Izaberite stranicu

Osnovne strukovne studije

FINANSIJE I BANKARSTVO

Studijski program Finansije i bankarstvo je namenjen studentima koji žele da se osposobe za obavljanje savremenih poslova iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u poslovanju preduzeća, kao i značaj uloge banaka u razvoju privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu. Rad u manjim grupama, posvećenost nastavnika i primena savremenih nastavnih metoda uz korišćenje adekvatne literature, omogućiće studentima da se upoznaju sa praksom finansijskog i bankarskog poslovanja u razvijenim zemljama, kao i sa mogućnostima njene primene na domaćem tržištu.

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

Studijski program Turizam i hotelijerstvo zasniva se na multidisciplinarnom pristupu i sinergiji teorijskih i praktičnih znanja, a pored stručnih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva obezbeđuje i znanja iz ekonomije, menadžmenta, korišćenja informacionih tehnologija i poznavanja stranih jezika, u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za poslove u turističkoj i hotelijerskoj delatnosti.

TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

Studijski program osnovnih strukovnih studija Trgovina i međunarodno poslovanje je namenjen studentima koji žele da steknu kvalitetna znanja, veštine i sposobnosti i postanu stručni za rad u oblasti unutrašnje i spoljne trgovine, trgovine na veliko i trgovine na malo ili za učešće u međunarodnim poslovnim transakcijama. Na ovom studijskom programu studenti će steći praktična znanja iz oblasti međunarodne ekonomije i međunarodne trgovine, poslovnog i tržišnog komuniciranja, istraživanja tržišta i ponašanja potrošača, marketing strategije i marketing kanala, zatim znanja o spoljonotrgovinskom poslovanju, elektronskoj trgovini i poslovanju sa Evropskom unijom. Nakon realizacije ovog studijskog programa studenti će moći uspešno da deluju i u sektoru malih i srednjih preduzeća ili da postanu preduzetnici u okviru trgovinske delatnosti.

PRIMENJENA INFORMATIKA

Studijski program Primenjena informatika je usmeren da odgovori na rastuću tražnju na tržištu rada za različitim profilima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. On je usaglašen sa potrebama IT kompanija da dobiju diplomirane studente koji će pored osnovnih teorijskih znanja posedovati i veštine neophodne da odmah započnu rad na konkretnim projektima. Ostvarivanje tog cilja zasniva se na strukturi studijskog programa u čijem sastavu se nalaze predmeti koji sa jedne strane obezbeđuju studentima široko osnovno znanje iz informaciono-komunikacionih tehnologija, a sa druge strane produbljuju isto po različitim specijalnostima kao što su programiranje, korišćenje i razvoj veb tehnologija, upravljanje bazama podataka, razvoj poslovnih aplikacija, elektronsko poslovanje i dr.

PREDUZETNIŠTVO

(NE IZVODE SE OD ŠKOLSKE 2019/20.)

Osnivanje sopstvenog preduzeća postalo je privlačna opcija za gotovo sve slojeve stanovništva. U današnjim uslovima, zbog racionalizacije broja zaposlenih u velikim preduzećima, mnogi vide preduzetništvo kao idealan način da kreiraju sopstvenu sigurnost i da sami ostvare uspeh. Iz tog razloga smo u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad kreirali studijski program Preduzetništvo koji predstavlja šansu budućim studentima za ulazak u svet preduzetništva.

FINANSIJE I BANKARSTVO

(STUDIJE NA DALJINU DLS)

Nastava se odvija preko onlajn platforme Moodle. Studenti koji su upisani na program dobijaju svoj lični nalog preko kojeg pristupaju platformi i predmetima koje slušaju.

Profesori postavljaju materijale na platformi u vidu pdf, Word, Power Point dokumenata, elektronskih knjiga, video snimaka, testova itd.

Studenti preko Moodle platforme pristupaju materijalima, rešavaju postavljene zadatke i onlajn testove, šalju seminarske radove, komentare itd.

Pored toga, profesori mogu da organizuju diskusije u realnom vremenu putem foruma ili Chat opcije, ili da zakažu video emitovanje ili susrete putem platformi kao što su Skype i Zoom.

Specijalističke strukovne studije

(ne izvode se od školske 2019/20.)

Bankarstvo i berzansko poslovanje

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Bankarsko i berzansko poslovanje je namenjen studentima koji žele da unaprede znanja i praktične veštine iz oblasti finansijskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u savremenom poslovanju, kao i potrebu za dinamičnijim razvojem domaćeg finansijskog tržišta, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ove oblasti biti u porastu.

Menadžment

Specijalističke strukovne studije iz oblasti menadžmenta traju jednu godinu (60 ESPB) i koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada. Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koje zahtevaju znanja i veštine iz oblasti menadžmenta.

Master strukovne studije

Međunarodno poslovanje i finansije

Studijski program master strukovnih studija Međunarodno poslovanje i finansije je namenjen studentima koji žele da unaprede znanja iz oblasti savremenog međunarodnog i finansijskog poslovanja. Imajući u vidu stateško opredeljenje Republike Srbije ka evrointegracijama, težnju ka razvijanju izvozno orijentisane privrede, kao i važnost uloge finansija u tim procesima, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu.

Kratki studijski programi

Savremeno upravljanje poslovanjem

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad upisuje 30 polaznika na kratak program studija Savremeno upravljanje poslovanjem. Ovaj program je evidentiran kod Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje rešenjem broj 612-00-00071/8/2022-06.

Koji je cilj kratkog programa studija?

Cilj Kratkog programa studija (KP) Savremeno upravljanje poslovanjem jeste priprema polaznika za praktičan rad u oblasti Savremenog upravljanja poslovanjem. KP su usmereni na polaznike sa minimalno završenom srednjom školom ili studente koji su zainteresovani za obuku u oblasti upravljanja poslovanjem. Pored toga, KP mogu biti usmereni i na polaznike sa visokim obrazovanjem koji žele da se prekvalifikuju ili smatraju da nemaju dovoljno znanja iz oblasti koju pruža navedeni kratki program.