Izaberite stranicu

Ценовници

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ ОСНОВНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ, МАСТЕР И СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ ОСНОВНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ, МАСТЕР, СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ И КРАТКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ ОСНОВНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ, МАСТЕР И СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ ОСНОВНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ, МАСТЕР И СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ
ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ СТУДИЈА 2018/19.
 

Ценовник услуга за школску 2018/2019 годину за основне струковне студије

Ред.бр. О П И С И З Н О С
1. Упис године студија 60.000,00
2. Поновни упис године по броју пренетих ЕСПБ (максимално 60.000,00) 1 ЕСПБ=1.000,00
3. Трошкови студија након истека апсолвентског стажа по једном не положеном испиту за студенте који студирају по наставном плану и програму више школе  

 

6.000,00

4. Накнада за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове 3.000,00
5. Пријава испита за самофинансирајуће студенте 700,00
6. Пријава испита за све студенте који полажу испит више од 3 пута 1.000,00
7. Пријава испита након истека рока за пријаву 1.500,00
8. Пријава испита за буџетске и самофинансирајуће студенте у ванредним испитним роковима октобар II и октобар III 1.500,00
9. Признавање испита са друге високошколске установе (по признатом испиту) 1.500,00
10. Уверење о положеним испитима 2.000,00
11. Уверење о положеним испитима са овереним наставним планом и програмом 3.000,00
12. Овера наставног плана и програма 2.500,00
13. Уверење о статусу студента * 200,00
14. Уверења на лични захтев 500,00
15. Уверење о замени дипломе 1.000,00
16. Копије образаца (из досијеа: шв-обрасци, стручна пракса и сл) 200,00
17. Подизање докумената на реверс 1.000,00
18. Исписница 2.000,00
19. Трошкови доставе документација путем поште 500,00
20. Промена студијског програма 6.000,00
21. Овера семестра 1.500,00
22. Накнадна овера семестра 3.000,00
23. Овера семестра без једног потписа 3.000,00
24. Израда дипломе и уверења о дипломирању на српском језику (стари наставни план и програм) 3.000,00
25. Додатак дипломе на српском језику (посебно) по захтеву студента 2.500,00
26. Израда дипломе на енглеском језику (посебно) по захтеву студента 3.000,00
27. Додатак дипломе на енглеском језику (посебно) по захтеву студента 2.500,00
28. Израда дипломе и додатка дипломи (на српском и енглеском језику) за дипломиране студенте 6.000,00
29. Израда дупликата дипломе 6.000,00
30. Дупликат уверења о дипломирању 2.000,00
31. Израда дупликата индекса 2.000,00
32. Захтев за сазивање комисије за признавање испита 1.500,00
33. Накнада за продужетак рока студирања 1.000,00
34. Молбе 1.000,00
35. Израда и издавање дипломе пре датума промоције 2.500,00
36. Поништавање испита 1.000,00
37. Упис године за странце 1.300 $
38. Обнова године за странце по броју пренетих ЕСПБ 1ЕСПБ=22$
39. Трошкови припреме и организације пријемног испита 5.000,00
40. Трошкови студија након истека апсолвентског стажа по једном не положеном испиту за студенте који студирају по наставном плану и програму више школе  

 

187,50$

41. Поновна израда идентификационе картице 1.500,00
42. Еквиваленција студијског програма друге установе (код наставка студија у Школи) 20.000,00
43. Трошкови комисијског полагања испита 3.000,00
44. Трошкови промене професора испитивача 2.000,00
45. Пријава теме Завршног рада 5.000,00

*Уверење о статусту студента издаје се бесплатно када се ради о: студентском дому, кредиту или стипендији, здравственој књижици, породичној пензији.

 

 

 

ЦЕНОВНИК СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА 2018/19.
 

