Izaberite stranicu

Cenovnici

CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER I STUDIJE NA DALJINU
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER, STUDIJE NA DALJINU I KRATKI STUDIJSKI PROGRAMI
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER I STUDIJE NA DALJINU
CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MASTER I STUDIJE NA DALJINU
CENOVNIK OSNOVNIH STUDIJA 2018/19.
 

Cenovnik usluga za školsku 2018/2019 godinu za osnovne strukovne studije

Red.br. O P I S I Z N O S
1. Upis godine studija 60.000,00
2. Ponovni upis godine po broju prenetih ESPB (maksimalno 60.000,00) 1 ESPB=1.000,00
3. Troškovi studija nakon isteka apsolventskog staža po jednom ne položenom ispitu za studente koji studiraju po nastavnom planu i programu više škole  

 

6.000,00

4. Naknada za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove 3.000,00
5. Prijava ispita za samofinansirajuće studente 700,00
6. Prijava ispita za sve studente koji polažu ispit više od 3 puta 1.000,00
7. Prijava ispita nakon isteka roka za prijavu 1.500,00
8. Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u vanrednim ispitnim rokovima oktobar II i oktobar III 1.500,00
9. Priznavanje ispita sa druge visokoškolske ustanove (po priznatom ispitu) 1.500,00
10. Uverenje o položenim ispitima 2.000,00
11. Uverenje o položenim ispitima sa overenim nastavnim planom i programom 3.000,00
12. Overa nastavnog plana i programa 2.500,00
13. Uverenje o statusu studenta * 200,00
14. Uverenja na lični zahtev 500,00
15. Uverenje o zameni diplome 1.000,00
16. Kopije obrazaca (iz dosijea: šv-obrasci, stručna praksa i sl) 200,00
17. Podizanje dokumenata na revers 1.000,00
18. Ispisnica 2.000,00
19. Troškovi dostave dokumentacija putem pošte 500,00
20. Promena studijskog programa 6.000,00
21. Overa semestra 1.500,00
22. Naknadna overa semestra 3.000,00
23. Overa semestra bez jednog potpisa 3.000,00
24. Izrada diplome i uverenja o diplomiranju na srpskom jeziku (stari nastavni plan i program) 3.000,00
25. Dodatak diplome na srpskom jeziku (posebno) po zahtevu studenta 2.500,00
26. Izrada diplome na engleskom jeziku (posebno) po zahtevu studenta 3.000,00
27. Dodatak diplome na engleskom jeziku (posebno) po zahtevu studenta 2.500,00
28. Izrada diplome i dodatka diplomi (na srpskom i engleskom jeziku) za diplomirane studente 6.000,00
29. Izrada duplikata diplome 6.000,00
30. Duplikat uverenja o diplomiranju 2.000,00
31. Izrada duplikata indeksa 2.000,00
32. Zahtev za sazivanje komisije za priznavanje ispita 1.500,00
33. Naknada za produžetak roka studiranja 1.000,00
34. Molbe 1.000,00
35. Izrada i izdavanje diplome pre datuma promocije 2.500,00
36. Poništavanje ispita 1.000,00
37. Upis godine za strance 1.300 $
38. Obnova godine za strance po broju prenetih ESPB 1ESPB=22$
39. Troškovi pripreme i organizacije prijemnog ispita 5.000,00
40. Troškovi studija nakon isteka apsolventskog staža po jednom ne položenom ispitu za studente koji studiraju po nastavnom planu i programu više škole  

 

187,50$

41. Ponovna izrada identifikacione kartice 1.500,00
42. Ekvivalencija studijskog programa druge ustanove (kod nastavka studija u Školi) 20.000,00
43. Troškovi komisijskog polaganja ispita 3.000,00
44. Troškovi promene profesora ispitivača 2.000,00
45. Prijava teme Završnog rada 5.000,00

*Uverenje o statustu studenta izdaje se besplatno kada se radi o: studentskom domu, kreditu ili stipendiji, zdravstvenoj knjižici, porodičnoj penziji.

 

 

 

CENOVNIK SPECIJALISTIČKIH STUDIJA 2018/19.
 

