Izaberite stranicu

Канцеларија

Канцеларија за међународну сарадњу је задужена за потписивање билатералних уговора са партнерским институцијама из иностранства и објављивање и спровођење јавних конкурса за избор студената, односно наставног и ненаставног особља у оквиру програма мобилности. Канцеларија има следеће чланове: Шеф канцеларије, Административни асистент и Академски асистент. Шеф Канцеларије извештава Помоћника директора за међународну сарадњу (Др Бисерка Комненић) о свим релевантним активностима везаним за рад Канцеларије.

Чланови Канцеларије су обавезни да студентима, наставном и ненаставном особљу пруже помоћ у избору установе примаоца, као и подршку у вези организовања путовања, смештаја, виза и осигурања. Након периода мобилности, чланови Канцеларије имају обавезу да учесницима мобилности помогну у процени нивоа личног и професионалног развоја који је постигнут током периода мобилности.