Izaberite stranicu

Obaveštenja – Master strukovne studije

Procedure izrade i kontrole kvaliteta master rada (PDF)

Napomena za studente: Obrasci se štampaju dvostrano.

Obaveštenja – Master strukovne studije

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE U PERIODU OD  19.10. DO 26.10.2020. godine   O B A V E Š T E NJ E   Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 19.10.2020. do 26.10.2020. godine master radove:     Svetlana Lovrić, broj indeksa 2017/200016 –...

Važna obaveštenja

OBAVEŠTENJE

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika, za užu oblast Poslovni jezik - nemački, po konkursu koji je objavljen u...

OBAVEŠTENJE O PREUZIMANJU UDŽBENIKA

Poštovani studenti druge i treće godine koji ste upisali godinu po prvi put, nakon podizanja indeksa u studentskoj službi molimo vas da se javite u Skriptarnicu škole kako biste dobili udžbenike koji neće biti u elektronskoj formi. Udžbenici u elektronskoj formi će...