Izaberite stranicu

Курс за самостално обављање књиговодствених послова – напредни ниво

Препознајући потребу тржишта за радним местом књиговође Висока пословна школа струковних студија из Новог Сада у сарадњи са Seyfor доо организује

Курс за самостално обављање књиговодствених послова – напредни ниво (март – април 2024.)

 

Пријављивање на курс

Циљ курса – Обука полазника подразумева стицање теоријских и практичних знања за самостално обављање књиговодствених послова ради лакшег проналажења посла или отпочињања сопственог бизниса.

Коме је курс намењен? – Физичким лицима (студентима и незапосленим особама) који желе да стекну конкретно знање за обављање књиговодствених послова;  правним лицима која теже ка ефикасном вођењу пословних књига. Курс омогућава стални увид у стање сопственог пословања и овладавање неопходним знањима и вештинама самосталног вођења књига.

Шта обухвата курс? – Након завршетка овог курса, полазници ће бити оспособљени за  самостално вођење књига производног и трговинског предузећа кроз обављање следећих активности:

 • Креирање складишта и унос артикла,
 • Књижење датих и примљених аванса,
 • Књижење улазних и излазних фактура,
 • Службена путовања,Благајничко пословање,
 • Радни налози (производња),
 • Израда калкулација продајне цене,
 • Пренос између складишта,
 • Нивелације цена,
 • Наплата потраживања од купаца преко текућег рачуна,
 • Обрачун и плаћање ПДВ-а,
 • Обрачун зарада,
 • Вођење основних средстава (набавка, обрачун амортизације, отуђење)
 • Кредити и лизинг послови,
 • Uвоз и извоз роба и услуга,
 • Завршна књижења и порески биланс.

Начин едукације – Настава се изводи два пута недељно по 135 минута (3 школска часа) у трајању од 2 месеца. Професори Високе пословне школе одржавају наставу у просторијама Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду у после подневним терминима. Просторије су опремљене рачунарима, а сваки полазник ће имати приступ књиговодственом програму „MINIMAX”. Предавачи ће се фокусирати на излагање теоријске основе, законске и пореске регулативе и правила књижења, као и практично књижење пословних догађаја кроз књиговодствени програм MINIMAX. Симулација реалног пословања остварује се тако што сваки полазник води своје виртуелно предузеће. При томе, сваки полазник се суочава са пословним задацима и захтевима из стварног пословног окружења, те је неопходно да исте успешно савлада. Поред књижења кроз програм MINIMAX, курс обухвата и израду радних задатака преко програма Microsoft Excel. Рад у Excel-у реализује се на контима дневника и главне књиге, уз постојећи контни план. Постоје конкретни  задаци који прате прокњижене промене у MINIMAX-у, те је неопходно да их полазници успешно савладају и кроз Excel. Сваком полазнику се додељује корисничко име и шифра помоћу којих приступа свом налогу. То практично значи да полазник може приступити и онлајн курсу. Након уноса корисничког имена и шифре, остварује приступ виртуелној учионици. Налогу можете приступити са било ког места, преко таблета, телефона или рачунара.

Систем рада и едукације обухвата:

 • Приручнике и материјале у електронском облику
 • Задатке за вежбу кроз програм MINIMAX (фактуре, радни налози, изводи банке, авансни рачуни…),
 • Тест задатке (задатак у еxцел-у ,фактуре, радни налози, изводи банке, авансни рачуни итд.),
 • Прилоге (уз задатке за вежбу и тест задатке).

По завршетку курса, организује се полагање испита за сертификат. Полагање се врши у просторијама Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду или путем Skype-а (за онлајн полазнике). Испит обухвата кратка теоријска питања и задатке које је неопходно извршити кроз MINIMAX. Неопходно је да остварите 60% успешности (теорија + задаци) како бисте положили испит. Након успешног завршетка курса и положеног испита, добијате СЕРТИФИКАТ ЗА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА.

Предности нашег курса

 • Лако и једноставно усвајање нових знања,
 • Курс се реализује кроз реалне примере из праксе,
 • Tоком курса, свако од вас води своје виртуелно предузеће,
 • Након положеног испита,  добијате сертификат,
 • Свакодневна подршка и доступност предавача,
 • Остварујете могућност праћења пословања сопственог предузећа у сваком тренутку.

Рок за пријаву на курс је 04.03.2024. године. Све додатне информације можете добити путем мејла: knjigovodstvenikurs@vps.ns.ac.rs

Цена курса – обухвата теоријску и практичну обуку, полагање испита и израду сертификата. Полазник нема додатних трошкова.

Време одржавања курса – март и април 2024. године у послеподневним часовима

 • Пуна цена курса: 36.000,00 динара (са ПДВ)
 • Цена са попустом: 30.000 динара (са ПДВ). Цена са попустом важи за: студенте и незапослена лица.
 • Могућност плаћања у две рате