Izaberite stranicu

Prijava ispita za SEPTEMBARSKI ispitni rok će biti 05, 06. i 07. JULI 2023.godine.

Ispitni rok traje od  28.08. do 08.09.2023. godine.

Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 01.07.2023. godine, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene.

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 20.08.2023. godine i šalju se na https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/

Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

 

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u

prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

 

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku: http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


PredmetNastavnikDatumVremeUčionica
Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 01-09-2023 10:00

Laboratorija 5

Učionica11

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 01-09-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 05-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 05-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 01-09-2023 14:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 08-09-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 05-09-2023 10:00

Učionica13

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 01-09-2023 14:00

Učionica13

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 01-09-2023 14:00

Učionica13

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 08-09-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 01-09-2023 14:00

Učionica13

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 29-08-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 01-09-2023 14:00

Učionica13

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 06-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 29-08-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 08-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 06-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 31-08-2023 09:00

Učionica9

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 31-08-2023 09:00

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 31-08-2023 09:00

Učionica9

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 05-09-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 29-08-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 08-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 08-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 08-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 29-08-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 06-09-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 08-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 06-09-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 06-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 04-09-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 08-09-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-08-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 04-09-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 04-09-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 05-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 08-09-2023 11:30

Laboratorija 4

Učionica10

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-08-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 05-09-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-08-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-08-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 08-09-2023 11:30

Laboratorija 4

Učionica10

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 07-09-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 05-09-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 05-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 07-09-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 01-09-2023 14:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-08-2023 09:00

Učionica9

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 06-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 29-08-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 08-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 29-08-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 01-09-2023 09:00

Učionica7

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 06-09-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-08-2023 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 01-09-2023 14:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 29-08-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 08-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 06-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 29-08-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 08-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 06-09-2023 09:00

Učionica7

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 06-09-2023 09:00

Učionica7

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 29-08-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 08-09-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 06-09-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-08-2023 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 06-09-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Marko Špiler 06-09-2023 11:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 06-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 06-09-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 30-08-2023 12:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 01-09-2023 14:00

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 05-09-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 05-09-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 05-09-2023 10:00

Učionica13

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 30-08-2023 12:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 05-09-2023 10:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Stevan Tomašević 06-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 07-09-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 30-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 01-09-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 05-09-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 01-09-2023 14:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 07-09-2023 17:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 07-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 06-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 29-08-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 08-09-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 31-08-2023 14:00

Učionica7

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 06-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 05-09-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 04-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 03-09-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 05-09-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 07-09-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 06-09-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 06-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 06-09-2023 11:00

Učionica16

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 30-08-2023 12:00

Učionica16

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 30-08-2023 12:00

Učionica16

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 31-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 31-08-2023 15:00

Amfiteatar1

Rodno-odgovorno budžetiranje dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 01-09-2023 14:00

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-08-2023 14:00

Učionica16

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 02-09-2023 10:00

Laboratorija 3

Učionica11

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 29-08-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 02-09-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2023 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 04-09-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 04-09-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 05-09-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 28-08-2023 14:00

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-08-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-08-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 07-09-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 03-09-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-09-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 01-09-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 01-09-2023 10:00

Laboratorija 5

Učionica11

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 30-08-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 31-08-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 01-09-2023 14:30

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 28-08-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-09-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP