Izaberite stranicu

Stručna praksa

STRUČNU PRAKSU MOGUĆE JE REALIZOVATI NA DVA NAČINA:

1. Koraci za realizaciju stručne prakse preko Centra za razvoj karijere i stručnu praksu

2. Koraci za samostalnu realizaciju stručne prakse

DOKUMENTACIJA

Formular za stručnu praksu

Dnevnik stručne prakse

Dnevnik stručne praks

Formular za evaluaciju prakse za mentore

Formular za evaluaciju prakse za studente

Obrazac i uputstvo za pisanje Europass  CV-ja

Instrukcije

Obrazac Europass CV

STRUČNA PRAKSA

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je pouzdan partner svojim studentima u trasiranju njihove profesionalne karijere. Veliki broj studenata je nakon završetka školovanja u našoj instituciji zauzeo mesto na najodgovornijim pozicijama u privatnom i državnom sektoru. Takođe, naša Škola je partner i poslodavcima u procesu dolaženja do željenog kadra. Stoga, poseban značaj dajemo organizovanju stručnih praksi u velikom broju preduzeća i institucija sa kojima imamo stalnu saradnju. U toku stručne prakse studenti imaju priliku da se upoznaju sa poslovnim procesima i steknu praktična poslovna iskustva učestvujući u svakodnevnim poslovnim aktivnostima, neposredno posmatrajući zaposlene i radeći na konkretnim poslovnim zadacima. Studenti nakon obavljene prakse dobijaju odgovarajuću potvrdu koja predstavlja dokaz da su stekli određeno praktično znanje u organizaciji.

PREDUZEĆA SA KOJIMA ŠKOLA IMA USPOSTAVLJENU POSLOVNU SARADNJU

 

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2021/22

Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika

STRUČNA PRAKSA I

Primenjena informatika(bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture
2.dr Zoran MarošanUpotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentimaposlovanja
3.dr Predrag RanitovićPrimena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
4.dr Predrag RanitovićKorišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnimaktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
Finansije i bankarstvo (bol.17) Finansije i bankarstvo (DLS)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje
2.dr Dragana MilićPrimenjeno upravljanje i kontrola troškova
3.dr Stevan TomaševićPrimenjeno knjigovodstvo
4.dr Marija VukovićPrimenjeno bankarsko poslovanje
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Jelena DamnjanovićPrimenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja
2.dr Branka MaksimovićPrimenjeno poznavanje robe
3.dr Milijana RoganovićPrimenjeni trgovinski menadžment
4.dr Đorđe ĆuzovićPrimena elektronskog trgovinskog poslovanja
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Ana Jovičić VukovićPrimenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
2.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća
3.dr Predrag RanitvićPrimena informacionih sistema u turizmu
4.dr Bojana Kovačević BerlekovićPrimenjeni menadžment turističke destinacije

STRUČNA PRAKSA II

Finansije i bankarstvo (bol.17) Finansije i bankarstvo (DLS)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dejan ŽivkovPrimenjeno poslovanje sa hartijama od vrednosti
2.mr Sanja Vlaović BegovićPrimenjena poslovna analiza
3.dr Marija VukovićPrimenjeno oporezivanje
4.dr Slobodanka JovinPrimenjene preduzetničke finansije
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Isidora MiloševićPrimena međunarodnog poslovnog prava
2.dr Biljana StankovPrimenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
3.dr Dajana ErcegovacPrimenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje
4.dr Milijana RoganovićPrimenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dragoljub JovičićPrimenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)
2.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama
3.dr Veronika BoškovZaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu
4.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni menadžment kongresnih turističkih centara
Primenjena informatika (bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAnaliza organizacije i funkcionisanja poslovnog informacionog sistema i postavljenih režima obrade
2.dr Predrag RanitovićBaza podataka poslovnog informacionog sistema i procesi njenog ažuriranja i pretraživanja
3.dr Predrag RanitovićIzrada rutina pretraživanja podataka i poslovnog izveštavanja menadžmenta kompanije, poslovnih partnera i neposrednih korisnika informacionog sistema
4.dr Zoran MarošanPrimena informaciono-komunikacionih tehnologija pri povezivanju sistema elektronskog poslovanja sa poslovnim informacionim sistemom kompanije

