Izaberite stranicu

Prijava ispita za septembarski rok će biti od 05. do 07. jula 2021. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  05.07.2021 . godine u 14h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Potrebno je da studenti prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do  20.08.2021 , kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Tomašević dr Stevan 31-08-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) Momčilović dr Mirela 31-08-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Osiguranje (Bol. 17) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 25-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 25-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 28-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 01-09-2021 10:00

Laboratorija 5

Baze podataka (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 02-09-2021 09:00

Laboratorija 3

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Programski jezici I (Pre Bol.) Petrović dr Vera 06-09-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) Petrović dr Vera 06-09-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 05-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 05-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 06-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 06-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računarske mreže (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 02-09-2021 09:00

Laboratorija 3

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 29-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 06-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Poslovne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 03-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 25-08-2021 09:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 25-08-2021 09:00

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 03-09-2021 09:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 29-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment događaja (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 02-09-2021 09:00

Učionica13

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 01-09-2021 13:00

Učionica22_KP

Turistička geografija (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 01-09-2021 13:00

Učionica22_KP

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 05-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 25-08-2021 09:00

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 25-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Digitalni marketing (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 25-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 05-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 05-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 28-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 25-08-2021 09:00

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 25-08-2021 09:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 06-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Obradović dr Jelena 28-08-2021 09:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Momčilović dr Mirela 31-08-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 29-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske berze (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 06-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Javne finansije (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Sociologija (Bol. 20 dls) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 03-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Petrović dr Vera 06-09-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 20 dls) Japundžić dr Miloš 05-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Osnovi turizma (Pre Bol.) Pavlović dr Nataša 03-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 29-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 29-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 20 dls) Maksimović dr Branka 29-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 31-08-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osiguranje (Bol. 20 dls) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 25-08-2021 09:00

Učionica13

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 29-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 31-08-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo (Bol. 20 dls) Tomašević dr Stevan 31-08-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 31-08-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 31-08-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 04-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 25-08-2021 09:00

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 25-08-2021 09:00

Učionica13

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 25-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 25-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 05-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 05-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 29-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 29-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 03-09-2021 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) Tomašević dr Stevan 31-08-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Tomašević dr Stevan 31-08-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo (Bol. 17) Tomašević dr Stevan 31-08-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Tomašević dr Stevan 31-08-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Tomašević dr Stevan 31-08-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 31-08-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Mikalački dr Mirjana 01-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 03-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 05-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 03-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 04-09-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Programski jezici II (Pre Bol.) Petrović dr Vera 06-09-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 06-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 06-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 06-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 06-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 05-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 28-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 25-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 02-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 27-08-2021 17:00

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 25-08-2021 09:00

Učionica13

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 01-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Psihologija (Bol. 20 dls) Vukadinović dr Maja 26-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 25-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 05-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 01-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 28-08-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 28-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 01-09-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 01-09-2021 10:00

Laboratorija 5

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Baze podataka (Bol. 07) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 26-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Elektronska trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 25-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-08-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Maksimović dr Branka 29-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 31-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 25-08-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-08-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 29-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 30-08-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Baze podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 30-08-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 30-08-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-08-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 26-08-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 27-08-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 27-08-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 27-08-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16