Ценовник услуге за школску 2018/2019. годину за специјалистичке струковне студије:

Ред. бр. О П И С И З Н О С
1. Упис године студија 65.000,00
2. Накнада за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове 3.000,00
3. Поновни упис године по броју пренетих ЕСПБ (максимално 65.000,00) 1ЕСПБ=1.300,00
4. Упис године студија (страни држављани) 1.500$
5. Обнова године за странце по броју пренетих ЕСПБ 1ЕСПБ=30$
6. Пријава испита 700,00
7. Накнадна пријава исптита 1.500,00
8. Пријава испита за све студенте који полажу више од 3 пута 1.000,00
9. Пријава испита за буџетске и самофинансирајуће студенте у ванредним испитним роковима октобар II и октобар III 1.500,00
10. Пријава теме специјалистичког рада 8.000,00
11. Оцена специјалистичког рада и извештај комисије 12.000,00
12. Одбрана специјалистичког рада 10.000,00
13. Израда специјалистичке дипломе 6.000,00
14. Овера семестра 1.500,00
15. Накнадна овера семестра 3.000,00
16. Трошкови комисијског полагања испита 3.000,00
17. Трошкови промене професора испитивача 2.000,00
18. Накнада за продужетак рока студирања 1.000,00
19. Молбе 1.000,00
20. Израда и издавање дипломе пре рока промоције 2.500,00
21. Поништавање испита 1.000,00
22. Трошкови полагања пријемног испита или пријава на конкурс 5.000,00

 

ЦЕНОВНИК МАСТЕР СТУДИЈА 2018/19.
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
Савет Школе
БРОЈ: 1-554/4
ДАТУМ: 29.06.2018. године

Савет Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду, на седници одржаној 07.09.2017. године, донео је:

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Ценовник услуга за школску 2018/2019. годину за мастер струковне студије:

Ред. бр. О П И С И З Н О С
1. Упис године студија 80.000,00
2. Накнада за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове 3.000,00
3. Поновни упис године по броју пренетих ЕСПБ (максимално 80.000,00) 1ЕСПБ=1.333,33
4. Упис године студија (страни држављани) 1.800$
5. Обнова године за странце по броју пренетих ЕСПБ 1ЕСПБ=30$
6. Пријава испита 700,00
7. Накнадна пријава испита 1.500,00
8. Пријава испита за све студенте који полажу више од 3 пута 1.000,00
9. Пријава испита за буџетске и самофинансирајуће студенте у ванредним испитним роковима октобар II и октобар III 1.500,00
10. Пријава теме мастер рада 10.000,00
11. Оцена мастер рада и извештај комисије 15.000,00
12. Одбрана мастер рада 10.000,00
13. Израда мастер дипломе 6.000,00
14. Овера семестра 1.500,00
15. Накнадна овера семестра 3.000,00
16. Трошкови комисијског полагања испита 3.000,00
17. Трошкови промене професора испитивача 2.000,00
18. Накнада за продужетак рока студирања 1.000,00
19. Молбе 1.000,00
20. Израда и издавање дипломе пре рока промоције 2.500,00
21. Поништавање испита 1.000,00
22. Трошкови полагања квалификационог испита или пријава на конкурс 5.000,00

 

 