STRUČNA PRAKSA MASTER STUDIJA MEĐUNARODNO POSLOVANJE I FINANSIJE 2021/22

17MSA04- Stručna praksa 1
 1. Boškov dr Veronika
 2. Vukadinović dr Maja
 3. Vuksanović dr Gordana
 4. Vlaović-Begović dr Sanja
 5. Damnjanović dr Jelena
 6. Đukanović dr Slaviša
 7. Đurić dr Dejan
 8. Živkov dr Dejan
 9. Jančev dr Nikola
 10. Jovin dr Slobodanka
 11. Jović dr Ljiljana
 12. Momčilović dr Mirela
 13. Papić-Blagojević dr Nataša
 14. Račić dr Željko
 15. Ćuzović dr Đorđe
17MSA05- Stručna praksa 2
 1. Boškov dr Veronika
 2. Vuksanović dr Gordana
 3. Damnjanović dr Jelena
 4. Đukanović dr Slaviša
 5. Đurić dr Dejan
 6. Živkov dr Dejan
 7. Jović dr Ljiljana
 8. Momčilović dr Mirela
 9. Papić-Blagojević dr Nataša
 10. Paunović dr Branka
 11. Račić dr Željko
 12. Ćuzović dr Đorđe

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2020/21

Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika

STRUČNA PRAKSA I

Primenjena informatika(bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture
2.dr Zoran MarošanUpotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentimaposlovanja
3.dr Branko LatinovićPrimena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
4.dr Predrag RanitovićKorišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnimaktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
Finansije i bankarstvo (bol.17) Finansije i bankarstvo (DLS)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje
2.dr Dragana MilićPrimenjeno upravljanje i kontrola troškova
3.dr Stevan TomaševićPrimenjeno knjigovodstvo
4.dr Marija VukovićPrimenjeno bankarsko poslovanje
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Jelena DamnjanovićPrimenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja
2.dr Branka MaksimovićPrimenjeno poznavanje robe
3.dr Milijana RoganovićPrimenjeni trgovinski menadžment
4.dr Đorđe ĆuzovićPrimena elektronskog trgovinskog poslovanja
Preduzetnički biznis (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Tatjana-Đurić KuzmanovićPokretanje biznisa, organizacija biznisa, okončanje poslovne aktivnosti. Odnos vlasnika i menadžera
2.dr Veronika BoškovSistem odlučivanja i komuniciranja u organizacijama. Preduzetnički biznis u proizvodnji i uslugama. Savremeni oblici organizacije posla. Projektna organizacija
3.dr Boris KuzmanPriprema pojedinačnih planova u razvoju biznisa. Plan proizvodnje, plan kadrova, plan materijala, plan prodaje, finansijski plan. Poslovne aktivnosti i knjigovodstveni sistem firme. Primene finansijskog i upravljačkog računovodstva. Upoznavanje sa finansijskom funkcijom preduzeća. Oblici organizacije finansijske funkcije.
4.dr Gordana VuksanovićOsnovni elementi strategijskog planiranja. Razvoj biznisa.
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Bojana Kovačević BerlekovićPrimenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
2.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća
3.dr Branko LatinovićPrimena informacionih sistema u turizmu
4.dr Bojana Kovačević BerlekovićPrimenjeni menadžment turističke destinacije

