Izaberite stranicu

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2022/23

Термини стручне праксе одговарају терминима консултација предметних наставника

СТРУЧНА ПРАКСА I

Финансије и банкарство (бол.17) Финансије и банкарство (ДЛС)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање
2. др Драгана Милић Примењено управљање и контрола трошкова
3. др Стеван Томашевић Примењено књиговодство
4. др Марија Вуковић Примењено банкарско пословање
Примењена информатика(бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Активности пословне комуникације у пословном систему и са другим пословним субјектима, коришћењем електронске инфраструктуре
2. др Зоран Марошан Употреба стандардних софтверских решења у различитим сегментимапословања
3. др Предраг Ранитовић Примена презентационих алата у различитим пословним активностима упословном систему и са другим пословним субјектима
4. др Предраг Ранитовић Коришћење инфраструктуре Интернета у различитим пословнимактивностима у пословном систему и са другим пословним субјектима
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Aна Јовичић Вуковић Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања
2. др Татјана Бошковић Примењени менаџмент хотелијерских предузећа
3. др Предраг Ранитвић Примена информационих система у туризму
4. др Бојана Ковачевић Берлековић Примењени менаџмент туристичке дестинације
Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Јелена Дамњановић Примењене технике и облици међународног пословања
2. др Бранка Максимовић Примењено познавање робе
3. др Марко Шпилер Примењени трговински менаџмент
4. др Ђорђе Ћузовић Примена електронског трговинског пословања

СТРУЧНА ПРАКСА II

Финансије и банкарство (бол.17) Финансије и банкарство (ДЛС)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Дејан Живков Примењено пословање са хартијама од вредности
2. др Сања Влаовић Беговић Примењена пословна анализа
3. др Марија Вуковић Примењено опорезивање
4. др Слободанка Јовин Примењене предузетничке финансије
Примењена информатика (бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Анализа организације и функционисања пословног информационог система и постављених режима обраде
2. др Предраг Ранитовић База података пословног информационог система и процеси њеног ажурирања и претраживања
3. др Предраг Ранитовић Израда рутина претраживања података и пословног извештавања менаџмента компаније, пословних партнера и непосредних корисника информационог система
4. др Зоран Марошан Примена информационо-комуникационих технологија при повезивању система електронског пословања са пословним информационим системом компаније
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Драгољуб Јовичић Примењени маркетинг у туризму (на конкретним примерима)
2. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама
3. др Вероника Бошков Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству
4. др Татјана Бошковић Примењени менаџмент конгресних туристичких центара
Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Исидора Милошевић Примена међународног пословног права
2. др Биљана Станков Примењено спољнотрговинско и девизно пословање
3. др Дајана Ерцеговац Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање
4. др Милијана Рогановић Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје

СТРУЧНА ПРАКСА МАСТЕР СТУДИЈА МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ 2021/22

17МСА04- Стручна пракса 1
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Вероника Бошков 17МСА04 – Стручна пракса 1
2. др Јелена Дамњановић 17МСА04 – Стручна пракса 1
3. др Никола Јанчев 17МСА04 – Стручна пракса 1
4. др Сања Влаовић Беговић 17МСА04 – Стручна пракса 1
5. др Дејан Живков 17МСА04 – Стручна пракса 1
6. др Љиљана Јовић 17МСА04 – Стручна пракса 1
7. др Мирела Момчиловић 17МСА04 – Стручна пракса 1
8. др Слободанка Јовин 17МСА04 – Стручна пракса 1
9. др Жељко Рачић 17МСА04 – Стручна пракса 1
10. др Ђорђе Ћузовић 17МСА04 – Стручна пракса 1
11. др Гордана Вуксановић 17МСА04 – Стручна пракса 1
12. др Наташа Папић Благојевић 17МСА04 – Стручна пракса 1
13. др Славиша Ђукановић 17МСА04 – Стручна пракса 1
14. др Дејан Ђурић 17МСА04 – Стручна пракса 1
15. др Маја Вукадиновић 17МСА04 – Стручна пракса 1
16. др Милијана Рогановић 17МСА04 – Стручна пракса 1
17. др Марија Вуковић 17МСА04 – Стручна пракса 1

 

17МСА05- Стручна пракса 2
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Ђорђе Ћузовић 17МСА05- Стручна пракса 2
2. др Славиша Ђукановић 17МСА05- Стручна пракса 2
3. др Дејан Живков 17МСА05- Стручна пракса 2
4. др Гордана Вуксановић 17МСА05- Стручна пракса 2
5. др Љиљана Јовић 17МСА05- Стручна пракса 2
6. др Дејан Ђурић 17МСА05- Стручна пракса 2
7. др Јелена Дамњановић 17МСА05- Стручна пракса 2
8. др Никола Јанчев 17МСА05- Стручна пракса 2
9. др Сања Влаовић Беговић 17МСА05- Стручна пракса 2
10. др Маја Вукадиновић 17МСА05- Стручна пракса 2
11. др Вероника Бошков 17МСА05- Стручна пракса 2
12. др Слободанка Јовин 17МСА05- Стручна пракса 2
13. др Жељко Рачић 17МСА05- Стручна пракса 2
14. др Наташа Папић Благојевић 17МСА05- Стручна пракса 2
15. др Мирела Момчиловић 17МСА05- Стручна пракса 2
16. др Милијана Рогановић 17МСА05- Стручна пракса 2