Izaberite stranicu

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је поуздан партнер својим студентима у трасирању њихове професионалне каријере. Велики број студената је након завршетка школовања у нашој институцији заузео место на најодговорнијим позицијама у приватном и државном сектору. Такође, наша Школа је партнер и послодавцима у процесу долажења до жељеног кадра. Стога, посебан значај дајемо организовању стручних пракси у великом броју предузећа и институција са којима имамо сталну сарадњу. У току стручне праксе студенти имају прилику да се упознају са пословним процесима и стекну практична пословна искуства учествујући у свакодневним пословним активностима, непосредно посматрајући запослене и радећи на конкретним пословним задацима. Студенти након обављене праксе добијају одговарајућу потврду која представља доказ да су стекли одређено практично знање у организацији.