STRUČNA PRAKSA II

Finansije i bankarstvo (bol.17) Finansije i bankarstvo (DLS)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dejan ŽivkovPrimenjeno poslovanje sa hartijama od vrednosti
2.mr Sanja Vlaović BegovićPrimenjena poslovna analiza
3.dr Marija VukovićPrimenjeno oporezivanje
4.dr Slobodanka JovinPrimenjene preduzetničke finansije
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Gordana LjubojevićPrimena međunarodnog poslovnog prava
2.dr Biljana StankovPrimenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
3.dr Jelena ObradovićPrimenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje
4.dr Milijana RoganovićPrimenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje
Preduzetništvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka MaksimovićRazvoj proizvoda i proizvodnog programa. Inovativno ponašanje. Razvoj tržišta. Marketing informacioni sistemi
2.dr Boris KuzmanUpravljanje i predviđanje tehnološkog razvoja. Problemi izbora novih tehnologija (praktični primer)
3.dr Slaviša ĐukanovićPlaniranje i praćenje razvoja biznisa. Metode merenja poslovnih aktivnosti i poslovnog uspeha firme. Finansijski rezultati biznisa. Apsolutni i relativni pokazatelji poslovnog uspeha. Profitabilnost poslovnog poduhvata.
4.dr Veronika BoškovIzrada biznis plana (konkretni primer)
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dragoljub JovičićPrimenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)
2.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama
3.dr Bojana Kovačević BerlekovićZaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu
4.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni menadžment kongresnih turističkih centara
Primenjena informatika (bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAnaliza organizacije i funkcionisanja poslovnog informacionog sistema i postavljenih režima obrade
2.dr Branko LatinovićBaza podataka poslovnog informacionog sistema i procesi njenog ažuriranja i pretraživanja
3.dr Predrag RanitovićIzrada rutina pretraživanja podataka i poslovnog izveštavanja menadžmenta kompanije, poslovnih partnera i neposrednih korisnika informacionog sistema
4.dr Zoran MarošanPrimena informaciono-komunikacionih tehnologija pri povezivanju sistema elektronskog poslovanja sa poslovnim informacionim sistemom kompanije

Stručnu praksu I i Stručnu praksu II na master strukovnim studijama, studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, kao i Specijalističku praksu na specijalističkim strukovnim studijama, studijski program Bankarsko i berzansko poslovanje, realizovaće sledeći nastavnici:

 

 1. Dr Veronika Boškov
 2. Dr Jelena Damnjanović
 3. Dr Slaviša Đukanović
 4. Dr Dejan Đurić
 5. Dr Gordana Vuksanović
 6. Dr Dejan Živkov
 7. Dr Ljiljana Jović
 8. Dr Nataša Papić-Blagojević
 9. Dr Branka Paunović
 10. Dr Željko Račić
 11. Dr Đorđe Ćuzović
 12. Dr Mirela Momčilović

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2019/20

Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika

STRUČNA PRAKSA I

Primenjena informatika(bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture
2.dr Zoran MarošanUpotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentimaposlovanja
3.dr Branko LatinovićPrimena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
4.dr Predrag RanitovićKorišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnimaktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
Finansije i bankarstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje
2.dr Dragana MilićPrimenjeno upravljanje i kontrola troškova
3.mr Sanja Vlaović BegovićPrimenjeno knjigovodstvo
4.dr Marija VukovićPrimenjeno bankarsko poslovanje
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Jelena DamnjanovićPrimenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja
2.dr Branka MaksimovićPrimenjeno poznavanje robe
3.dr Milijana RoganovićPrimenjeni trgovinski menadžment
4.dr Đorđe ĆuzovićPrimena elektronskog trgovinskog poslovanja
Preduzetnički biznis (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Tatjana-Đurić KuzmanovićPokretanje biznisa, organizacija biznisa, okončanje poslovne aktivnosti. Odnos vlasnika i menadžera
2.dr Veronika BoškovSistem odlučivanja i komuniciranja u organizacijama. Preduzetnički biznis u proizvodnji i uslugama. Savremeni oblici organizacije posla. Projektna organizacija
3.dr Boris KuzmanPriprema pojedinačnih planova u razvoju biznisa. Plan proizvodnje, plan kadrova, plan materijala, plan prodaje, finansijski plan. Poslovne aktivnosti i knjigovodstveni sistem firme. Primene finansijskog i upravljačkog računovodstva. Upoznavanje sa finansijskom funkcijom preduzeća. Oblici organizacije finansijske funkcije.
4.dr Gordana VuksanovićOsnovni elementi strategijskog planiranja. Razvoj biznisa.
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Tamara GajićPrimenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
2.dr Veornika BoškovPrimenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća
3.dr Branko LatinovićPrimena informacionih sistema u turizmu
4.dr Bojana Kovačević BerlekovićPrimenjeni menadžment turističke destinacije

