Izaberite stranicu

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2021/22

Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika

STRUČNA PRAKSA I

Primenjena informatika(bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture
2.dr Zoran MarošanUpotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentimaposlovanja
3.dr Predrag RanitovićPrimena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
4.dr Predrag RanitovićKorišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnimaktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
Finansije i bankarstvo (bol.17) Finansije i bankarstvo (DLS)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje
2.dr Dragana MilićPrimenjeno upravljanje i kontrola troškova
3.dr Stevan TomaševićPrimenjeno knjigovodstvo
4.dr Marija VukovićPrimenjeno bankarsko poslovanje
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Jelena DamnjanovićPrimenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja
2.dr Branka MaksimovićPrimenjeno poznavanje robe
3.dr Milijana RoganovićPrimenjeni trgovinski menadžment
4.dr Đorđe ĆuzovićPrimena elektronskog trgovinskog poslovanja
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Ana Jovičić VukovićPrimenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
2.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća
3.dr Predrag RanitvićPrimena informacionih sistema u turizmu
4.dr Bojana Kovačević BerlekovićPrimenjeni menadžment turističke destinacije

STRUČNA PRAKSA II

Finansije i bankarstvo (bol.17) Finansije i bankarstvo (DLS)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dejan ŽivkovPrimenjeno poslovanje sa hartijama od vrednosti
2.dr Sanja Vlaović BegovićPrimenjena poslovna analiza
3.dr Marija VukovićPrimenjeno oporezivanje
4.dr Slobodanka JovinPrimenjene preduzetničke finansije
   

 

Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Isidora MiloševićPrimena međunarodnog poslovnog prava
2.dr Biljana StankovPrimenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
3.dr Dajana ErcegovacPrimenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje
4.dr Milijana RoganovićPrimenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dragoljub JovičićPrimenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)
2.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama
3.dr Veronika BoškovZaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu
4.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni menadžment kongresnih turističkih centara
Primenjena informatika (bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAnaliza organizacije i funkcionisanja poslovnog informacionog sistema i postavljenih režima obrade
2.dr Predrag RanitovićBaza podataka poslovnog informacionog sistema i procesi njenog ažuriranja i pretraživanja
3.dr Predrag RanitovićIzrada rutina pretraživanja podataka i poslovnog izveštavanja menadžmenta kompanije, poslovnih partnera i neposrednih korisnika informacionog sistema
4.dr Zoran MarošanPrimena informaciono-komunikacionih tehnologija pri povezivanju sistema elektronskog poslovanja sa poslovnim informacionim sistemom kompanije

STRUČNA PRAKSA MASTER STUDIJA MEĐUNARODNO POSLOVANJE I FINANSIJE 2021/22

17MSA04- Stručna praksa 1
 1. Boškov dr Veronika
 2. Vukadinović dr Maja
 3. Vuksanović dr Gordana
 4. Vlaović-Begović dr Sanja
 5. Damnjanović dr Jelena
 6. Đukanović dr Slaviša
 7. Đurić dr Dejan
 8. Živkov dr Dejan
 9. Jančev dr Nikola
 10. Jovin dr Slobodanka
 11. Jović dr Ljiljana
 12. Momčilović dr Mirela
 13. Papić-Blagojević dr Nataša
 14. Račić dr Željko
 15. Ćuzović dr Đorđe
17MSA05- Stručna praksa 2
 1. Boškov dr Veronika
 2. Vuksanović dr Gordana
 3. Damnjanović dr Jelena
 4. Đukanović dr Slaviša
 5. Đurić dr Dejan
 6. Živkov dr Dejan
 7. Jović dr Ljiljana
 8. Momčilović dr Mirela
 9. Papić-Blagojević dr Nataša
 10. Paunović dr Branka
 11. Račić dr Željko
 12. Ćuzović dr Đorđe