Izaberite stranicu

Kurs: Poslovni Excel

Cilj: Obuka polaznika podrazumeva upoznavanje sa osnovnim i naprednim tehnikama u Excel-u, kako bi efikasno i s lakoćom rešavali različite radne zadatke u svojoj kompaniji, kao što su i izračunavanja, pretrage analize i izveštavanja. Uz usvajanje teorijskih znanja, akcenat će biti na rešavanju praktičnih zadataka.

Kome je kurs namenjen? Svim osobama koje žele da unaprede svoje znanje i veštinu korišćenja Excel-a podignu na viši nivo. Pored toga što polaznici stiču znaja koja će im olakšati i ubrzati svakodnevni rad, kurs predstavlja i pripremu za intervju za posao u kompanijama, bankama i drugim institucijama.

Organizacija kursa:Nastava se izvodi 2 puta nedeljno po 90 minuta (2 školska časa) u trajanju od 6 nedelja. Nastava se izvodi u računarskoj laboratoriji Visoke poslovne škole strukovnih studija u terminima nakon 16:30 časova.

Predavači:Sanja Lončar

Sadržaj kursa:

 • Uvod u Excel
 • Manipulacija radnom sveskom i radnim listovima
 • Formatiranje sadržaja
 • Upotreba aritmetičkih operacija i referenciranje
 • Korišćenje osnovnih Excel funkcija
 • Primena logičkih funkcija
  • IF, COUNTIF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIFS
 • Osnovi rada sa podacima:
  • Učitavanje i manipulacija
  • Korišćenje funkcija za pretragu VLOOKUP i HLOOKUP
 • Tabela u Excel-u
 • Rad sa pivot tabelama
 • Kreiranje pivot grafikona
 • Kreiranje poslovnih kontrolinih tabli i poslovno izveštavanje

Sertifikat: Po okončanju kursa, Škola polaznicima izdaje dve vrste sertifikata. Svim polaznicima koji odslušaju kurs, Škola izdaje sertifikat kojim potvrđuje da su pohađali navedeni kurs, uz navođenje oblasti koje su odslušali. Svim polaznicima koji odslušaju kurs i polože završni ispit, Škola izdaje sertifikat kojim potvrđuje da su položili navedeni kurs, uz navođenje oblasti koje su odslušali i ocene koju su ostvarili na završnom ispitu.

Cena: Cena kursa je 9000 din za studente i zaposlene Škole, a 14000 za osatale polaznike

Plaćanje se vrši u dve rate, prva rata na početku kursa u iznosu od 3500 dinara za studente i zaposlene Škole, odnosno 5500 dinara za ostale polaznike. U okviru druge rate, na početku 4. nedelje kursa, uplaćuje se ostatak od ukupne cene.

Provera znanja se vrši na kraju kursa i obuhvata celokupno gradivo, maksimalan broj poena je 100, smatra se da je polaznik položio završni ispit, ako osvoji bar 50 poena.

Kontakt i prijava na kurs: excelkurs@vps.ns.ac.rs

Prijava na kurs: do 04. maja 2019.

Potpisivanje ugovora će se organizovati u periodu od 09. do 10. maja 2019.

Minimalni broj polaznika, za organizaciju kursa je 5, a maksimalni 15.

Kurs će se održavati u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u računarskoj laboratoriji.Pri čemu je predviđen dodatni (besplatni) termin konsulatcija pred završni ispit.

Svečana dodela sertifikata polaznicima kursa POSLOVNI Excel, 26.01.2018.

UTISCI POLAZNIKA

„Za kurs „Poslovni Excel“ sam saznala preko interneta, i nisam student Više poslovne škole. Zbog dugogodišnjeg nekorišćenja Excel-a sam zapravo bila početnik i ovaj kurs može da pohađa i neko ko nema prethodna znanja o Excel-u. Posle uvodnih časova, koji vam daju saznanja o osnovama, uči se o komplikovanijim fukncijama, Pivot Tabelama i mnoštvo drugih stvari koje će vam koristiti u poslu kojim se bavite. Predavač Sanja Lončar je izuzetno posvećena polaznicima kursa, sa izuzetnom sposobnošću objašnjavanja gradiva. Moja iskustva sa kursa su samo pozitivna i nastojim da usavršavam svoje znanje iz Excel-a.“ Dragana Narić, polaznica kursa.

„Sve je bilo dobro što se tiče kursa, jedna prijatna radna atmosfera. Zaista se dosta nauči za 24 časa, tj. mnogo gradiva je pokriveno, a opet detaljno i jasno objašnjeno.“ Tovilović Nevena, polaznica kursa.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu će i u narednom periodu organizovati obuku polaznika. Dodatne informacije se mogu naći na zvaničnom sajtu Škole.