Izaberite stranicu

Важне информације

Основни принципи и правила у вези реализовања мобилности студената и особља у оквиру Ерасмус + програма регулисани су Правилником, који се може преузети овде.

ПРИЗНАВАЊЕ АКАДЕМСКИХ РЕЗУЛТАТА: ПРОЦЕДУРА И МЕТОДОЛОГИЈА

Висока пословна школа струковних студија из Новог Сада, као матична установа, гарантује одлазним студентима признавање свих остварених академских резултата током студирања у установи примаоцу. У зависности од компатибилности студијских програма и избора самог студента, предмети положени у установи примаоцу могу да буду замењени сродним предметима у матичној установи или се признају као изборни предмети који се евидентирају у додатку дипломи.

Остварени ЕСПБ бодови и оцене, признају се у складу са студијским програмима у матичној установи. Уколико постоје разлике између система оцењивања матичне установе и установе примаоца, оцене се усклађују упоређивањем статистичких расподела оцена, а на основу ЕЦТС Градиг Табле, који издаје Европска комисија. Када оцене не могу да се уклопе у систем оцењивања матичне институције, уносе се у оригиналном облику, с тим да се не укључују у просечну оцену која се израчунава на крају студија. У случају да студенти након одслушаног предмета нису положили испит у установи примаоцу, матична установа им омогућава да полажу дефинисани сродни предмет без обавезе поновног учествовања на предавањима и вежбама.
Координатор за мобилност (члан Канцеларије за међународну сарадњу и пројекте) је кључна контакт особа за реализовање одлазне и долазне мобилности. Пре одласка студената на размену, координатор за мобилност на бази уговора о учењу припрема документ “Рецогнитион Схеет” који гарантује потпуно академско признавање резултата које студенти остваре током периода мобилности. Документ “Рецогнитион Схеет” потписује Помоћник директора за међународну сарадњу. По завршетку мобилности Координатор за мобилност на бази документа “Трансцрипт оф Рецордс” који издаје установа домаћин, припрема документ “Прооф оф Рецогнитион” који садржи податке о студенту, листу положених испита, добијене оцене у изворном облику, број остварених ЕСПБ бодова, трајање периода мобилности и друге информације које се сматрају релевантним. Учешће студената у програмима мобилности се евидентира у додатку дипломи.

У случају долазне мобилности, Коодинатор за мобилност по завршетку периода мобилности а на основу остварених академнских резултата, припрема и издаје долазним студентима документ “Трансцрипт оф Рецордс”. “Трансцрипт оф Рецордс” потписује Помоћник директора за међународну сарадњу.

МЕТОДОЛОГИЈА

Сви студијски програми на Високој пословној школи струковних студија из Новог Сада спроводе се у складу са болоњским принципима. Европски систем преноса бодова (ЕуропеанЦредит Трансфер Сyстем – ЕЦТС) представља вредновање уложеног рада студента у стицање знања, способности и вештина и у потпуности је примењен на свим студијским програмима и предметима. Расподела ЕЦТС бодова по предметима заснована је на оптерећености студената потребним за постизањем исхода учења. Један ЕЦТС бод одговара 25-30 сати рада студента. Бодови се додељују само када су све неопходне активности у оквиру предмета успешно савладане. Једној академској години одговара 60 ЕЦТС бодова, а 30 ЕЦТС бодова једном семестру. Уговори о учењу (Леарнинг агреементс) укључују ЕЦТС бодове и морају бити потписани пре размене. Осим ЕЦТС бодова сви премети садрже и јасан преглед исхода учења. За тумачење и конверзију оцена између различитих земаља и институција код страних студената користиће се ЕЦТС Табеле оцењивања (ЕЦТС Градиг Табле) (за овај одељак погледати ЕЦТС Усерс’ Гуиде, Аннеx 2).

Статистички подаци о успеху студента користе се у процесу доношења одлуке о „усклађености оцена“. Табела оцењивања обезбеђује статистичку расподелу оцена за одређени предмет, и израчунава се на основу последње три године. Приликом израде статистичке расподеле оцена узимају се у обзир само оцене студената који су успешно положили испит. Табела оцењивања указује на проценат студената који су остварили оцене које су наведене у транскрипту оцена.Приказивањем расподеле прелазних оцена и коришћењем табеле оцењивања добија се оцена на матичној установи која је еквивалентна оцени коју је студент добио на размени. Као главни критеријум приликом еквиваленције оцена користи се процентуални удео оцена у скалама оцењивања.Уколико долази до преклапања приликом конверзација оцена Висока пословна школа струковних студија из Новог Сада ће признавати максималну оцену (за овај одељак погледати ЕЦТС Усерс’ Гуиде, Аннеx 2).Приликом признавања резултата (ЕЦТС бодова и оцена) стечених током периода мобилности Висока пословна школа ће се водити начелима транспарентности, флексибилности и правичности. Према начелу транспарентности правила о признавању резултат постигнутих током трајања мобилности ће бити јавно доступна. Начело флексибилности подразумева флексибилан приступ признавању постигнутих резултата током трајања мобилности. Приликом признавања резултата постигнутих током трајања мобилности ЕЦТС кординатор ће се руководити принципом правичности.

СТУДЕНТИ И ОСОБЉЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Ерасмус+ посвећује посебну пажњу финансирању додатних трошкова студената и особља чије су физичке, менталне или здравствене околности такве да њихово учешће у програму не би било могуће без додатне финансијске подршке (даље у тексту “студенти и особље са посебним потребама”). Циљ овакве подршке је да студенти и особље са посебним потребама у потпуности искористе све предности које пружа искуство Ерасмус+ мобилности. Финансијска подршка за студенте и особље са посебним потребама је додатна финансијска подршка поред редовне Ерасмус+ финансијске подршке за студентску мобилност у сврху учења/ стручне праксе или мобилност особља. Студенти и особље са посебним потребана се могу пријавити за Ерасмус+ финансијску подршку за посебне потребе у припремној фази Ерасмус+ мобилности, након одабира а пре одласка на мобилност.

СТУДЕНТИ И ОСОБЉЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Ерасмус+ посвећује посебну пажњу финансирању додатних трошкова студената и особља чије су физичке, менталне или здравствене околности такве да њихово учешће у програму не би било могуће без додатне финансијске подршке (даље у тексту “студенти и особље са посебним потребама”). Циљ овакве подршке је да студенти и особље са посебним потребама у потпуности искористе све предности које пружа искуство Ерасмус+ мобилности. Финансијска подршка за студенте и особље са посебним потребама је додатна финансијска подршка поред редовне Ерасмус+ финансијске подршке за студентску мобилност у сврху учења/ стручне праксе или мобилност особља. Студенти и особље са посебним потребана се могу пријавити за Ерасмус+ финансијску подршку за посебне потребе у припремној фази Ерасмус+ мобилности, након одабира а пре одласка на мобилност.

ЈЕЗИЧКА ПОЛИТИКА

Језичку политику ВПШСС мошете да преузмете  овде.

БРОШУРА ЗА СТУДЕНТЕ

Додатне важне информације у вези мобилности студената налазе су брошури, коју можете да преузмете  овде.