Izaberite stranicu

Пријава испита је  од 08. до 13. јула 2020.

Уплате за пријаву испита и остале обавезе морају бити извршене закључно са  09.07.2020. како би биле благовремено прокњижене.

Моле се студенти да приликом пријаве испита из предмета обрате пажњу код којег наставника пријављују исти. Студент може полагати предмет искључиво код наставника код којег је пријавио испит из предмета.
Потребно је да студенти провере пријаве својих испита пре почетка испитног рока и,  уколико постоје неслагања, да се што пре јаве у студентску службу.
Уколико за предмет није дефинисан наставник или датум полагања, потребно је да се одмах јаве у студентску службу.
Потребно је да студенти пријаве колоквијуме код предметних наставника, најкасније до 13.07.2020., како би се извршила организација истих у складу са правилима превенције COVID19.


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија (Бол. 12) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рурални туризам (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 17) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Истраживање тржишта (Бол. 17) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 02-09-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица16

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигурање (Бол. 07) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Интернет маркетинг (Бол. 07 – СС) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик 2 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Напредне веб технологије (Бол. 16) Marković dr Suzana 02-09-2020 09:00

Лабораторија 5

Посебни облици туризма (Бол. 17) Dragin dr Aleksandra 02-09-2020 11:00

Учионица10

Учионица9

Канали маркетинга (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Савремено тржишно пословање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Менаџмент људских ресурса (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 04-09-2020 13:00

Учионица22_КП

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 04-09-2020 13:00

Учионица22_КП

Основи ревизије (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Социјално предузетништво (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пројектовање система електронског пословања (Бол. 07 – СС) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Дигитални маркетинг (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи предузетништва (Бол. 17) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансије (Бол. 17) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 17) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Спољнотрговинско пословање (Бол. 17) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи електронског пословања (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 17) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (Бол. 17) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (Бол. 17) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 12) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Безбедност информационих система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање интелектуалном својином (Бол. 16) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Интернет ствари (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Менаџмент услуга (Бол. 12) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Оперативни системи (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спортско-рекреативни туризам (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Персоналне финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Развој пословних апликација (Бол. 16) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Lončar dr Sanja 25-08-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Други страни пословни језик Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Предузетништво (Бол. 07) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетничке финансије (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијске берзе (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Електронска трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 17) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Комерцијално пословање (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна статистика (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање породичним пословима (Бол. 07 – СС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Објектно-оријентисано пројектовање (Бол. 07 – СС) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 01-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 17) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент трошкова (Бол. 17) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 17) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Базе података (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Окружење пословања (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) Marković dr Suzana 02-09-2020 09:00

Лабораторија 5

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 25-08-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Lončar dr Sanja 02-09-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица16

Математика (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Marić dr Petar 03-09-2020 09:00

Лабораторија 3

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Глобализација (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Базе података (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Психологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Теорија графова (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Учионица16

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Корпоративно управљање (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг у туризму (Бол. 17) Pavlović dr Nataša 01-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачунарске мреже (Бол. 16) Marić dr Petar 03-09-2020 09:00

Лабораторија 3

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Учионица16

Лидерство (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно комуницирање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи предузетништва (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање инвестицијама (Бол. 17) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Програмски језици I (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика предузећа (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословне финансије (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Пословна анализа (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Примењено програмирање (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Међународни туризам (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно комуницирање (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Базе података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословање медија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Предузетништво (Бол. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 25-08-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 25-08-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 26-08-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена интернет технологија (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 07) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигурање (Бол. 07) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 25-08-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Основи организације (Бол. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно комуницирање (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 26-08-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (Бол. 07) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vuković dr Marija 26-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (Бол. 12) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 02-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 27-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 01-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 31-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 25-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 25-08-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 03-09-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 25-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 31-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) Pržulj dr Đorđe 03-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 29-08-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент набавке (Бол. 12) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 26-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Примена интегрисаних развојних алата (Бол. 07 – СС) Savić dr Ninoslava 29-08-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 26-08-2020 17:00

Учионица16

Економика трговине (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-09-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економија Европске уније (Бол. 17) Stankov dr Biljana 27-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословна статистика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) Latinović dr Branko 31-08-2020 09:00

Лабораторија 3

Учионица11

Осигурање (Бол. 12) Milić dr Dragana 04-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-08-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународна економија (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 28-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Системи за електронско учење (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент догађаја (Бол. 17) Gajić dr Tamara 02-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 25-08-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Туристичка географија (Бол. 17) Gajić dr Tamara 25-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-08-2020 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 01-09-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 17) Stojanović dr Vladimir 01-09-2020 09:00

Учионица16

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 17) Dragin dr Aleksandra 02-09-2020 11:00

Учионица10

Учионица9

Бизнис план (Бол. 17) Kuzman dr Boris 02-09-2020 13:00

Учионица16

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 02-09-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 01-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 31-08-2020 13:00

Учионица16

Учионица9

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) Marošan dr Zoran 05-09-2020 13:00

Лабораторија 3

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска и актуарска математика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 03-09-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 05-09-2020 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Међународне финансије (Бол. 17) Živkov dr Dejan 02-09-2020 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Психологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 04-09-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16