Izaberite stranicu

Cenovnici

CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER I STUDIJE NA DALJINU
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER, STUDIJE NA DALJINU I KRATKI STUDIJSKI PROGRAMI
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER I STUDIJE NA DALJINU
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER I STUDIJE NA DALJINU
CENOVNIK OSNOVNIH STUDIJA 2018/19.
 

Cenovnik usluga za školsku 2018/2019 godinu za osnovne strukovne studije

Red.br.O P I SI Z N O S
1.Upis godine studija60.000,00
2.Ponovni upis godine po broju prenetih ESPB (maksimalno 60.000,00)1 ESPB=1.000,00
3.Troškovi studija nakon isteka apsolventskog staža po jednom ne položenom ispitu za studente koji studiraju po nastavnom planu i programu više škole 

 

6.000,00

4.Naknada za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove3.000,00
5.Prijava ispita za samofinansirajuće studente700,00
6.Prijava ispita za sve studente koji polažu ispit više od 3 puta1.000,00
7.Prijava ispita nakon isteka roka za prijavu1.500,00
8.Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u vanrednim ispitnim rokovima oktobar II i oktobar III1.500,00
9.Priznavanje ispita sa druge visokoškolske ustanove (po priznatom ispitu)1.500,00
10.Uverenje o položenim ispitima2.000,00
11.Uverenje o položenim ispitima sa overenim nastavnim planom i programom3.000,00
12.Overa nastavnog plana i programa2.500,00
13.Uverenje o statusu studenta *200,00
14.Uverenja na lični zahtev500,00
15.Uverenje o zameni diplome1.000,00
16.Kopije obrazaca (iz dosijea: šv-obrasci, stručna praksa i sl)200,00
17.Podizanje dokumenata na revers1.000,00
18.Ispisnica2.000,00
19.Troškovi dostave dokumentacija putem pošte500,00
20.Promena studijskog programa6.000,00
21.Overa semestra1.500,00
22.Naknadna overa semestra3.000,00
23.Overa semestra bez jednog potpisa3.000,00
24.Izrada diplome i uverenja o diplomiranju na srpskom jeziku (stari nastavni plan i program)3.000,00
25.Dodatak diplome na srpskom jeziku (posebno) po zahtevu studenta2.500,00
26.Izrada diplome na engleskom jeziku (posebno) po zahtevu studenta3.000,00
27.Dodatak diplome na engleskom jeziku (posebno) po zahtevu studenta2.500,00
28.Izrada diplome i dodatka diplomi (na srpskom i engleskom jeziku) za diplomirane studente6.000,00
29.Izrada duplikata diplome6.000,00
30.Duplikat uverenja o diplomiranju2.000,00
31.Izrada duplikata indeksa2.000,00
32.Zahtev za sazivanje komisije za priznavanje ispita1.500,00
33.Naknada za produžetak roka studiranja1.000,00
34.Molbe1.000,00
35.Izrada i izdavanje diplome pre datuma promocije2.500,00
36.Poništavanje ispita1.000,00
37.Upis godine za strance1.300 $
38.Obnova godine za strance po broju prenetih ESPB1ESPB=22$
39.Troškovi pripreme i organizacije prijemnog ispita5.000,00
40.Troškovi studija nakon isteka apsolventskog staža po jednom ne položenom ispitu za studente koji studiraju po nastavnom planu i programu više škole 

 

187,50$

41.Ponovna izrada identifikacione kartice1.500,00
42.Ekvivalencija studijskog programa druge ustanove (kod nastavka studija u Školi)20.000,00
43.Troškovi komisijskog polaganja ispita3.000,00
44.Troškovi promene profesora ispitivača2.000,00
45.Prijava teme Završnog rada5.000,00

*Uverenje o statustu studenta izdaje se besplatno kada se radi o: studentskom domu, kreditu ili stipendiji, zdravstvenoj knjižici, porodičnoj penziji.

 

 

 

CENOVNIK SPECIJALISTIČKIH STUDIJA 2018/19.
 

