Izaberite stranicu

Realizovane mobilnosti-iskustva

1. Vanja Stanojević (studijski boravak u Virovitici, Republika Hrvatska)  

U periodu od februara do jula 2019. godine boravila sam na Erasmus+ razmeni u Virovitici (Republika Hrvatska). Prijateljski doček, upoznavanje novih kolega i adaptacija na novu sredinu obeležili su početak razmene.  Međutim, kako je vreme prolazilo boravak u Virovitici postajao je sve lepši i sadržajniji. Pored nastavnih aktivnosti, sa novim prijateljima sam imala priliku da upoznam grad, kulturu i ostale specifičnosti ove, za mene do tada nove sredine. Nakon uspešno položenih ispita i povratka kući, ostala mi je lepa uspomena na provod, bezbrižnost i slobodu koju sam osećala tokom boravka. Sa prijateljima koje sam tamo stekla i danas održavam kontakt, što je možda i najvažnije u mojoj Erasmus priči. Na kraju želim svima da preporučim Erasmus razmenu, jer je reč o nezaboravnom iskustvu koje mladim ljudima pruža šansu da bolje upoznaju sebe i da prošire lične vidike u svakom smislu. Video koji govori o mom Erasmus iskustvu možete pogledati na donjem linku.

 

2. dr Branislav Dudić (dolazna mobilnost nastavnika sa Comenius Univerziteta u Bratislavi)

U periodu od 7-11.10.2019. godine posetio sam Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu u okviru Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja. Nakon srdačnog dočeka, imao sam priliku da studentima održim niz predavanja iz oblasti menadžmenta. Ono što je možda važnije za mene kao predavača, jeste činjenica da sam imao priliku da upoznam Srbiju i da razgovaram sa mladim ljudima koji u njoj žive i studiraju. Tom prilikom sam se uverio da studenti u Srbiji dele slične probleme i suočavaju se sa sličnim izazovima kao i studenti u Slovačkoj. Iskustvo koje sam stekao tokom boravka na razmeni, pomoći će mi da se profesionalno usavršim i da saznanja koja sam stekao kroz interakciju sa mladim ljudima iz Srbije implementiram u svoj budući pedagoški rad. Na kraju želim da preporučim Visoku poslovnu školu strukovnih studija svim profesorima koji nameravaju da posete Novi Sad u okviru Erasmus+ razmene.  Video koji govori o mom Erasmus iskustvu možete pogledati na donjem linku.

 

3. dr Nataša Papić- Blagojević (odlazna mobilnost nastavnika)

U okviru Erazmus+ programa Mobilnost nastavnika imala sam priliku da u periodu od 15-19.04.2019. god. boravim  u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Republika Hrvatska. Na razmenu sam otišla prevashodno da bih održala nekoliko predavanja na različite teme iz predmeta Finansijska matematika i Poslovna statistika, ali topla dobrodošlica, interaktivnost nastave i zainteresovanost studenata za materiju koju sam izlagala, učinile su da mi boravak na ovoj prijateljskoj ustanovi ostane u najlepšem sećanju. Za tih nekoliko dana sam saradnju sa poznatim kolegama još više učvrstila, a poznanstvo sa novim kolegama obogatila idejama o mogućim budućim zajedničkim aktivnostima. Program mobilnosti nastavnika je dobar način da izađete iz ustaljenih i dobro poznatih okvira, da razmenite iskustva i upoznate način rada kolega sa srodnih visokoškolskih ustanova, kao i da se predstavite pred studentima koje ne ocenjujete, već sa kojima delite i razmenjujete znanje.

 

Tabela realizovanih mobilnosti

RbrTip mobilnostiIme  prezimePeriod mobilnostiPartnerska institucija
1.K107/SMS/odlaznaVanja Stanojević25.2. –12.07.2019.Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
2.K107/STA/odlaznaNataša Papić-Blagojević15.04.-19.04.2019.Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
3.K103/STA/dolaznaBranislav Dudić
  • 07.10.-11.10.2019.
  • 12.10.-16.10.2020.
Comenius University in Bratislava