Izaberite stranicu

Kurs za samostalno obavljanje knjigovodstvenih poslova – napredni nivo

Prepoznajući potrebu tržišta za radnim mestom knjigovođe Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada u saradnji sa Seyfor doo organizuje

Kurs za samostalno obavljanje knjigovodstvenih poslova – napredni nivo (oktobar – novembar 2023.)

 

Prijavljivanje na kurs

Cilj kursa – Obuka polaznika podrazumeva sticanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje knjigovodstvenih poslova radi lakšeg pronalaženja posla ili otpočinjanja sopstvenog biznisa.

Kome je kurs namenjen? – Fizičkim licima (studentima i nezaposlenim osobama) koji žele da steknu konkretno znanje za obavljanje knjigovodstvenih poslova;  pravnim licima koja teže ka efikasnom vođenju poslovnih knjiga. Kurs omogućava stalni uvid u stanje sopstvenog poslovanja i ovladavanje neophodnim znanjima i veštinama samostalnog vođenja knjiga.

Šta obuhvata kurs? – Nakon završetka ovog kursa, polaznici će biti osposobljeni za  samostalno vođenje knjiga proizvodnog i trgovinskog preduzeća kroz obavljanje sledećih aktivnosti:

 • Kreiranje skladišta i unos artikla,
 • Knjiženje datih i primljenih avansa,
 • Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura,
 • Službena putovanja,Blagajničko poslovanje,
 • Radni nalozi (proizvodnja),
 • Izrada kalkulacija prodajne cene,
 • Prenos između skladišta,
 • Nivelacije cena,
 • Naplata potraživanja od kupaca preko tekućeg računa,
 • Obračun i plaćanje PDV-a,
 • Obračun zarada,
 • Vođenje osnovnih sredstava (nabavka, obračun amortizacije, otuđenje)
 • Krediti i lizing poslovi,
 • Uvoz i izvoz roba i usluga,
 • Završna knjiženja i poreski bilans.

Način edukacije – Nastava se izvodi dva puta nedeljno po 135 minuta (3 školska časa) u trajanju od 2 meseca. Profesori Visoke poslovne škole održavaju nastavu u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu u posle podnevnim terminima. Prostorije su opremljene računarima, a svaki polaznik će imati pristup knjigovodstvenom programu „MINIMAX”. Predavači će se fokusirati na izlaganje teorijske osnove, zakonske i poreske regulative i pravila knjiženja, kao i praktično knjiženje poslovnih događaja kroz knjigovodstveni program MINIMAX. Simulacija realnog poslovanja ostvaruje se tako što svaki polaznik vodi svoje virtuelno preduzeće. Pri tome, svaki polaznik se suočava sa poslovnim zadacima i zahtevima iz stvarnog poslovnog okruženja, te je neophodno da iste uspešno savlada. Pored knjiženja kroz program MINIMAX, kurs obuhvata i izradu radnih zadataka preko programa Microsoft Excel. Rad u Excel-u realizuje se na kontima dnevnika i glavne knjige, uz postojeći kontni plan. Postoje konkretni  zadaci koji prate proknjižene promene u MINIMAX-u, te je neophodno da ih polaznici uspešno savladaju i kroz Excel. Svakom polazniku se dodeljuje korisničko ime i šifra pomoću kojih pristupa svom nalogu. To praktično znači da polaznik može pristupiti i onlajn kursu. Nakon unosa korisničkog imena i šifre, ostvaruje pristup virtuelnoj učionici. Nalogu možete pristupiti sa bilo kog mesta, preko tableta, telefona ili računara.

Sistem rada i edukacije obuhvata:

 • Priručnike i materijale u elektronskom obliku
 • Zadatke za vežbu kroz program MINIMAX (fakture, radni nalozi, izvodi banke, avansni računi…),
 • Test zadatke (zadatak u excel-u ,fakture, radni nalozi, izvodi banke, avansni računi itd.),
 • Priloge (uz zadatke za vežbu i test zadatke).

Po završetku kursa, organizuje se polaganje ispita za sertifikat. Polaganje se vrši u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu ili putem Skype-a (za onlajn polaznike). Ispit obuhvata kratka teorijska pitanja i zadatke koje je neophodno izvršiti kroz MINIMAX. Neophodno je da ostvarite 60% uspešnosti (teorija + zadaci) kako biste položili ispit. Nakon uspešnog završetka kursa i položenog ispita, dobijate SERTIFIKAT ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA.

Prednosti našeg kursa

 • Lako i jednostavno usvajanje novih znanja,
 • Kurs se realizuje kroz realne primere iz prakse,
 • Tokom kursa, svako od vas vodi svoje virtuelno preduzeće,
 • Nakon položenog ispita,  dobijate sertifikat,
 • Svakodnevna podrška i dostupnost predavača,
 • Ostvarujete mogućnost praćenja poslovanja sopstvenog preduzeća u svakom trenutku.

Rok za prijavu na kurs je 01.10.2023. godine Sve dodatne informacije možete dobiti putem maila: knjigovodstvenikurs@vps.ns.ac.rs

Cena kursa – obuhvata teorijsku i praktičnu obuku, polaganje ispita i izradu sertifikata. Polaznik nema dodatnih troškova.

Vreme održavanja kursa – oktobar i novembar 2023. godine u poslepodnevnim časovima

 • Puna cena kursa: 36.000,00 dinara (sa PDV)
 • Cena sa popustom: 30.000 dinara (sa PDV). Cena sa popustom važi za: studente i nezaposlena lica.
 • Mogućnost plaćanja u dve rate