Cenovnik usluge za školsku 2018/2019. godinu za specijalističke strukovne studije:

Red. br. O P I S I Z N O S
1. Upis godine studija 65.000,00
2. Naknada za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove 3.000,00
3. Ponovni upis godine po broju prenetih ESPB (maksimalno 65.000,00) 1ESPB=1.300,00
4. Upis godine studija (strani državljani) 1.500$
5. Obnova godine za strance po broju prenetih ESPB 1ESPB=30$
6. Prijava ispita 700,00
7. Naknadna prijava isptita 1.500,00
8. Prijava ispita za sve studente koji polažu više od 3 puta 1.000,00
9. Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u vanrednim ispitnim rokovima oktobar II i oktobar III 1.500,00
10. Prijava teme specijalističkog rada 8.000,00
11. Ocena specijalističkog rada i izveštaj komisije 12.000,00
12. Odbrana specijalističkog rada 10.000,00
13. Izrada specijalističke diplome 6.000,00
14. Overa semestra 1.500,00
15. Naknadna overa semestra 3.000,00
16. Troškovi komisijskog polaganja ispita 3.000,00
17. Troškovi promene profesora ispitivača 2.000,00
18. Naknada za produžetak roka studiranja 1.000,00
19. Molbe 1.000,00
20. Izrada i izdavanje diplome pre roka promocije 2.500,00
21. Poništavanje ispita 1.000,00
22. Troškovi polaganja prijemnog ispita ili prijava na konkurs 5.000,00

 

CENOVNIK MASTER STUDIJA 2018/19.
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Savet Škole
BROJ: 1-554/4
DATUM: 29.06.2018. godine

Savet Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, na sednici održanoj 07.09.2017. godine, doneo je:

CENOVNIK USLUGA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Cenovnik usluga za školsku 2018/2019. godinu za master strukovne studije:

Red. br. O P I S I Z N O S
1. Upis godine studija 80.000,00
2. Naknada za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove 3.000,00
3. Ponovni upis godine po broju prenetih ESPB (maksimalno 80.000,00) 1ESPB=1.333,33
4. Upis godine studija (strani državljani) 1.800$
5. Obnova godine za strance po broju prenetih ESPB 1ESPB=30$
6. Prijava ispita 700,00
7. Naknadna prijava ispita 1.500,00
8. Prijava ispita za sve studente koji polažu više od 3 puta 1.000,00
9. Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u vanrednim ispitnim rokovima oktobar II i oktobar III 1.500,00
10. Prijava teme master rada 10.000,00
11. Ocena master rada i izveštaj komisije 15.000,00
12. Odbrana master rada 10.000,00
13. Izrada master diplome 6.000,00
14. Overa semestra 1.500,00
15. Naknadna overa semestra 3.000,00
16. Troškovi komisijskog polaganja ispita 3.000,00
17. Troškovi promene profesora ispitivača 2.000,00
18. Naknada za produžetak roka studiranja 1.000,00
19. Molbe 1.000,00
20. Izrada i izdavanje diplome pre roka promocije 2.500,00
21. Poništavanje ispita 1.000,00
22. Troškovi polaganja kvalifikacionog ispita ili prijava na konkurs 5.000,00

 

 