ЦЕНОВНИК УЏБЕНИКА
Назив Аутор Цена
Altag, Beruf & Co. Hubert Verlag – Norbert Becker, Jorg Braunert 1680,00
Altag, Beruf & Co. 2 KB+B Hubert Verlag – Norbert Becker, Jorg Braunert 1520,00
Банкарство скрипта, 2003 Рајко Буквић 510,00
Друштвено одговорно пословање у Русији и иностранству O.V. Mirolybova, O.A. Saychenko, E.R. Schislyaeva 460,00
Eкономија знања, 2011 В.В.Глухов 1860,00
Економика аграра, 2008 Др Зорка Закић, Др Жаклина Стојановић 2140,00
Економика трговине, 2006 Др Живота Радосављевић 740,00
Економика предузећа – предузеће, окружење и улагања Др Благоје Пауновић 1690,00
Економика предузећа – принципи и циљеви Др Драгана М. Покрајчић 1690,00
Економика предузећа, 2014. Бисерка Комненић, Светлана Кисић 1370,00
Економика туризма, 2013. Др Бојан Зечевић 3340,00
Економија Др Јово Једнак, Др Радован Томић 1230,00
Електронско пословање и интернет маркетинг, 2008 Др Војкан Васковић 1350,00
Електронски системи плаћања, 2009. Др Емилија Вуксановић 1440,00
Енглески пословни језик, 2014. Јасна Милошевић, Милка Марковић 1500,00
English for computer users students book Cambridge 1590,00
Финансијска тржишта и берзе Др Ненад Вуњак 1430,00
Финансијски менаџмент, 2009 Мр Бисерка Комненић 1320,00
Финансијско рачуноводство, 2005 Др Славко Вукша 640,00
Финансијско рачуноводство, 2013 Славиша М. Ђорђевић, Славиша Ђукановић 1020,00
Храна, 2002 Др Мирко Влаховић 1200,00
Информатор 2012 120,00
Квантитативне методе Др Лука Филиповић, Наташа Папић-Благојевић 1740,00
Квантитативни методи Филиповић, 2007 Др Лука Филиповић 1330,00
Квантитативни методи књига, 2008 Др Драган Мунитлак 1030,00
Квантитативни методи збирка, 2008 Др Драган Мунитлак 480,00
Макроекономска анализа криза, 2006 Др Бранислав Ђорђевић, Др Радован Томић 380,00
Мали социолошки речник, 2008 Др Слободан Покрајац 330,00
Маркетинг, 2006 Др Радослав Пенезић, Др Урош Ћурчић 530,00
Маркетинг, 2010 Др Сузана Салаи, Др Ружица Ковач Жнидешић 840,00
Маркоекономија Манки, 2005 М. Грегорy Манкиw 1070,00
Математика , 2009 Др Раде Дорословачки, Др Милорад Мијатовић 1230,00
Међународна економија, 2013 Др Јелена Симић, Др Драгана Ђурић 1.740,00
Међународни маrкетинг, 2005 Др Момчило Ђорђевић 1.120,00
Међународно пословање – технике и облици, 2012 Др Јелена Симић, Др Драгана Ђурић 1.740,00
Међународно пословање предузећа Др Момчило Ђорђевић 1470,00
Међународна трговина Др Предраг Бјелић 2100,00
Менаџмент, 2011 Др Слободан Покрајац, Др Драгица Томић 1630,00
Менаџмент туристичке дестинац., 2007 Мр Бранка С. Пауновић 970,00
Менаџмент у модерном бизнису, 2007 Др Живота Радосављевић, Др Радован Томић 870,00
Менаџмент набавке Др Сретен Ћузовић 1320,00
Методе вредновања предузећа Владимир Познанић, Јанко М. Цвијановић 1070,00
Методи статистичке анализе, 2007 Др Милева Жижић, Др Миодраг Ловрић, др Дубравка Павичић 1410,00
Национална економија, 2012 Доц др Дејан Ђурић, проф. др Мирослав Ђорђевић, проф. др Радован Томић 1740,00
Национална економија, 2007 Др Татјана Ћурић Кузмановић 1000,00
Наставни план 2013/14 210,00
Нова европска економија, 2005 Др Татјана Ђурић Кузмановић 1000,00
Организација, 2014. др Звонко Сајферт, др Новица Павловић 1740,00
Организација – практикум -, 2014. др Звонко Сајферт, др Новица Павловић 920,00
Oрганизација предузећа – књига, 2012 Др Есад Ахметагић, Др Новица Павловић 1740,00
Oрганизација предузећа – практикум, 2012 Др Есад Ахметагић, Др Новица Павловић 920,00
Организациона понашања, 2006 Др Љиљана Милетић, Др Бранко Поповић, Др Новица Павловић 510,00
Oсигурање Др Драгица Јанковић 1740,00
Осигурање Комненић, Жарковић 1330,00
Основе права међунар.робног пром, 2004 Др Миленко Радоман 930,00
Основи економије практикум, 2008 Др Радован Томић, Др Слободан Цветановић, Др Мирослав Ђорђевић 530,00