STRUČNA PRAKSA II

Finansije i bankarstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dejan ŽivkovPrimenjeno poslovanje sa hartijama od vrednosti
2.mr Sanja Vlaović BegovićPrimenjena poslovna analiza
3.dr Marija VukovićPrimenjeno oporezivanje
4.dr Slobodanka JovinPrimenjene preduzetničke finansije
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Gordana LjubojevićPrimena međunarodnog poslovnog prava
2.dr Biljana StankovPrimenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
3.dr Dejan ĐurićPrimenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje
4.dr Milijana RoganovićPrimenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje
Preduzetništvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka MaksimovićRazvoj proizvoda i proizvodnog programa. Inovativno ponašanje. Razvoj tržišta. Marketing informacioni sistemi
2.dr Boris KuzmanUpravljanje i predviđanje tehnološkog razvoja. Problemi izbora novih tehnologija (praktični primer)
3.dr Slaviša ĐukanovićPlaniranje i praćenje razvoja biznisa. Metode merenja poslovnih aktivnosti i poslovnog uspeha firme. Finansijski rezultati biznisa. Apsolutni i relativni pokazatelji poslovnog uspeha. Profitabilnost poslovnog poduhvata.
4.dr Veronika BoškovIzrada biznis plana (konkretni primer)
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)
2.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama
3.dr Bojana Kovačević BerlekovićZaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu
4.dr Tamara GajićPrimenjeni menadžment kongresnih turističkih centara
Primenjena informatika (bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAnaliza organizacije i funkcionisanja poslovnog informacionog sistema i postavljenih režima obrade
2.dr Zoran MarošanBaza podataka poslovnog informacionog sistema i procesi njenog ažuriranja i pretraživanja
3.dr Branko LatinovićIzrada rutina pretraživanja podataka i poslovnog izveštavanja menadžmenta kompanije, poslovnih partnera i neposrednih korisnika informacionog sistema
4.dr Predrag RanitovićPrimena informaciono-komunikacionih tehnologija pri povezivanju sistema elektronskog poslovanja sa poslovnim informacionim sistemom kompanije

STRUČNA PRAKSA SPECIJALISTIČKIH I MASTER STRUKOVNIH STUDIJA

-Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika-

Stručnu praksu I i Stručnu praksu II na master strukovnim studijama, studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, kao i Specijalističku praksu na specijalističkim strukovnim studijama, studijski program Bankarsko i berzansko poslovanje, realizovaće sledeći nastavnici:

 1. Dr Veronika Boškov
 2. Dr Marija Vuković
 3. Dr Jelena Damnjanović
 4. Dr Slaviša Đukanović
 5. Dr Dejan Đurić
 6. Dr Tatjana Đurić Kuzmanović
 7. Dr Dejan Živkov
 8. Dr Ljiljana Jović
 9. Dr Biserka Komnenić
 10. Dr Jovan Njegić
 11. Dr Branka Paunović
 12. Dr Željko Račić
 13. Dr Milijana Roganović
 14. Dr Đorđe Ćuzović

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2017/2018

Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika

STRUČNA PRAKSA I

Primenjena informatika(bol.16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Vlado KrunićAktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugimposlovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture
2.dr Zoran MarošanUpotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentima poslovanja
3.dr Branko LatinovićPrimena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
4.dr Predrag RanitovićKorišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnim aktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
Finansijsko poslovanje i računovodstvo (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zdravko ŠolakPrimena upravljanja i kontrole troškova
2.mr Sanja Vlaović BegovićPrimenjena analiza finansijskih izveštaja
3.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje
4.dr Ljiljana JovićPrimenjeno oporezivanje, primenjeni poreski postupak i primenjene javne finansije
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.mr Mila MihajlovićPrimenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja
2.dr Branka MaksimovićPrimenjeno poznavanje robe
3.dr Milijana RoganovićPrimenjeni trgovinski menadžment
4.dr Đorđe ĆuzovićPrimena elektronskog trgovinskog poslovanja
Preduzetnički biznis (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Tatjana-Đurić KuzmanovićPokretanje biznisa, organizacija biznisa, okončanje poslovne aktivnosti. Odnos vlasnika i menadžera
2.mr Leonard SalaiSistem odlučivanja i komuniciranja u organizacijama. Preduzetnički biznis u proizvodnji i uslugama. Savremeni oblici organizacije posla. Projektna organizacija
3.dr Veronika BoškovPriprema pojedinačnih planova u razvoju biznisa. Plan proizvodnje, plan kadrova, plan materijala, plan prodaje, finansijski plan. Poslovne aktivnosti i knjigovodstveni sistem firme. Primene finansijskog i upravljačkog računovodstva. Upoznavanje sa finansijskom funkcijom preduzeća. Oblici organizacije finansijske funkcije.
4.dr Gordana VuksanovićOsnovni elementi strategijskog planiranja. Razvoj biznisa.
Turizam i hotelijerstvo (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Aleksandra VujkoPrimenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
2.dr Ana Jovičić VukovićPrimenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća
3.dr Branko LatinovićPrimena informacionih sistema u turizmu
4.dr Bojana Kovačević BerlekovićPrimenjeni menadžment turističke destinacije

