Izaberite stranicu

Међународно пословање и финансије

ЗАШТО СТУДИРАТИ МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ?

Студијски програм мастер струковних студија Међународно пословање и финансије је намењен студентима који желе да унапреде знања из области савременог међународног и финансијског пословања. Имајући у виду статешко опредељење Републике Србије ка евроинтеграцијама, тежњу ка развијању извозно оријентисане привреде, као и важност улоге финансија у тим процесима, може се закључити да ће у наредним годинама потреба за стручњацима из ових области бити у порасту.

Студијски програм је усклађен са савременим токовима и научним сазнањима из наведених области и конципиран је тако да студентима обезбеди стицање функционалних знања и вештина, пре свега из области међународних послова и начина њиховог финансирања. Обављањем стручне праксе у оквиру компанија са којима Школа има потписан уговор о сарадњи, студенти ће бити у прилици да решавањем конкретних пословних проблема практично имплементирају теоријска знања и да на такав начин стечена искуства искористе за израду квалитетног завршног (мастер) рада.

Након завршетка студија студенти ће бити оспособљени да обављају широк спектар послова у финансијским институцијама и осталим предузећима која послују у оквиру међународних тржишта. Неки од тих послова су:

  • банкар,
  • брокер,
  • инвестициони саветник,
  • консултант у области међународних финансијских послова,
  • кредитни аналитичар,
  • менаџер увозних/извозних послова,
  • саветник за управљање новчаним средствима,
  • сарадник у управљању ризицима,
  • финансијски аналитичар,
  • шеф финансија…

По завршетку овог студијског програма, студентима ће бити знатно олакшано стицање престижних домаћих и међународних лиценци за послове као што су: лиценцирани портфолио менаџер, сертификовани финансијски аналитичар, сертификовани „риск“ менаџер и друго.

Лице које заврши студијски програм МСС Међународно пословање и финансије стиче стручни назив: Струковни мастер економиста.

КАКО И КАДА КОНКУРИШЕМ?  – Више информација о конкурсу можете наћи овде.