РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2017/2018

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2017/2018

-Термини стручне праксе одговарају терминима консултација предметних наставника-

 

СТРУЧНА ПРАКСА I

 

Студијски програм: Примењена информатика(бол.16)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Владо Крунић

СП1ПИН– Активности пословне комуникације у пословном систему и са другимпословним субјектима, коришћењем електронске инфраструктуре

 

2.

др Зоран Марошан

СП1ПИН– Употреба стандардних софтверских решења у различитим сегментимапословања

 

3.

др Бранко Латиновић

СП1ПИН– Примена презентационих алата у различитим пословним активностима упословном систему и са другим пословним субјектима

 

4.

др Предраг Ранитовић

СП1ПИН– Коришћење инфраструктуре Интернета у различитим пословнимактивностима у пословном систему и са другим пословним субјектима

 

 

Студијски програм: Финансијско пословање и рачуноводство (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Здравко Шолак

СП1Фр– Примена управљања и контроле трошкова

 

2.

мр Сања Влаовић Беговић

СП1Фр– Примењена анализа финансијских извештаја

 

3.

др Бранка Пауновић

СП1Фр– Примењено финансијско пословање

 

4.

др Љиљана Јовић

СП1Фр– Примењено опорезивање, примењени порески поступак и примењене јавне финансије

 

 


 

 

Студијски програм: Трговина и међународно пословање (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

мр Мила Михајловић

СП1Тр– Примењене технике и облици међународног пословања

 

2.

др Бранка Максимовић

СП1Тр–  Примењено познавање робе

 

3.

др Милијана Рогановић

СП1Тр– Примењени трговински менаџмент

 

4.

др Ђорђе Ћузовић

СП1Тр– Примена електронског трговинског пословања

 

 

Студијски програм: Предузетнички бизнис (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Татјана-Ђурић Кузмановић

СП1Пб– Покретање бизниса, организација бизниса, окончање пословне активности. Однос власника и менаџера

 

2.

мр Леонард Салаи

СП1Пб– Систем одлучивања и комуницирања у организацијама. Предузетнички бизнис у производњи и услугама. Савремени облици организације посла. Пројектна организација

 

3.

др Вероника Бошков

СП1Пб– Припрема појединачних планова у развоју бизниса. План производње, план кадрова, план материјала, план продаје, финансијски план. Пословне активности и књиговодствени систем фирме. Примене финансијског и управљачког рачуноводства. Упознавање са финансијском функцијом предузећа. Облици организације финансијске функције.

 

4.

др Гордана Вуксановић

 

 

СП1Пб– Основни елементи стратегијског планирања. Развој бизниса.

 

 

 

 

 

 

 Студијски програм: Туризам и хотелијерство (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Александра Вујко

СП1Тх– Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања

 

2.

др Ана Јовичић Вуковић

СП1Тх– Примењени менаџмент хотелијерских предузећа

 

3.

др Бранко Латиновић

СП1Тх– Примена информационих система у туризму

 

4.

др Бојана Ковачевић Берлековић

СП1Тх– Примењени менаџмент туристичке дестинације

 

 

 

 

 

 

 

 


 

СТРУЧНА ПРАКСА II

 

Студијски програм: Финансијско пословање и рачуноводство (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Дејан Живков

СП2Фр– Пословање са хартијама од вредности

 

2.

 

др Марија Вуковић

 

 

СП2Фр– Примењено банкарско пословање. Електронско пословање и електронски бизнис

 

 

 

 

 

3.

др Бисерка Комненић

СП2Фр– Примењено осигурање. Правни положај друштва осигурања. Животно и неживотно осигурање

 

4.

др Славиша Ђорђевић

СП2Фр– Књиговодствени систем предузећа. Документовање пословних активности, вођење пословних књига, рачуноводствени извештаји и информисање (на конкретним примерима). Примењено финансијско и управљачко рачуноводство

 

 

Студијски програм: Трговина и међународно пословање (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Гордана Љубојевић

СП2Тр– Примена међународног пословног права

 

2.

мр Мила Михајловић

СП2Тр– Примењено спољнотрговинско и девизно пословање

 

3.

др Дринка Пековић

СП2Тр– Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање

 

4.

др Биљана Станков

СП2Тр– Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје

 

 

Студијски програм: Предузетнички бизнис (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Бранка Максимовић

СП2Пб– Развој производа и производног програма. Иновативно понашање. Развој тржишта. Маркетинг информациони системи

 

2.

мр Леонард Салаи

СП2Пб– Управљање и предвиђање технолошког развоја. Проблеми избора нових технологија (практични пример)

 

3.

др Славиша Ђукановић

СП2Пб– Планирање и праћење развоја бизниса. Методе мерења пословних активности и пословног успеха фирме. Финансијски резултати бизниса. Апсолутни и релативни показатељи пословног успеха. Профитабилност пословног подухвата.

 

4.

др Вероника Бошков

 

СП2Пб– Израда бизнис плана (конкретни пример)

 

 

 

 

Студијски програм: Туризам и хотелијерство (бол.12)

 

Р.бр.

Наставник

Тематско подручје

 

1.

др Татјана Бошковић

СП2Тх– Примењени маркетинг у туризму (на конкретним примерима)

 

2.

др Бранка Пауновић

СП2Тх– Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама

 

3.

др Милутин Мркша

СП2Тх– Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству

 

4.

др Тамара Гајић

СП2Тх– Примењени менаџмент конгресних туристичких центара