Izaberite stranicu

Članovi parlamenta

Predsednik Studentskog parlamenta:

Nemanja Novaković 2020/200025

 

Zamenik predsednika Studentskog parlamenta:

Ivana Jakovljević 2019/000057

 

Članovi Saveta Škole:

Borislav Adžić 2020/200027

Sara Đokanović 2019/000021

 

Članovi Nastavnog veća Škole:

Nataša Gerštner 2020/200012

Nemanja Prica 2017/000049

Slađana Rakić 2021/200016

Jelena Silađi 2021/200004

Sara Đokanović 2019/000021

Arnela Popović 2021/200035

Tamara Laćarak 2021/200002

Ivana Jakovljević 2019/000057

Borislav Adžić 2020/200027

Milan Lučić 2020/002011

Tihomir Babić 2019/002104

 

Članovi Izvršnog odbora Studentskog parlamenta:

Tamara Laćarak 2021/200002 – predsednik Izvršnog odbora

Milan Lučić 2020/002011 – zamenik predsednika Izvršnog odbora

Nemanja Prica 2017/000049 – član

Arnela Popović 2021/200035 – član

Tihomir Babić 2019/002104 – član

 

Nadzorni odbor Studentskog parlamenta:

Arnela Popović 2021/200035 – član

Jelena Silađi 2021/200004 – član

dr Jelena Obradović – član (iz redova nastavnog osoblja)

 

Sekretar Studentskog parlamenta:

Nataša Gerštner 2020/200012

 

Komisija za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje:

Tamara Laćarak 2021/200002

 

Komisija za specijalističke studije:

Milan Lučić 2020/002011 – član

 

Disciplinska komisija:

Nemanja Prica 2017/000049 – član

dr Jelena Obradović – član (iz redova nastavnog osoblja)

 

Komisija za nastavu:

Jelena Silađi 2021/200004 – član

 

Komisija za master studije:

Nataša Gertšner 2020/200012 – član