Izaberite stranicu

Мастер струковне студије

Међународно пословање и финансије

Студијски програм мастер струковних студија Међународно пословање и финансије је намењен студентима који желе да унапреде знања из области савременог међународног и финансијског пословања. Имајући у виду статешко опредељење Републике Србије ка евроинтеграцијама, тежњу ка развијању извозно оријентисане привреде, као и важност улоге финансија у тим процесима, може се закључити да ће у наредним годинама потреба за стручњацима из ових области бити у порасту.

Менаџмент маркетингом у туризму 2024.

Студијски програм Менаџмент маркетингом у туризму реализује се као студијски програм на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Програм је конципиран да образује струковне мастер менаџере који ће поседовати знања и компетенције за решавање сложених практичних проблема у области управљања маркетингом у туризму. Основу за дефинисање структуре и садржаја студијског програма Менаџмент маркетингом у туризму чине трендови развоја у овој области, као и потребе привреде за стручњацима у области менаџмента маркетингом у туризму...

Менаџмент и бизнис 2024.

Студијски програм МСС Менаџмент и бизнис  се реализује на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду у склопу поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Менаџмент и бизнис. Студије се одвијају у току две године а њихова вредност износи 120 ЕСПБ бодова. Студијски програм је конципиран да образује струковне мастер менаџере који ће након завршетка студијског програма стећи функционална знања и вештине и изградити релевантне компетенције за доношење одлука и решавање комплексних проблема из области управљања савременим пословањем...