Cenovnik usluge za školsku 2018/2019. godinu za specijalističke strukovne studije:

Red. br.O P I SI Z N O S
1.Upis godine studija65.000,00
2.Naknada za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove3.000,00
3.Ponovni upis godine po broju prenetih ESPB (maksimalno 65.000,00)1ESPB=1.300,00
4.Upis godine studija (strani državljani)1.500$
5.Obnova godine za strance po broju prenetih ESPB1ESPB=30$
6.Prijava ispita700,00
7.Naknadna prijava isptita1.500,00
8.Prijava ispita za sve studente koji polažu više od 3 puta1.000,00
9.Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u vanrednim ispitnim rokovima oktobar II i oktobar III1.500,00
10.Prijava teme specijalističkog rada8.000,00
11.Ocena specijalističkog rada i izveštaj komisije12.000,00
12.Odbrana specijalističkog rada10.000,00
13.Izrada specijalističke diplome6.000,00
14.Overa semestra1.500,00
15.Naknadna overa semestra3.000,00
16.Troškovi komisijskog polaganja ispita3.000,00
17.Troškovi promene profesora ispitivača2.000,00
18.Naknada za produžetak roka studiranja1.000,00
19.Molbe1.000,00
20.Izrada i izdavanje diplome pre roka promocije2.500,00
21.Poništavanje ispita1.000,00
22.Troškovi polaganja prijemnog ispita ili prijava na konkurs5.000,00

 

CENOVNIK MASTER STUDIJA 2018/19.
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Savet Škole
BROJ: 1-554/4
DATUM: 29.06.2018. godine

Savet Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, na sednici održanoj 07.09.2017. godine, doneo je:

CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Cenovnik usluga za školsku 2018/2019. godinu za master strukovne studije:

Red. br.O P I SI Z N O S
1.Upis godine studija80.000,00
2.Naknada za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove3.000,00
3.Ponovni upis godine po broju prenetih ESPB (maksimalno 80.000,00)1ESPB=1.333,33
4.Upis godine studija (strani državljani)1.800$
5.Obnova godine za strance po broju prenetih ESPB1ESPB=30$
6.Prijava ispita700,00
7.Naknadna prijava ispita1.500,00
8.Prijava ispita za sve studente koji polažu više od 3 puta1.000,00
9.Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u vanrednim ispitnim rokovima oktobar II i oktobar III1.500,00
10.Prijava teme master rada10.000,00
11.Ocena master rada i izveštaj komisije15.000,00
12.Odbrana master rada10.000,00
13.Izrada master diplome6.000,00
14.Overa semestra1.500,00
15.Naknadna overa semestra3.000,00
16.Troškovi komisijskog polaganja ispita3.000,00
17.Troškovi promene profesora ispitivača2.000,00
18.Naknada za produžetak roka studiranja1.000,00
19.Molbe1.000,00
20.Izrada i izdavanje diplome pre roka promocije2.500,00
21.Poništavanje ispita1.000,00
22.Troškovi polaganja kvalifikacionog ispita ili prijava na konkurs5.000,00

 

 

