Izaberite stranicu

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2020/21

Термини стручне праксе одговарају терминима консултација предметних наставника

СТРУЧНА ПРАКСА I

Примењена информатика(бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Активности пословне комуникације у пословном систему и са другим пословним субјектима, коришћењем електронске инфраструктуре
2. др Зоран Марошан Употреба стандардних софтверских решења у различитим сегментимапословања
3. др Бранко Латиновић Примена презентационих алата у различитим пословним активностима упословном систему и са другим пословним субјектима
4. др Предраг Ранитовић Коришћење инфраструктуре Интернета у различитим пословнимактивностима у пословном систему и са другим пословним субјектима
Финансије и банкарство (бол.17) Финансије и банкарство (ДЛС)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање
2. др Драгана Милић Примењено управљање и контрола трошкова
3. др Стеван Томашевић Примењено књиговодство
4. др Марија Вуковић Примењено банкарско пословање
Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Јелена Дамњановић Примењене технике и облици међународног пословања
2. др Бранка Максимовић Примењено познавање робе
3. др Милијана Рогановић Примењени трговински менаџмент
4. др Ђорђе Ћузовић Примена електронског трговинског пословања
Предузетнички бизнис (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Татјана-Ђурић Кузмановић Покретање бизниса, организација бизниса, окончање пословне активности. Однос власника и менаџера
2. др Вероника Бошков Систем одлучивања и комуницирања у организацијама. Предузетнички бизнис у производњи и услугама. Савремени облици организације посла. Пројектна организација
3. др Борис Кузман Припрема појединачних планова у развоју бизниса. План производње, план кадрова, план материјала, план продаје, финансијски план. Пословне активности и књиговодствени систем фирме. Примене финансијског и управљачког рачуноводства. Упознавање са финансијском функцијом предузећа. Облици организације финансијске функције.
4. др Гордана Вуксановић Основни елементи стратегијског планирања. Развој бизниса.
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бојана Ковачевић Берлековић Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања
2. др Татјана Бошковић Примењени менаџмент хотелијерских предузећа
3. др Бранко Латиновић Примена информационих система у туризму
4. др Бојана Ковачевић Берлековић Примењени менаџмент туристичке дестинације

СТРУЧНА ПРАКСА II

Финансије и банкарство (бол.17) Финансије и банкарство (ДЛС)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Дејан Живков Примењено пословање са хартијама од вредности
2. др Сања Влаовић Беговић Примењена пословна анализа
3. др Марија Вуковић Примењено опорезивање
4. др Слободанка Јовин Примењене предузетничке финансије

 

Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Гордана Љубојевић Примена међународног пословног права
2. др Биљана Станков Примењено спољнотрговинско и девизно пословање
3. др Јелена Обрадовић Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање
4. др Милијана Рогановић Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје
Предузетништво (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Максимовић Развој производа и производног програма. Иновативно понашање. Развој тржишта. Маркетинг информациони системи
2. др Борис Кузман Управљање и предвиђање технолошког развоја. Проблеми избора нових технологија (практични пример)
3. др Славиша Ђукановић Планирање и праћење развоја бизниса. Методе мерења пословних активности и пословног успеха фирме. Финансијски резултати бизниса. Апсолутни и релативни показатељи пословног успеха. Профитабилност пословног подухвата.
4. др Вероника Бошков Израда бизнис плана (конкретни пример)
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Драгољуб Јовичић Примењени маркетинг у туризму (на конкретним примерима)
2. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама
3. др Бојана Ковачевић Берлековић Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству
4. др Татјана Бошковић Примењени менаџмент конгресних туристичких центара
Примењена информатика (бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Анализа организације и функционисања пословног информационог система и постављених режима обраде
2. др Бранко Латиновић База података пословног информационог система и процеси њеног ажурирања и претраживања
3. др Предраг Ранитовић Израда рутина претраживања података и пословног извештавања менаџмента компаније, пословних партнера и непосредних корисника информационог система
4. др Зоран Марошан Примена информационо-комуникационих технологија при повезивању система електронског пословања са пословним информационим системом компаније

Стручну праксу И и Стручну праксу ИИ на мастер струковним студијама, студијски програм Међународно пословање и финансије, као и Специјалистичку праксу на специјалистичким струковним студијама, студијски програм Банкарско и берзанско пословање, реализоваће следећи наставници:

 

 1. Др Вероника Бошков
 2. Др Јелена Дамњановић
 3. Др Славиша Ђукановић
 4. Др Дејан Ђурић
 5. Др Гордана Вуксановић
 6. Др Дејан Живков
 7. Др Љиљана Јовић
 8. Др Наташа Папић-Благојевић
 9. Др Бранка Пауновић
 10. Др Жељко Рачић
 11. Др Ђорђе Ћузовић
 12. Др Мирела Момчиловић