Izaberite stranicu

Одлазна мобилност

 

На конкурсе за мобилност студената могу да се пријаве студенти основних и мастер студија. Студенти основних студија имају право да конкуришу под условом да су уписали најмање другу годину студија.
Сви студенти који су заинтересовани за учешће у мобилности, треба да проуче и упореде студијске програме матичне институције и институције примаоца. Такође, неопходно је да се информишу на ком језику се изводи настава у изабраној високошколској институцији. За додатне информације обратите се Канцеларији за међународну сарадњу и пројекте.

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ

Попунити Пријавни образац за студијски боравак/Пријавни образац за обављање стручне праксе и достави га у назначеном року. Пријавни образци се могу преузети на wеб страници Школе.
Пријавни образац (одштампан и својеручно потписан) и осталу документацију лично предати Канцеларији за међународну сарадњу и пројекте.

Поред пријавног образца, неопходно је приложити:

ЦВ на српском језику;
Мотивационо писмо на енглеском језику;
Писмо препоруке на енглеском језику;
Препис досад положених испита, оцена и ЕСПБ бодова (обратити се студентској служби);
Фотокопију личне карте, индекса и важећег пасоша (обавезно проверити време истека пасоша);
Студенти са инвалидитетом и студенти слабијег социоекономског статуса уз прилагање одређене документације која потврђује неки од наведених статуса, стичу право на увећан износ Ерасмус+ финансијске подршке.

ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА

За рангирање и одабир кандидата/кандидаткиња задужена је Канцеларија за међународну сарадњу и пројекте. Избор се врши на основу следећих критеријума:

Просек оцена кандидата до тренутка подношења пријаве за мобилност,
Знање страног језика на ком се изводи студијски програм на који се кандидат/кандидаткиња пријавио,
Знање енглеског језика (писмено и усмено),
Мотивационо писмо,
Волонтерско искуство,
Интервју

Предност имају кандидати/кандидаткиње који за време студија нису учествовали у неком програму мобилности.
Поступак избора одвија се у два круга:

круг – административна провера пријава
круг – тестирање  и одабир кандидата/кандидаткиње.

Резултати конкурса се објављују на wеб страници Школе и шаљу се свим кандидатима/кандидаткињама на е-маил адресе које су навели у пријавном образцу.

Кандидати који имају примедбе на резултате конкурса, имају право жалбе. Жалбе се подносе Канцеларији за међународну сарадњу и пројекте, у писаном облику, најкасније у року од 8 дана од објављивања резултата конкурса. Одлуку о жалбама доноси Канцеларија за међународну сарадњу и пројекте у року од 3 дана од тренутка пријема жалбе.

УПУТСТВА ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ИЗАБРАНИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМИМА ЕРАСМУС МОБИЛНОСТИ

Попуните Апликациони формулар институције примаоца и пошаљите га изабраној институцији на назначену адресу.
Попуните Леарнинг Агреемент фор Студиес / Леарнинг Агреемент фор Траинеесхип. У сарадњи са координатором за мобилност матичне институције и ЕСПБ координатором институције примаоца анализирајте Цоурсе цаталог, изаберите одговарајуће предмете и договорите признавање ЕЦТС бодова. Правилно попуњен и потписан Леарнинг Агреемент пошаљите институцији примаоцу, на назначену адресу.
Након званичне потврде о вашем пријему, молимо вас да Канцеларији за међународну сарадњу Институције примаоца што пре јавите датум Вашег одласка на мобилност.
Након одласка на мобилност, молимо Вас да се што пре јавите Канцеларији за међународну сарадњу институције примаоца. Такође, молимо вас да се што пре јавите нашој Канцеларији за међународну сарадњу и пројекте, како бисмо знали да сте добро стигли.
Молимо Вас да поступате у складу са упутсвима и препорукама Канцеларије за међународну сарадњу институције примаоца, како би сте се ефикасно регистровали и упознали са вашим административним и академским обавезама током трајања мобилности.
Током трајања мобилности може да дође до измена у Леарнинг агреемент-у. У том случају попуните формулар Цхангес то Леарнинг Агреемент. Попуњен и потписан формулар пошаљите нашој Канцеларији за међународну сарадњу и пројекте, како бисмо анализирали и прихватили настале промене. Процедура измена Леарнинг Агреемент-а је веома важна, због издавања документа Трансцрипт оф Рецордс, по завршетку семестра. Стога је неопходно да све промене извршите уз темељне консултације са нашим координатором за мобилност и особом која је у институцији примаоцу задужена за питања прознавања ЕСПБ бодова.
На крају семестра институција прималац ће Вам издати документ Трансцрипт оф Рецордс
Молимо Вас да по повратку у матичну институцију предате Трансцрипт оф Рецордс координатору за мобилност у прописаном року.
На основу Трансцрипт оф Рецордс ће се извршити признавање резултата које сте остварили током периода мобилности.

Упутства

Пријавни обрасци