Izaberite stranicu

Prijava ispita za septembarski ispitni rok, održaće se 4., 5. i 6. jula 2018. godine


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 05-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Методологија истраживачког рада (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 30-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (Бол. 16) Vukadinović dr Maja 30-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно пословно финансирање (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна пореска политика (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Економика Европске уније (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Програмски језици II (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Пројектни менаџмент (Бол. 17) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 29-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословни енглески језик (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословне стратегије (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Програмски језици I (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 07-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Организационо понашање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Окружење пословања (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика трговине (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање породичним пословањем (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика међународних интеграција (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 30-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 05-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 07) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Комерцијално пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 03-09-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 03-09-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Базе података (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 05-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Актуарство (Бол. 07) Jočić dr Dragan 10-09-2018 09:00

Учионица12

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 30-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна статистика (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 06-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 06-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Примена интернет технологија (Бол. 07) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 07) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 07) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 06-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 06-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Објектно-оријентисано пројектовање (Пре Бол.) Latinović dr Branko 29-08-2018 13:00

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Интернет маркетинг (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Пословне комуникације (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 30-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Системи за електронско учење (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна етика (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 30-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (Бол. 07) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Mihajlović mr Mila 03-09-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 05-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Међународни туризам (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 30-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 12) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (Бол. 12) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Рачуноводство банака и финансијских институција (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 12) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Базе података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 05-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 30-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 30-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 29-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Туристичка географија (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословање медија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 30-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 30-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Jočić dr Dragan 10-09-2018 09:00

Учионица12

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 12) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 04-09-2018 11:00

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 06-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 06-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Други страни пословни језик – руски (Бол. 12) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 10-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 06-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 07-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 03-09-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 05-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 29-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Пословање медија (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 30-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (Бол. 12) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 12) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 29-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 12) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 05-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Предузетништво (Бол. 07) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 03-09-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 29-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 06-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 31-08-2018

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 07) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 07-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Jočić dr Dragan 10-09-2018 09:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 05-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Посебни облици туризма (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 06-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 06-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 06-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Пословно комуницирање (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 30-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 31-08-2018 13:00

Лабораторија 4

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 31-08-2018 13:00

Лабораторија 4

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 05-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 03-09-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 06-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 06-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 29-08-2018 13:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пројектовање система електронског пословања (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигуравачко пословање (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 30-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 29-08-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 07-09-2018 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 06-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Примењено програмирање (Бол. 07) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Програмски језици I (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Програмски језици II (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 05-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 06-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 06-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Производни менаџмент (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 03-09-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 06-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 05-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Конкурентност предузећа и привреде (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 29-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (Пре Бол.) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Руски пословни језик 1 (Пре Бол.) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Руски пословни језик 2 (Пре Бол.) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Руски пословни језик 3 (Пре Бол.) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 03-09-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 03-09-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 29-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Понашање потрошача (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 07-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Примена интегрисаних развојних алата (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 04-09-2018 11:00

Учионица13

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 29-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Базе података (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 04-09-2018 17:00

Учионица16

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 29-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 12) Pavkov dr Ivan 29-08-2018 11:00

Учионица14

Учионица16

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 02-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 16) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Руски (Бол. 17) Popović Tamara 02-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 03-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 06-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 06-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 08-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 04-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 05-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика туризма (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 06-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 06-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 05-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 29-08-2018 13:00

Учионица9

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 29-08-2018 13:00

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 29-08-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 29-08-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 29-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Račić dr Željko 29-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Теорија графова (Бол. 16) Jočić dr Dragan 10-09-2018 09:00

Учионица12

Вредновање предузећа (Бол. 17) Đorđević dr Slaviša 10-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 10-09-2018 16:00

Учионица9

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Глобализација (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 29-08-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 29-08-2018 13:00

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 10-09-2018 16:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Берзанско пословање (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Економика Европске уније (Бол. 17) Jovanović dr Miroslav 10-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Математика (Бол. 16) Jočić dr Dragan 10-09-2018 09:00

Учионица12

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 29-08-2018 13:00

Учионица9

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 29-08-2018 13:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) Latinović dr Branko 29-08-2018 13:00

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 29-08-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 29-08-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 29-08-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Монетарне финансије (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) Račić dr Željko 29-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Račić dr Željko 29-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Račić dr Željko 29-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 07-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачунарске мреже (Бол. 16) Stanković dr Željko 29-08-2018 13:00

Учионица14

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 05-09-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 08-09-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 03-09-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи организације (Бол. 17) Stankov dr Biljana 06-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 09-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економија знања (Бол. 07) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 31-08-2018 11:00

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Zakić Vladimir 31-08-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Zakić Vladimir 31-08-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Zakić Vladimir 31-08-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 31-08-2018 13:00

Лабораторија 4

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 17) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 30-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 30-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 30-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи ревизије (Бол. 12) Zakić Vladimir 31-08-2018 11:00

Учионица12

Учионица13

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 31-08-2018 13:00

Лабораторија 4

Учионица9

Безбедност информационих система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 31-08-2018 13:00

Лабораторија 4

Учионица9

Оперативни системи (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 31-08-2018 13:00

Лабораторија 4

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-08-2018 16:00

Учионица12

Учионица13

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (Бол. 17) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (Бол. 16) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Lončar dr SanjaKrunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 10-09-2018 11:00

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 10-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-09-2018 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Предузетништво (Бол. 12) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-08-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Окружење пословања (Пре Бол.) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 07) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 06-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Borović dr Natalija 31-08-2018 11:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 31-08-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 29-08-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент услуга (Бол. 12) Roganović dr Milijana 07-09-2018 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Психологија (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 30-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 05-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) Martinović Barbul Ivana 09-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи економије (Бол. 07) Peković dr Drinka 31-08-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи предузетништва (Пре Бол.) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (МС) (Бол. 17) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (МС) (Бол. 17) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17) Salai mr Leonard 07-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 04-09-2018 11:00

Учионица13

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 03-09-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 31-08-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Математика (Бол. 17) Pavkov dr Ivan 29-08-2018 11:00

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 05-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Maja Lemajić 09-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Банкарско пословање (Бол. 17) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Туристичка географија (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Корпоративне финансије (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 31-08-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигурање (Бол. 07) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17) Paunović dr Branka 31-08-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 31-08-2018 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 01-09-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 07-09-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 01-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Danijela Čolić 02-09-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 08-09-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2