Izaberite stranicu

OBAVEŠTENJE ZA PRIJAVU I ODBRANU MASTER RADA

  • Prilikom prijave teme master rada student je u obavezi da Studentskoj službiŠkoledostavinaslov teme (obavezno i na srpskom i engleskom jeziku), sažetak sa predmetom istraživanja i okvirni sadržaj rada u pisanojformikao prilog uz obrazac 1 prijave tememaster rada potpisan od strane mentora.
  • Nakon prijave teme student bi trebao da prijavi ispit Izrada završnog master rada u prvom narednom ispitnom roku.
  • Student nakon dobijanja saglasnosti Komisije za odbranu rada koriči master rad u 5 primeraka i dostavlja studentskoj službi Škole 2 ukoričena i potpisana primerka master rada uz prijavu za pokretanje postupka ocene i odbrane rada – obrazac 2. Komisija za odbranu master rada je u obavezi da sačini Izveštaj o master radu studenta i da isti, putem studentske službe, dostavi Komisiji za master strukovne studije.
  • Komisija za master strukovne studije razmatra izveštaj Komisije za odbranu master rada i nakon što isti usvoji stavlja rad na uvid javnosti na period od 7 dana, ističući obaveštenje na oglasnoj tabli i sajtu Škole.
  • Ukoliko na master rad nema primedbi javnosti, Komisija za master strukovne studije prihvata master rad kandidata i zakazuje odbranu rada.

Potrebno je upoznati se sa ostalim detaljima u Procedurama za izradu i kontrolu kvaliteta master rada na linku

 

FORMULARI ZA ODBRANU MASTER RADA

 

Napomena za studente: Obrasci se štampaju dvostrano.

 

Obaveštenja – Master strukovne studije

ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 15.05.2023. godine utvrđen je datum odbrane rada     Bosiljka Despenić, broj indeksa 2020/200009 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:...

ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 28.03.2023. godine utvrđen je datum odbrane rada   Đurđa Pecić, broj indeksa 2017/200041 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije Prijavila je temu kod dr Stevana Tomaševića pod nazivom: „Komparativna...

Važna obaveštenja

OBJAVLJEN JE JUNSKI ISPITNI ROK

Obavešavaju se studenti da je objavljen junski rok na sledećem linku:  https://www.vps.ns.ac.rs/raspored_ispita/jun-2022-2023/ Prijava ispita za junski rok će biti 01., 02. i 03. juna 2023. godine, a ispitni rok traje od 06. do 23. juna 2023.godine. Uplate za prijavu...