STRUČNA PRAKSA II

Finansijsko poslovanje i računovodstvo (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Dejan ŽivkovPoslovanje sa hartijama od vrednosti
2.dr Marija VukovićPrimenjeno bankarsko poslovanje. Elektronsko poslovanje i elektronski biznis
3.dr Biserka KomnenićPrimenjeno osiguranje. Pravni položaj društva osiguranja. Životno i neživotno osiguranje
4.dr Slaviša ĐorđevićKnjigovodstveni sistem preduzeća. Dokumentovanje poslovnih aktivnosti, vođenje poslovnih knjiga, računovodstveni izveštaji i informisanje (na konkretnim primerima). Primenjeno finansijsko i upravljačko računovodstvo
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Gordana LjubojevićPrimena međunarodnog poslovnog prava
2.mr Mila MihajlovićPrimenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
3.dr Drinka PekovićPrimenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje
4.dr Biljana StankovPrimenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje
Preduzetnički biznis (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Branka MaksimovićRazvoj proizvoda i proizvodnog programa. Inovativno ponašanje. Razvoj tržišta. Marketing informacioni sistemi
2.mr Leonard SalaiUpravljanje i predviđanje tehnološkog razvoja. Problemi izbora novih tehnologija (praktični primer)
3.dr Slaviša ĐukanovićPlaniranje i praćenje razvoja biznisa. Metode merenja poslovnih aktivnosti i poslovnog uspeha firme. Finansijski rezultati biznisa. Apsolutni i relativni pokazatelji poslovnog uspeha. Profitabilnost poslovnog poduhvata.
4.dr Veronika BoškovIzrada biznis plana (konkretni primer)
Turizam i hotelijerstvo (bol.12)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Tatjana BoškovićPrimenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)
2.dr Branka PaunovićPrimenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama
3.dr Milutin MrkšaZaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu
4.dr Tamara GajićPrimenjeni menadžment kongresnih turističkih centara
Primenjena informatika (bol. 16)
R.br.NastavnikTematsko područje
1.dr Zoran MarošanAnaliza organizacije i funkcionisanja poslovnog informacionog sistema i postavljenih režima obrade
2.dr Ninoslava SavićBaza podataka poslovnog informacionog sistema i procesi njenog ažuriranja i pretraživanja
3.dr Predrag RanitovićIzrada rutina pretraživanja podataka i poslovnog izveštavanja menadžmenta kompanije, poslovnih partnera i neposrednih korisnika informacionog sistema
4.dr Željko StankovićPrimena informaciono-konunikacionih tehnologija pri povezivanju sistema elektronskog poslovanja sa poslovnih informacionom sistemom kompanije

Stručnu praksu I i Stručnu praksu II na master strukovnim studijama, studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, kao i Specijalističku praksu na specijalističkim strukovnim studijama, studijski program Bankarsko i berzansko poslovanje, realizovaće sledeći nastavnici:

 

 1. Dr Veronika Boškov
 2. Dr Jelena Damnjanović
 3. Dr Slaviša Đukanović
 4. Dr Dejan Đurić
 5. Dr Tatjana Đurić Kuzmanović
 6. Dr Dejan Živkov
 7. Dr Slobodanka Jovin
 8. Dr Ljiljana Jović
 9. Dr Biserka Komnenić
 10. Dr Jovan Njegić
 11. Dr Branka Paunović
 12. Dr Željko Račić
 13. Dr Đorđe Ćuzović

* Studenti master strukovnih studija, studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, prijavljuju se za drugi ciklus realizacije Stručne prakse I i Stručne prakse II najkasnije do 01.05.2018. god..