Izaberite stranicu

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2021/22

Термини стручне праксе одговарају терминима консултација предметних наставника

СТРУЧНА ПРАКСА I

Примењена информатика(бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Активности пословне комуникације у пословном систему и са другим пословним субјектима, коришћењем електронске инфраструктуре
2. др Зоран Марошан Употреба стандардних софтверских решења у различитим сегментимапословања
3. др Предраг Ранитовић Примена презентационих алата у различитим пословним активностима упословном систему и са другим пословним субјектима
4. др Предраг Ранитовић Коришћење инфраструктуре Интернета у различитим пословнимактивностима у пословном систему и са другим пословним субјектима
Финансије и банкарство (бол.17) Финансије и банкарство (ДЛС)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање
2. др Драгана Милић Примењено управљање и контрола трошкова
3. др Стеван Томашевић Примењено књиговодство
4. др Марија Вуковић Примењено банкарско пословање
Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Јелена Дамњановић Примењене технике и облици међународног пословања
2. др Бранка Максимовић Примењено познавање робе
3. др Милијана Рогановић Примењени трговински менаџмент
4. др Ђорђе Ћузовић Примена електронског трговинског пословања
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Aна Јовичић Вуковић Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања
2. др Татјана Бошковић Примењени менаџмент хотелијерских предузећа
3. др Предраг Ранитвић Примена информационих система у туризму
4. др Бојана Ковачевић Берлековић Примењени менаџмент туристичке дестинације

СТРУЧНА ПРАКСА II

Финансије и банкарство (бол.17) Финансије и банкарство (ДЛС)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Дејан Живков Примењено пословање са хартијама од вредности
2. др Сања Влаовић Беговић Примењена пословна анализа
3. др Марија Вуковић Примењено опорезивање
4. др Слободанка Јовин Примењене предузетничке финансије
     

 

Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Исидора Милошевић Примена међународног пословног права
2. др Биљана Станков Примењено спољнотрговинско и девизно пословање
3. др Дајана Ерцеговац Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање
4. др Милијана Рогановић Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Драгољуб Јовичић Примењени маркетинг у туризму (на конкретним примерима)
2. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама
3. др Вероника Бошков Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству
4. др Татјана Бошковић Примењени менаџмент конгресних туристичких центара
Примењена информатика (бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Анализа организације и функционисања пословног информационог система и постављених режима обраде
2. др Предраг Ранитовић База података пословног информационог система и процеси њеног ажурирања и претраживања
3. др Предраг Ранитовић Израда рутина претраживања података и пословног извештавања менаџмента компаније, пословних партнера и непосредних корисника информационог система
4. др Зоран Марошан Примена информационо-комуникационих технологија при повезивању система електронског пословања са пословним информационим системом компаније

СТРУЧНА ПРАКСА МАСТЕР СТУДИЈА МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ 2021/22

17МСА04- Стручна пракса 1
 1. Бошков др Вероника
 2. Вукадиновић др Маја
 3. Вуксановић др Гордана
 4. Влаовић-Беговић др Сања
 5. Дамњановић др Јелена
 6. Ђукановић др Славиша
 7. Ђурић др Дејан
 8. Живков др Дејан
 9. Јанчев др Никола
 10. Јовин др Слободанка
 11. Јовић др Љиљана
 12. Момчиловић др Мирела
 13. Папић-Благојевић др Наташа
 14. Рачић др Жељко
 15. Ћузовић др Ђорђе
17МСА05- Стручна пракса 2
 1. Бошков др Вероника
 2. Вуксановић др Гордана
 3. Дамњановић др Јелена
 4. Ђукановић др Славиша
 5. Ђурић др Дејан
 6. Живков др Дејан
 7. Јовић др Љиљана
 8. Момчиловић др Мирела
 9. Папић-Благојевић др Наташа
 10. Пауновић др Бранка
 11. Рачић др Жељко
 12. Ћузовић др Ђорђе