Izaberite stranicu

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2022/23

Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika

STRUČNA PRAKSA I

Finansije i bankarstvo (bol.17) Finansije i bankarstvo (DLS)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje
2.dr Dragana MilićPrimenjeno upravljanje i kontrola troškova
3.dr Stevan TomaševićPrimenjeno knjigovodstvo
4.dr Marija VukovićPrimenjeno bankarsko poslovanje
Primenjena informatika(bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture
2.dr Zoran MarošanUpotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentimaposlovanja
3.dr Predrag RanitovićPrimena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
4.dr Predrag RanitovićKorišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnimaktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Ana Jovičić VukovićPrimenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
2.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća
3.dr Predrag RanitvićPrimena informacionih sistema u turizmu
4.dr Bojana Kovačević BerlekovićPrimenjeni menadžment turističke destinacije
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Jelena DamnjanovićPrimenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja
2.dr Branka MaksimovićPrimenjeno poznavanje robe
3.dr Marko ŠpilerPrimenjeni trgovinski menadžment
4.dr Đorđe ĆuzovićPrimena elektronskog trgovinskog poslovanja

STRUČNA PRAKSA II

Finansije i bankarstvo (bol.17) Finansije i bankarstvo (DLS)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dejan ŽivkovPrimenjeno poslovanje sa hartijama od vrednosti
2.dr Sanja Vlaović BegovićPrimenjena poslovna analiza
3.dr Marija VukovićPrimenjeno oporezivanje
4.dr Slobodanka JovinPrimenjene preduzetničke finansije
Primenjena informatika (bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAnaliza organizacije i funkcionisanja poslovnog informacionog sistema i postavljenih režima obrade
2.dr Predrag RanitovićBaza podataka poslovnog informacionog sistema i procesi njenog ažuriranja i pretraživanja
3.dr Predrag RanitovićIzrada rutina pretraživanja podataka i poslovnog izveštavanja menadžmenta kompanije, poslovnih partnera i neposrednih korisnika informacionog sistema
4.dr Zoran MarošanPrimena informaciono-komunikacionih tehnologija pri povezivanju sistema elektronskog poslovanja sa poslovnim informacionim sistemom kompanije
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dragoljub JovičićPrimenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)
2.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama
3.dr Veronika BoškovZaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu
4.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni menadžment kongresnih turističkih centara
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Isidora MiloševićPrimena međunarodnog poslovnog prava
2.dr Biljana StankovPrimenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
3.dr Dajana ErcegovacPrimenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje
4.dr Milijana RoganovićPrimenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje

STRUČNA PRAKSA MASTER STUDIJA MEĐUNARODNO POSLOVANJE I FINANSIJE 2021/22

17MSA04- Stručna praksa 1
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Veronika Boškov17MSA04 – Stručna praksa 1
2.dr Jelena Damnjanović17MSA04 – Stručna praksa 1
3.dr Nikola Jančev17MSA04 – Stručna praksa 1
4.dr Sanja Vlaović Begović17MSA04 – Stručna praksa 1
5.dr Dejan Živkov17MSA04 – Stručna praksa 1
6.dr Ljiljana Jović17MSA04 – Stručna praksa 1
7.dr Mirela Momčilović17MSA04 – Stručna praksa 1
8.dr Slobodanka Jovin17MSA04 – Stručna praksa 1
9.dr Željko Račić17MSA04 – Stručna praksa 1
10.dr Đorđe Ćuzović17MSA04 – Stručna praksa 1
11.dr Gordana Vuksanović17MSA04 – Stručna praksa 1
12.dr Nataša Papić Blagojević17MSA04 – Stručna praksa 1
13.dr Slaviša Đukanović17MSA04 – Stručna praksa 1
14.dr Dejan Đurić17MSA04 – Stručna praksa 1
15.dr Maja Vukadinović17MSA04 – Stručna praksa 1
16.dr Milijana Roganović17MSA04 – Stručna praksa 1
17.dr Marija Vuković17MSA04 – Stručna praksa 1

 

17MSA05- Stručna praksa 2
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Đorđe Ćuzović17MSA05- Stručna praksa 2
2.dr Slaviša Đukanović17MSA05- Stručna praksa 2
3.dr Dejan Živkov17MSA05- Stručna praksa 2
4.dr Gordana Vuksanović17MSA05- Stručna praksa 2
5.dr Ljiljana Jović17MSA05- Stručna praksa 2
6.dr Dejan Đurić17MSA05- Stručna praksa 2
7.dr Jelena Damnjanović17MSA05- Stručna praksa 2
8.dr Nikola Jančev17MSA05- Stručna praksa 2
9.dr Sanja Vlaović Begović17MSA05- Stručna praksa 2
10.dr Maja Vukadinović17MSA05- Stručna praksa 2
11.dr Veronika Boškov17MSA05- Stručna praksa 2
12.dr Slobodanka Jovin17MSA05- Stručna praksa 2
13.dr Željko Račić17MSA05- Stručna praksa 2
14.dr Nataša Papić Blagojević17MSA05- Stručna praksa 2
15.dr Mirela Momčilović17MSA05- Stručna praksa 2
16.dr Milijana Roganović17MSA05- Stručna praksa 2