CENOVNIK UDŽBENIKA
NazivAutorCena
Altag, Beruf & Co.Hubert Verlag – Norbert Becker, Jorg Braunert1680,00
Altag, Beruf & Co. 2 KB+BHubert Verlag – Norbert Becker, Jorg Braunert1520,00
Bankarstvo skripta, 2003Rajko Bukvić510,00
Društveno odgovorno poslovanje u Rusiji i inostranstvuO.V. Mirolybova, O.A. Saychenko, E.R. Schislyaeva460,00
Ekonomija znanja, 2011V.V.Gluhov1860,00
Ekonomika agrara, 2008Dr Zorka Zakić, Dr Žaklina Stojanović2140,00
Ekonomika trgovine, 2006Dr Života Radosavljević740,00
Ekonomika preduzeća – preduzeće, okruženje i ulaganjaDr Blagoje Paunović1690,00
Ekonomika preduzeća – principi i ciljeviDr Dragana M. Pokrajčić1690,00
Ekonomika preduzeća, 2014.Biserka Komnenić, Svetlana Kisić1370,00
Ekonomika turizma, 2013.Dr Bojan Zečević3340,00
EkonomijaDr Jovo Jednak, Dr Radovan Tomić1230,00
Elektronsko poslovanje i internet marketing, 2008Dr Vojkan Vasković1350,00
Elektronski sistemi plaćanja, 2009.Dr Emilija Vuksanović1440,00
Engleski poslovni jezik, 2014.Jasna Milošević, Milka Marković1500,00
English for computer users students bookCambridge1590,00
Finansijska tržišta i berzeDr Nenad Vunjak1430,00
Finansijski menadžment, 2009Mr Biserka Komnenić1320,00
Finansijsko računovodstvo, 2005Dr Slavko Vukša640,00
Finansijsko računovodstvo, 2013Slaviša M. Đorđević, Slaviša Đukanović1020,00
Hrana, 2002Dr Mirko Vlahović1200,00
Informator 2012120,00
Kvantitativne metodeDr Luka Filipović, Nataša Papić-Blagojević1740,00
Kvantitativni metodi Filipović, 2007Dr Luka Filipović1330,00
Kvantitativni metodi knjiga, 2008Dr Dragan Munitlak1030,00
Kvantitativni metodi zbirka, 2008Dr Dragan Munitlak480,00
Makroekonomska analiza kriza, 2006Dr Branislav Đorđević, Dr Radovan Tomić380,00
Mali sociološki rečnik, 2008Dr Slobodan Pokrajac330,00
Marketing, 2006Dr Radoslav Penezić, Dr Uroš Ćurčić530,00
Marketing, 2010Dr Suzana Salai, Dr Ružica Kovač Žnidešić840,00
Markoekonomija Manki, 2005M. Gregory Mankiw1070,00
Matematika , 2009Dr Rade Doroslovački, Dr Milorad Mijatović1230,00
Međunarodna ekonomija, 2013Dr Jelena Simić, Dr Dragana Đurić1.740,00
Međunarodni marketing, 2005Dr Momčilo Đorđević1.120,00
Međunarodno poslovanje – tehnike i oblici, 2012Dr Jelena Simić, Dr Dragana Đurić1.740,00
Međunarodno poslovanje preduzećaDr Momčilo Đorđević1470,00
Međunarodna trgovinaDr Predrag Bjelić2100,00
Menadžment, 2011Dr Slobodan Pokrajac, Dr Dragica Tomić1630,00
Menadžment turističke destinac., 2007Mr Branka S. Paunović970,00
Menadžment u modernom biznisu, 2007Dr Života Radosavljević, Dr Radovan Tomić870,00
Menadžment nabavkeDr Sreten Ćuzović1320,00
Metode vrednovanja preduzećaVladimir Poznanić, Janko M. Cvijanović1070,00
Metodi statističke analize, 2007Dr Mileva Žižić, Dr Miodrag Lovrić, dr Dubravka Pavičić1410,00
Nacionalna ekonomija, 2012Doc dr Dejan Đurić, prof. dr Miroslav Đorđević, prof. dr Radovan Tomić1740,00
Nacionalna ekonomija, 2007Dr Tatjana Ćurić Kuzmanović1000,00
Nastavni plan 2013/14210,00
Nova evropska ekonomija, 2005Dr Tatjana Đurić Kuzmanović1000,00
Organizacija, 2014.dr Zvonko Sajfert, dr Novica Pavlović1740,00
Organizacija – praktikum -, 2014.dr Zvonko Sajfert, dr Novica Pavlović920,00
Organizacija preduzeća – knjiga, 2012Dr Esad Ahmetagić, Dr Novica Pavlović1740,00
Organizacija preduzeća – praktikum, 2012Dr Esad Ahmetagić, Dr Novica Pavlović920,00
Organizaciona ponašanja, 2006Dr Ljiljana Miletić, Dr Branko Popović, Dr Novica Pavlović510,00
OsiguranjeDr Dragica Janković1740,00
OsiguranjeKomnenić, Žarković1330,00
Osnove prava međunar.robnog prom, 2004Dr Milenko Radoman930,00
Osnovi ekonomije praktikum, 2008Dr Radovan Tomić, Dr Slobodan Cvetanović, Dr Miroslav Đorđević530,00
