Izaberite stranicu

Prijava ispita je  od 08. do 13. jula 2020.

Uplate za prijavu ispita i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  09.07.2020. kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.
Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i,  ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.
Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.
Potrebno je da studenti prijave kolokvijume kod predmetnih nastavnika, najkasnije do 13.07.2020., kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije COVID19.


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 02-09-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 02-09-2020 09:00

Laboratorija 5

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 02-09-2020 11:00

Učionica10

Učionica9

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 04-09-2020 13:00

Učionica22_KP

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 04-09-2020 13:00

Učionica22_KP

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Digitalni marketing (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 25-08-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske berze (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 01-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 02-09-2020 09:00

Laboratorija 5

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 25-08-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 02-09-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica16

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Marić dr Petar 03-09-2020 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Učionica16

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 01-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računarske mreže (Bol. 16) Marić dr Petar 03-09-2020 09:00

Laboratorija 3

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Učionica16

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 25-08-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 25-08-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 25-08-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 03-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Učionica16

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment događaja (Bol. 17) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 01-09-2020 09:00

Učionica16

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 02-09-2020 11:00

Učionica10

Učionica9

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Učionica16

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16