Izaberite stranicu

Cilj seminara

Osnovni cilj seminara pod nazivom ,, NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI” je unapređivanje znanja i informisanosti o Evropskoj uniji.

Seminar se organizuje kako bi se kroz zanimljiva predavanja i diskusiju obezbedilo sticanje i proširivanje postojećih znanja o Evropskoj uniji i podigla svest o značaju Evropske unije. Tokom seminara, učesnici će imati priliku da na inovativan način bliže upoznaju Evropsku uniju, institucije i mehanizme Evropske unije, njene članice, te da se bolje upoznaju sa procesom evropskih integracija. Posebno značajna tema seminara jeste razumevanje procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji sa ciljem da se podstakne kritičko razmišljanje i ukaže na značaj i ulogu pojedinca u ovom procesu.

Kome je seminar namenjen?          

Seminar je namenjen prevashodno mladima – učenicima i studentima, ali i nastavnicima, profesorima, predstavnicima nevladinih organizacija, kreatorima politika, kao i svim drugim stranama zainteresovanim za teme o Evropskoj uniji.

Šta seminar obuhvata?

Teme seminara su:

  • Nastanak i razvoj Evropske unije
  • Proširenje Evropske unije
  • Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije
  • Monetarna politika Evropske unije
  • Politika konkurencije Evropske unije
  • Trgovinska politika Evropske unije
  • Republika Srbija i članstvo u Evropskoj uniji

Način edukacije i cena seminara

Seminar je moguće pohađati uživo i onlajn. Seminar je besplatan, a termini predavanja biće definisani naknadno u skladu sa brojem prijava.

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem upitnika:

https://forms.gle/T8amUAn43YxRuQKm6

Prednosti seminara

Nakon seminara svi učesnici dobiće sertifikat o odslušanom seminaru koji izdaje Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Seminar je nastao kao rezultat  Žan Mone Erazmus+ projekta „Uvod u Evropsku uniju – edukacija za srednje škole“ INEES.

Učesnici seminara imaće mogućnost korišćenja inovativnih edukativnih materijala nastalih tokom trajanja projekta koji se sastoje od prezentacija, video lekcija, testova koji prate predavanja i priručnika koji će obuhvatiti sve teme obrađene seminarom.