Osnovi ekonomije, 2011Dr Jovo Jednak, Dr Radovan Tomić1630,00
Osnovi ekonomije, 2008Dr Radovan Tomić, Dr Slobodan Cvetanović, Dr Miroslav Đorđević1000,00
Osnovi elektronskog poslovanjaDr Borislav Jošanov1480,00
Osnovi komunikologije, 2008Dr Nila Kapor Stanulović, Petar Vrgović670,00
Osnovi sociologije, 2007Dr Miloš Marijanović, Dr Slobodanka Markov940,00
Osnovi turizma, 2004Rajko Bukvić530,00
Otpočinjanje preduzetničkog poduh, 2006Dr Zoran Njegovan530,00
Održivi razvoj – utopija ili šansa za SrbijuPetar Đukić1060,00
Poslovanje medija, 2010Mr Hristina Mikić1400,00
Poslovna statistika, 2011Dr Luka Filipović, Nebojša Marić, Nebojša Ralević1230,00
Poslovne komunikacije, 2008Dr Radovan Čokorilo1120,00
Poslovni informacioni sistemi, 2005Dr Zoran Marošan480,00
Poslovni planDr Blagoje Paunović, dr Dimitraki Zipovksi1750,00
Poslovna matematika, 2011Dr Luka Filipović1230,00
Poslovno okruženje, 2008Dr Tatjana Đurić Kuzmanović1010,00
Poslovno komuniciranje, 2011Dr Dragoljub Jovičić, Dr Suzana Salai1300,00
Poslovno pravo, 2007Dr Stevan Šogorov, Dr Milenko Radoman1380,00
Preduzetništvo, 2008Dr Slobodan Pokrajac, Dr Dragica Tomić1530,00
Primena informacionih tehnologijaDr Željko Marčićević, Dr Zoran Marošan1360,00
Primena IT praktikum, 2009Dr Zoran Marošan, Mr Boban Vesin470,00
Primeri rešenih zad. Upravlj.teh, 2004Dr Ljiljana Miletić, Dr Branko Popović410,00
Primeri rešenih zad. iz upravljanja kvalitetom, 2003Dr Ljiljana Miletić, Dr Branko Popović1350,00
Principi javne adiministracije, 2008Dr Ljiljana Lučić580,00
Profesionalizacija menadžmenta, 2008Dr Dragica Tomić740,00
Raspodela dobiti i politika dividendiMr Vladimir Zakić470,00
Rodnost i razvoj u Srbiji, 2002Dr Tatjana Đurić Kuzmanović1100,00
Ruksi poslovni jezik, 2006.Milena Marojević1440,00
Savremeno poslovno okruženjeDr T. Đurić Kuzmanović, Nemanja Berber1700,00
Savremeno tržišno poslovanjeDr Dragoljub Jovičić1590,00
Sistemi za elektronsko učenje, 2010Doc dr Željko Marčićević1500,00
Softverski inžinjering, 2008Dr Borislav Jošanov460,00
Tablice interesa na interes, 2003Dr Dragan Munitlak100,00
Trgovinski menadžment, 2012Dr Jelena Simić1330,00
Trgovinski menadžment, 2006Dr Života Radosavljević850,00
Tržišno komuniciranje, 2010Dr Suzana Salai, Dr Dragoljub Jovičić1070,00
Tržišno poslovanjeDr Dragoljub Jovičić610,00
Turizam, 2005Dr Ljiljana Lučić680,00
Upravljanje i kontrola troškova, 2008Dr Milica Ničić1470,00
Upravljanje rastom i razvojem pred, 2007Dr Novica Pavlović, Dr Dragica Tomić930,00
Uvod u finansijsko poslovanje, 2010Dr Slaviša Đukanović570,00
Uvod u primenu IT, 2007Dr Zoran Marošan580,00
Uvod u sociologiju, 2009Dr Slobodan Pokrajac940,00
Finansijsko računovodstvoDr S. Đorđević, Dr V. Zakić1.800,00
Word, excel, power point, internet, 2005Dr Dragan Munitlak910,00
Zbirka iz matematike za klasifik., 2003Dr Dragan Munitlak, Dr Milorad Mijatović600,00
Bankarsko poslovanje i platni prometA. Živković, R. Stankić i S. Marinković2720,00
CENOVNIK OBRAZACA
 NAZIVCENA
Ispitna prijava5,00
Obrazac uverenja5,00
Semestralni list š-105,00
Obrazac ispita iz računovodstva50,00
Zaštitna folija za sliku (starog indeksa)10,00
Bela fascikla kartonska, plava20,00
Tablice intresa na intres100,00
Nalog za uplatu5,00
Hemijska olovka20,00
Vežbanka za ispit40,00
Sveska A4 mekih korica40,00
Sveska A520,00
Indeks novi500,00
Nastavni plan trogodišnjih studija120,00
Studijski program osnovnih strukovnih studija 2013/14200,00
Komplet za upis 2016/171.000,00
Papir A41,00
VK-Hartija (trgovačka hartija)2,00
Komplet za upis za specijalističke studije1.000,00
Komplet za upis za master studije1.000,00