CENOVNIK UDŽBENIKA
Naziv Autor Cena
Altag, Beruf & Co. Hubert Verlag – Norbert Becker, Jorg Braunert 1680,00
Altag, Beruf & Co. 2 KB+B Hubert Verlag – Norbert Becker, Jorg Braunert 1520,00
Bankarstvo skripta, 2003 Rajko Bukvić 510,00
Društveno odgovorno poslovanje u Rusiji i inostranstvu O.V. Mirolybova, O.A. Saychenko, E.R. Schislyaeva 460,00
Ekonomija znanja, 2011 V.V.Gluhov 1860,00
Ekonomika agrara, 2008 Dr Zorka Zakić, Dr Žaklina Stojanović 2140,00
Ekonomika trgovine, 2006 Dr Života Radosavljević 740,00
Ekonomika preduzeća – preduzeće, okruženje i ulaganja Dr Blagoje Paunović 1690,00
Ekonomika preduzeća – principi i ciljevi Dr Dragana M. Pokrajčić 1690,00
Ekonomika preduzeća, 2014. Biserka Komnenić, Svetlana Kisić 1370,00
Ekonomika turizma, 2013. Dr Bojan Zečević 3340,00
Ekonomija Dr Jovo Jednak, Dr Radovan Tomić 1230,00
Elektronsko poslovanje i internet marketing, 2008 Dr Vojkan Vasković 1350,00
Elektronski sistemi plaćanja, 2009. Dr Emilija Vuksanović 1440,00
Engleski poslovni jezik, 2014. Jasna Milošević, Milka Marković 1500,00
English for computer users students book Cambridge 1590,00
Finansijska tržišta i berze Dr Nenad Vunjak 1430,00
Finansijski menadžment, 2009 Mr Biserka Komnenić 1320,00
Finansijsko računovodstvo, 2005 Dr Slavko Vukša 640,00
Finansijsko računovodstvo, 2013 Slaviša M. Đorđević, Slaviša Đukanović 1020,00
Hrana, 2002 Dr Mirko Vlahović 1200,00
Informator 2012 120,00
Kvantitativne metode Dr Luka Filipović, Nataša Papić-Blagojević 1740,00
Kvantitativni metodi Filipović, 2007 Dr Luka Filipović 1330,00
Kvantitativni metodi knjiga, 2008 Dr Dragan Munitlak 1030,00
Kvantitativni metodi zbirka, 2008 Dr Dragan Munitlak 480,00
Makroekonomska analiza kriza, 2006 Dr Branislav Đorđević, Dr Radovan Tomić 380,00
Mali sociološki rečnik, 2008 Dr Slobodan Pokrajac 330,00
Marketing, 2006 Dr Radoslav Penezić, Dr Uroš Ćurčić 530,00
Marketing, 2010 Dr Suzana Salai, Dr Ružica Kovač Žnidešić 840,00
Markoekonomija Manki, 2005 M. Gregory Mankiw 1070,00
Matematika , 2009 Dr Rade Doroslovački, Dr Milorad Mijatović 1230,00
Međunarodna ekonomija, 2013 Dr Jelena Simić, Dr Dragana Đurić 1.740,00
Međunarodni marketing, 2005 Dr Momčilo Đorđević 1.120,00
Međunarodno poslovanje – tehnike i oblici, 2012 Dr Jelena Simić, Dr Dragana Đurić 1.740,00
Međunarodno poslovanje preduzeća Dr Momčilo Đorđević 1470,00
Međunarodna trgovina Dr Predrag Bjelić 2100,00
Menadžment, 2011 Dr Slobodan Pokrajac, Dr Dragica Tomić 1630,00
Menadžment turističke destinac., 2007 Mr Branka S. Paunović 970,00
Menadžment u modernom biznisu, 2007 Dr Života Radosavljević, Dr Radovan Tomić 870,00
Menadžment nabavke Dr Sreten Ćuzović 1320,00
Metode vrednovanja preduzeća Vladimir Poznanić, Janko M. Cvijanović 1070,00
Metodi statističke analize, 2007 Dr Mileva Žižić, Dr Miodrag Lovrić, dr Dubravka Pavičić 1410,00
Nacionalna ekonomija, 2012 Doc dr Dejan Đurić, prof. dr Miroslav Đorđević, prof. dr Radovan Tomić 1740,00
Nacionalna ekonomija, 2007 Dr Tatjana Ćurić Kuzmanović 1000,00
Nastavni plan 2013/14 210,00
Nova evropska ekonomija, 2005 Dr Tatjana Đurić Kuzmanović 1000,00
Organizacija, 2014. dr Zvonko Sajfert, dr Novica Pavlović 1740,00
Organizacija – praktikum -, 2014. dr Zvonko Sajfert, dr Novica Pavlović 920,00
Organizacija preduzeća – knjiga, 2012 Dr Esad Ahmetagić, Dr Novica Pavlović 1740,00
Organizacija preduzeća – praktikum, 2012 Dr Esad Ahmetagić, Dr Novica Pavlović 920,00
Organizaciona ponašanja, 2006 Dr Ljiljana Miletić, Dr Branko Popović, Dr Novica Pavlović 510,00
Osiguranje Dr Dragica Janković 1740,00
Osiguranje Komnenić, Žarković 1330,00
Osnove prava međunar.robnog prom, 2004 Dr Milenko Radoman 930,00
Osnovi ekonomije praktikum, 2008 Dr Radovan Tomić, Dr Slobodan Cvetanović, Dr Miroslav Đorđević 530,00
