Izaberite stranicu

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2020/21

Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika

STRUČNA PRAKSA I

Primenjena informatika(bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture
2.dr Zoran MarošanUpotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentimaposlovanja
3.dr Branko LatinovićPrimena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
4.dr Predrag RanitovićKorišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnimaktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
Finansije i bankarstvo (bol.17) Finansije i bankarstvo (DLS)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje
2.dr Dragana MilićPrimenjeno upravljanje i kontrola troškova
3.dr Stevan TomaševićPrimenjeno knjigovodstvo
4.dr Marija VukovićPrimenjeno bankarsko poslovanje
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Jelena DamnjanovićPrimenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja
2.dr Branka MaksimovićPrimenjeno poznavanje robe
3.dr Milijana RoganovićPrimenjeni trgovinski menadžment
4.dr Đorđe ĆuzovićPrimena elektronskog trgovinskog poslovanja
Preduzetnički biznis (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Tatjana-Đurić KuzmanovićPokretanje biznisa, organizacija biznisa, okončanje poslovne aktivnosti. Odnos vlasnika i menadžera
2.dr Veronika BoškovSistem odlučivanja i komuniciranja u organizacijama. Preduzetnički biznis u proizvodnji i uslugama. Savremeni oblici organizacije posla. Projektna organizacija
3.dr Boris KuzmanPriprema pojedinačnih planova u razvoju biznisa. Plan proizvodnje, plan kadrova, plan materijala, plan prodaje, finansijski plan. Poslovne aktivnosti i knjigovodstveni sistem firme. Primene finansijskog i upravljačkog računovodstva. Upoznavanje sa finansijskom funkcijom preduzeća. Oblici organizacije finansijske funkcije.
4.dr Gordana VuksanovićOsnovni elementi strategijskog planiranja. Razvoj biznisa.
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Bojana Kovačević BerlekovićPrimenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
2.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća
3.dr Branko LatinovićPrimena informacionih sistema u turizmu
4.dr Bojana Kovačević BerlekovićPrimenjeni menadžment turističke destinacije

STRUČNA PRAKSA II

Finansije i bankarstvo (bol.17) Finansije i bankarstvo (DLS)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dejan ŽivkovPrimenjeno poslovanje sa hartijama od vrednosti
2.dr Sanja Vlaović BegovićPrimenjena poslovna analiza
3.dr Marija VukovićPrimenjeno oporezivanje
4.dr Slobodanka JovinPrimenjene preduzetničke finansije

 

Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Gordana LjubojevićPrimena međunarodnog poslovnog prava
2.dr Biljana StankovPrimenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
3.dr Jelena ObradovićPrimenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje
4.dr Milijana RoganovićPrimenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje
Preduzetništvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka MaksimovićRazvoj proizvoda i proizvodnog programa. Inovativno ponašanje. Razvoj tržišta. Marketing informacioni sistemi
2.dr Boris KuzmanUpravljanje i predviđanje tehnološkog razvoja. Problemi izbora novih tehnologija (praktični primer)
3.dr Slaviša ĐukanovićPlaniranje i praćenje razvoja biznisa. Metode merenja poslovnih aktivnosti i poslovnog uspeha firme. Finansijski rezultati biznisa. Apsolutni i relativni pokazatelji poslovnog uspeha. Profitabilnost poslovnog poduhvata.
4.dr Veronika BoškovIzrada biznis plana (konkretni primer)
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dragoljub JovičićPrimenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)
2.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama
3.dr Bojana Kovačević BerlekovićZaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu
4.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni menadžment kongresnih turističkih centara
Primenjena informatika (bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAnaliza organizacije i funkcionisanja poslovnog informacionog sistema i postavljenih režima obrade
2.dr Branko LatinovićBaza podataka poslovnog informacionog sistema i procesi njenog ažuriranja i pretraživanja
3.dr Predrag RanitovićIzrada rutina pretraživanja podataka i poslovnog izveštavanja menadžmenta kompanije, poslovnih partnera i neposrednih korisnika informacionog sistema
4.dr Zoran MarošanPrimena informaciono-komunikacionih tehnologija pri povezivanju sistema elektronskog poslovanja sa poslovnim informacionim sistemom kompanije

Stručnu praksu I i Stručnu praksu II na master strukovnim studijama, studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, kao i Specijalističku praksu na specijalističkim strukovnim studijama, studijski program Bankarsko i berzansko poslovanje, realizovaće sledeći nastavnici:

 

 1. Dr Veronika Boškov
 2. Dr Jelena Damnjanović
 3. Dr Slaviša Đukanović
 4. Dr Dejan Đurić
 5. Dr Gordana Vuksanović
 6. Dr Dejan Živkov
 7. Dr Ljiljana Jović
 8. Dr Nataša Papić-Blagojević
 9. Dr Branka Paunović
 10. Dr Željko Račić
 11. Dr Đorđe Ćuzović
 12. Dr Mirela Momčilović