Izaberite stranicu

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2017/2018

Термини стручне праксе одговарају терминима консултација предметних наставника

СТРУЧНА ПРАКСА I

Примењена информатика(бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Владо Крунић Активности пословне комуникације у пословном систему и са другимпословним субјектима, коришћењем електронске инфраструктуре
2. др Зоран Марошан Употреба стандардних софтверских решења у различитим сегментима пословања
3. др Бранко Латиновић Примена презентационих алата у различитим пословним активностима упословном систему и са другим пословним субјектима
4. др Предраг Ранитовић Коришћење инфраструктуре Интернета у различитим пословним активностима у пословном систему и са другим пословним субјектима
Финансијско пословање и рачуноводство (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Здравко Шолак Примена управљања и контроле трошкова
2. мр Сања Влаовић Беговић Примењена анализа финансијских извештаја
3. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање
4. др Љиљана Јовић Примењено опорезивање, примењени порески поступак и примењене јавне финансије
Трговина и међународно пословање (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. мр Мила Михајловић Примењене технике и облици међународног пословања
2. др Бранка Максимовић Примењено познавање робе
3. др Милијана Рогановић Примењени трговински менаџмент
4. др Ђорђе Ћузовић Примена електронског трговинског пословања
Предузетнички бизнис (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Татјана-Ђурић Кузмановић Покретање бизниса, организација бизниса, окончање пословне активности. Однос власника и менаџера
2. мр Леонард Салаи Систем одлучивања и комуницирања у организацијама. Предузетнички бизнис у производњи и услугама. Савремени облици организације посла. Пројектна организација
3. др Вероника Бошков Припрема појединачних планова у развоју бизниса. План производње, план кадрова, план материјала, план продаје, финансијски план. Пословне активности и књиговодствени систем фирме. Примене финансијског и управљачког рачуноводства. Упознавање са финансијском функцијом предузећа. Облици организације финансијске функције.
4. др Гордана Вуксановић Основни елементи стратегијског планирања. Развој бизниса.
Туризам и хотелијерство (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Александра Вујко Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања
2. др Ана Јовичић Вуковић Примењени менаџмент хотелијерских предузећа
3. др Бранко Латиновић Примена информационих система у туризму
4. др Бојана Ковачевић Берлековић Примењени менаџмент туристичке дестинације

СТРУЧНА ПРАКСА II

Финансијско пословање и рачуноводство (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Дејан Живков Пословање са хартијама од вредности
2. др Марија Вуковић Примењено банкарско пословање. Електронско пословање и електронски бизнис
3. др Бисерка Комненић Примењено осигурање. Правни положај друштва осигурања. Животно и неживотно осигурање
4. др Славиша Ђорђевић Књиговодствени систем предузећа. Документовање пословних активности, вођење пословних књига, рачуноводствени извештаји и информисање (на конкретним примерима). Примењено финансијско и управљачко рачуноводство
Трговина и међународно пословање (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Гордана Љубојевић Примена међународног пословног права
2. мр Мила Михајловић Примењено спољнотрговинско и девизно пословање
3. др Дринка Пековић Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање
4. др Биљана Станков Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје
Предузетнички бизнис (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Максимовић Развој производа и производног програма. Иновативно понашање. Развој тржишта. Маркетинг информациони системи
2. мр Леонард Салаи Управљање и предвиђање технолошког развоја. Проблеми избора нових технологија (практични пример)
3. др Славиша Ђукановић Планирање и праћење развоја бизниса. Методе мерења пословних активности и пословног успеха фирме. Финансијски резултати бизниса. Апсолутни и релативни показатељи пословног успеха. Профитабилност пословног подухвата.
4. др Вероника Бошков Израда бизнис плана (конкретни пример)
Туризам и хотелијерство (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Татјана Бошковић Примењени маркетинг у туризму (на конкретним примерима)
2. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама
3. др Милутин Мркша Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству
4. др Тамара Гајић Примењени менаџмент конгресних туристичких центара
Примењена информатика (бол. 16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Анализа организације и функционисања пословног информационог система и постављених режима обраде
2. др Нинослава Савић База података пословног информационог система и процеси њеног ажурирања и претраживања
3. др Предраг Ранитовић Израда рутина претраживања података и пословног извештавања менаџмента компаније, пословних партнера и непосредних корисника информационог система
4. др Жељко Станковић Примена информационо-конуникационих технологија при повезивању система електронског пословања са пословних информационом системом компаније

Стручну праксу И и Стручну праксу ИИ на мастер струковним студијама, студијски програм Међународно пословање и финансије, као и Специјалистичку праксу на специјалистичким струковним студијама, студијски програм Банкарско и берзанско пословање, реализоваће следећи наставници:

 

 1. Др Вероника Бошков
 2. Др Јелена Дамњановић
 3. Др Славиша Ђукановић
 4. Др Дејан Ђурић
 5. Др Татјана Ђурић Кузмановић
 6. Др Дејан Живков
 7. Др Слободанка Јовин
 8. Др Љиљана Јовић
 9. Др Бисерка Комненић
 10. Др Јован Његић
 11. Др Бранка Пауновић
 12. Др Жељко Рачић
 13. Др Ђорђе Ћузовић

* Студенти мастер струковних студија, студијски програм Међународно пословање и финансије, пријављују се за други циклус реализације Стручне праксе И и Стручне праксе ИИ најкасније до 01.05.2018. год..