 10-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 14-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2016 12:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 01-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Programski jezici I dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 08-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 12-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 05-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 13-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 13-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 13-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 15-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 13-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 13-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14

Nemački poslovni jezik I 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Nemački poslovni jezik II 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Nemački poslovni jezik III 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Branko Latinović 07-09-2016 09:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 02-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Organizaciono ponašanje 15-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 08-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća 07-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) 07-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) 07-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima 07-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 06-09-2016 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 05-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 08-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-09-2016 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 09-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 14-09-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 14-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 15-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 05-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 15-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Branko Latinović 07-09-2016 09:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 02-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 13-09-2016 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 14-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 14-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 13-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 12-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 03-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 03-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering 10-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 11-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 12-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Upravljanje rizicima dr Nataša Papić Blagojević 13-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 07-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo 10-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 07-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (bol. 12) 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 08-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 04-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-09-2016 12:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 12-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 04-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 03-09-2016 14:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) 01-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 04-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 04-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 01-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 04-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 05-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 12) 12-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 10-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika 13-09-2016 12:00

Učionica9

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 10-09-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Osnovi preduzetništva mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 09-09-2016 09:00

Učionica12_KP

Učionica13

Učionica14

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 13-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 07-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 15-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (bol. 12) 10-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9