Основи економије, 2011 Др Јово Једнак, Др Радован Томић 1630,00
Основи економије, 2008 Др Радован Томић, Др Слободан Цветановић, Др Мирослав Ђорђевић 1000,00
Основи електронског пословања Др Борислав Јошанов 1480,00
Основи комуникологије, 2008 Др Нила Капор Стануловић, Петар Врговић 670,00
Основи социологије, 2007 Др Милош Маријановић, Др Слободанка Марков 940,00
Основи туризма, 2004 Рајко Буквић 530,00
Отпочињање предузетничког подух, 2006 Др Зоран Његован 530,00
Одрживи развој – утопија или шанса за Србију Петар Ђукић 1060,00
Пословање медија, 2010 Мр Христина Микић 1400,00
Пословна статистика, 2011 Др Лука Филиповић, Небојша Марић, Небојша Ралевић 1230,00
Пословне комуникације, 2008 Др Радован Чокорило 1120,00
Пословни информациони системи, 2005 Др Зоран Марошан 480,00
Пословни план Др Благоје Пауновић, др Димитраки Зиповкси 1750,00
Пословна математика, 2011 Др Лука Филиповић 1230,00
Пословно окружење, 2008 Др Татјана Ђурић Кузмановић 1010,00
Пословно комуницирање, 2011 Др Драгољуб Јовичић, Др Сузана Салаи 1300,00
Пословно право, 2007 Др Стеван Шогоров, Др Миленко Радоман 1380,00
Предузетништво, 2008 Др Слободан Покрајац, Др Драгица Томић 1530,00
Примена информационих технологија Др Жељко Марчићевић, Др Зоран Марошан 1360,00
Примена ИТ практикум, 2009 Др Зоран Марошан, Мр Бобан Весин 470,00
Примери решених зад. Управљ.тех, 2004 Др Љиљана Милетић, Др Бранко Поповић 410,00
Примери решених зад. из управљања квалитетом, 2003 Др Љиљана Милетић, Др Бранко Поповић 1350,00
Принципи јавне адиминистрације, 2008 Др Љиљана Лучић 580,00
Професионализација менаџмента, 2008 Др Драгица Томић 740,00
Расподела добити и политика дивиденди Мр Владимир Закић 470,00
Родност и развој у Србији, 2002 Др Татјана Ђурић Кузмановић 1100,00
Рукси пословни језик, 2006. Милена Маројевић 1440,00
Савремено пословно окружење Др Т. Ђурић Кузмановић, Немања Бербер 1700,00
Савремено тржишно пословање Др Драгољуб Јовичић 1590,00
Системи за електронско учење, 2010 Доц др Жељко Марчићевић 1500,00
Софтверски инжињеринг, 2008 Др Борислав Јошанов 460,00
Таблице интереса на интерес, 2003 Др Драган Мунитлак 100,00
Трговински менаџмент, 2012 Др Јелена Симић 1330,00
Трговински менаџмент, 2006 Др Живота Радосављевић 850,00
Тржишно комуницирање, 2010 Др Сузана Салаи, Др Драгољуб Јовичић 1070,00
Тржишно пословање Др Драгољуб Јовичић 610,00
Туризам, 2005 Др Љиљана Лучић 680,00
Управљање и контрола трошкова, 2008 Др Милица Ничић 1470,00
Управљање растом и развојем пред, 2007 Др Новица Павловић, Др Драгица Томић 930,00
Увод у финансијско пословање, 2010 Др Славиша Ђукановић 570,00
Увод у примену ИТ, 2007 Др Зоран Марошан 580,00
Увод у социологију, 2009 Др Слободан Покрајац 940,00
Финансијско рачуноводство Др С. Ђорђевић, Др В. Закић 1.800,00
Word, excel, power point, internet, 2005 Др Драган Мунитлак 910,00
Збирка из математике за класифик., 2003 Др Драган Мунитлак, Др Милорад Мијатовић 600,00
Банкарско пословање и платни промет А. Живковић, Р. Станкић и С. Маринковић 2720,00
ЦЕНОВНИК OБРАЗАЦА
  НАЗИВ ЦЕНА
Испитна пријава 5,00
Образац уверења 5,00
Семестрални лист ш-10 5,00
Образац испита из рачуноводства 50,00
Заштитна фолија за слику (старог индекса) 10,00
Бела фасцикла картонска, плава 20,00
Таблице интреса на интрес 100,00
Налог за уплату 5,00
Хемијска оловка 20,00
Вежбанка за испит 40,00
Свеска А4 меких корица 40,00
Свеска А5 20,00
Индекс нови 500,00
Наставни план трогодишњих студија 120,00
Студијски програм основних струковних студија 2013/14 200,00
Комплет за упис 2016/17 1.000,00
Папир А4 1,00
ВК-Хартија (трговачка хартија) 2,00
Комплет за упис за специјалистичке студије 1.000,00
Комплет за упис за мастер студије 1.000,00