Izaberite stranicu

Курс Пословни Excel

Циљ: Обука полазника подразумева упознавање са основним и напредним техникама у Excel-у, како би ефикасно и с лакоћом решавали различите радне задатке у својој компанији, као што су и израчунавања, претраге анализе и извештавања. Уз усвајање теоријских знања, акценат ће бити на решавању практичних задатака.

Коме је курс намењен? Свим особама које желе да унапреде своје знање и вештину коришћења Excel-а подигну на виши ниво. Поред тога што полазници стичу знаја која ће им олакшати и убрзати свакодневни рад, курс представља и припрему за интервју за посао у компанијама, банкама и другим институцијама.

Организација курса: Теоријска и практична настава се изводи 2 пута недељно по 90 минута (2 школска часа) у трајању од 6 недеља. У седмој недељи изводе се додатне  консултације и завршни испит.

Настава се изводи у рачунарској лабораторији Високе пословне школе струковних студија у послеподневним терминима.

Предавачи: Сања Лончар

Садржај курса:

 • Увод у Excel
 • Манипулација радном свеском и радним листовима
 • Форматирање садржаја
 • Употреба аритметичких операција и референцирање
 • Коришћење основних Excel функција
 • Примена логичких функција
  • IF, COUNTIF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIFS
 • Основи рада са подацима:
  • Учитавање и манипулација
  • Коришћење функција за претрагу VLOOKUP и HLOOKUP
 • Табела у Excel-у
 • Рад са пивот табелама
 • Креирање пивот графикона
 • Креирање пословних контролиних табли и пословно извештавање

Сертификат: По окончању курса, Школа полазницима издаје две врсте сертификата. Свим полазницима који одслушају курс, Школа издаје сертификат којим потврђује да су похађали наведени курс, уз навођење области које су одслушали. Свим полазницима који одслушају курс и положе завршни испит, Школа издаје сертификат којим потврђује да су положили наведени курс, уз навођење области које су одслушали и оцене коју су остварили на завршном испиту.

Цена: Пуна цена курса је 36000 динара (са ПДВ), а цена са попустом је 24000 динара (са ПДВ) Цена са попустом  важи за студенте и запослене Школе.

Могуће је плаћање у две рате.

Провера знања се врши на крају курса и обухвата целокупно градиво, максималан број поена је 100, сматра се да је полазник положио завршни испит, ако освоји бар 50 поена.

Контакт и пријава на курс: excelkurs@vps.ns.ac.rs

Пријава на курс: до 16. октобра 2023.

Потписивање уговора ће се организовати у периоду од  18. до 20. октобра 2023.

Минимални број пријављених полазника за организацију курса је 5, а максимални 15.

Курс ће се одржавати у просторијама Високе пословне школе струковних студија у рачунарској лабораторији. Понедељком и средом од 17:30 од 23. октобра 2023.

 

Свечана додела сертификата полазницима курса ПОСЛОВНИ Excel, 26.01.2018.

УТИСЦИ ПОЛАЗНИКА

„За курс „Пословни Excel“ сам сазнала преко интернета, и нисам студент Више пословне школе. Због дугогодишњег некоришћења Excel-а сам заправо била почетник и овај курс може да похађа и неко ко нема претходна знања о Excel-у. После уводних часова, који вам дају сазнања о основама, учи се о компликованијим фукнцијама, Пивот Табелама и мноштво других ствари које ће вам користити у послу којим се бавите. Предавач Сања Лончар је изузетно посвећена полазницима курса, са изузетном способношћу објашњавања градива. Моја искуства са курса су само позитивна и настојим да усавршавам своје знање из Excel-а.“ Драгана Нарић, полазница курса.

„Све је било добро што се тиче курса, једна пријатна радна атмосфера. Заиста се доста научи за 24 часа, тј. много градива је покривено, а опет детаљно и јасно објашњено.“ Товиловић Невена, полазница курса.