Osnovi ekonomije, 2011 Dr Jovo Jednak, Dr Radovan Tomić 1630,00
Osnovi ekonomije, 2008 Dr Radovan Tomić, Dr Slobodan Cvetanović, Dr Miroslav Đorđević 1000,00
Osnovi elektronskog poslovanja Dr Borislav Jošanov 1480,00
Osnovi komunikologije, 2008 Dr Nila Kapor Stanulović, Petar Vrgović 670,00
Osnovi sociologije, 2007 Dr Miloš Marijanović, Dr Slobodanka Markov 940,00
Osnovi turizma, 2004 Rajko Bukvić 530,00
Otpočinjanje preduzetničkog poduh, 2006 Dr Zoran Njegovan 530,00
Održivi razvoj – utopija ili šansa za Srbiju Petar Đukić 1060,00
Poslovanje medija, 2010 Mr Hristina Mikić 1400,00
Poslovna statistika, 2011 Dr Luka Filipović, Nebojša Marić, Nebojša Ralević 1230,00
Poslovne komunikacije, 2008 Dr Radovan Čokorilo 1120,00
Poslovni informacioni sistemi, 2005 Dr Zoran Marošan 480,00
Poslovni plan Dr Blagoje Paunović, dr Dimitraki Zipovksi 1750,00
Poslovna matematika, 2011 Dr Luka Filipović 1230,00
Poslovno okruženje, 2008 Dr Tatjana Đurić Kuzmanović 1010,00
Poslovno komuniciranje, 2011 Dr Dragoljub Jovičić, Dr Suzana Salai 1300,00
Poslovno pravo, 2007 Dr Stevan Šogorov, Dr Milenko Radoman 1380,00
Preduzetništvo, 2008 Dr Slobodan Pokrajac, Dr Dragica Tomić 1530,00
Primena informacionih tehnologija Dr Željko Marčićević, Dr Zoran Marošan 1360,00
Primena IT praktikum, 2009 Dr Zoran Marošan, Mr Boban Vesin 470,00
Primeri rešenih zad. Upravlj.teh, 2004 Dr Ljiljana Miletić, Dr Branko Popović 410,00
Primeri rešenih zad. iz upravljanja kvalitetom, 2003 Dr Ljiljana Miletić, Dr Branko Popović 1350,00
Principi javne adiministracije, 2008 Dr Ljiljana Lučić 580,00
Profesionalizacija menadžmenta, 2008 Dr Dragica Tomić 740,00
Raspodela dobiti i politika dividendi Mr Vladimir Zakić 470,00
Rodnost i razvoj u Srbiji, 2002 Dr Tatjana Đurić Kuzmanović 1100,00
Ruksi poslovni jezik, 2006. Milena Marojević 1440,00
Savremeno poslovno okruženje Dr T. Đurić Kuzmanović, Nemanja Berber 1700,00
Savremeno tržišno poslovanje Dr Dragoljub Jovičić 1590,00
Sistemi za elektronsko učenje, 2010 Doc dr Željko Marčićević 1500,00
Softverski inžinjering, 2008 Dr Borislav Jošanov 460,00
Tablice interesa na interes, 2003 Dr Dragan Munitlak 100,00
Trgovinski menadžment, 2012 Dr Jelena Simić 1330,00
Trgovinski menadžment, 2006 Dr Života Radosavljević 850,00
Tržišno komuniciranje, 2010 Dr Suzana Salai, Dr Dragoljub Jovičić 1070,00
Tržišno poslovanje Dr Dragoljub Jovičić 610,00
Turizam, 2005 Dr Ljiljana Lučić 680,00
Upravljanje i kontrola troškova, 2008 Dr Milica Ničić 1470,00
Upravljanje rastom i razvojem pred, 2007 Dr Novica Pavlović, Dr Dragica Tomić 930,00
Uvod u finansijsko poslovanje, 2010 Dr Slaviša Đukanović 570,00
Uvod u primenu IT, 2007 Dr Zoran Marošan 580,00
Uvod u sociologiju, 2009 Dr Slobodan Pokrajac 940,00
Finansijsko računovodstvo Dr S. Đorđević, Dr V. Zakić 1.800,00
Word, excel, power point, internet, 2005 Dr Dragan Munitlak 910,00
Zbirka iz matematike za klasifik., 2003 Dr Dragan Munitlak, Dr Milorad Mijatović 600,00
Bankarsko poslovanje i platni promet A. Živković, R. Stankić i S. Marinković 2720,00
CENOVNIK OBRAZACA
  NAZIV CENA
Ispitna prijava 5,00
Obrazac uverenja 5,00
Semestralni list š-10 5,00
Obrazac ispita iz računovodstva 50,00
Zaštitna folija za sliku (starog indeksa) 10,00
Bela fascikla kartonska, plava 20,00
Tablice intresa na intres 100,00
Nalog za uplatu 5,00
Hemijska olovka 20,00
Vežbanka za ispit 40,00
Sveska A4 mekih korica 40,00
Sveska A5 20,00
Indeks novi 500,00
Nastavni plan trogodišnjih studija 120,00
Studijski program osnovnih strukovnih studija 2013/14 200,00
Komplet za upis 2016/17 1.000,00
Papir A4 1,00
VK-Hartija (trgovačka hartija) 2,00
Komplet za upis za specijalističke studije 1.000,00
Komplet za upis za master studije 1.000,00