Izaberite stranicu

Obaveštenja – Master strukovne studije

Procedure izrade i kontrole kvaliteta master rada

Napomena za studente: Obrasci se štampaju dvostrano.

Mentor master rada

Student ima pravo da radi master rad na jednom od predmeta koji su predviđeni nastavnim planom na studijskom programu master strukovnih studija.

Mentor master rada može biti nastavnik u zvanju doktora nauka koji izvodi nastavu na master strukovnim studijama. Mentor master rada može biti i nastavnik koji ne izvodi nastavu na master strukovnim studijama ukoliko je izabran u zvanje profesora strukovnih studija i ako je izabran za neku od užih oblasti u okviru koje se nalazi predmet predviđen nastavnim planom studijskog programa.

Obaveštenja – Master strukovne studije

ZAKAZANA ODBRANA  MASTER RADA

Na sastanku Komisije za master radove održanom 28.06.2022. godine utvrđeni su datumi odbrane rada   Edita Šamu, broj indeksa 2019/200020 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:  „Istraživanje...

Važna obaveštenja

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Profesora strukovnih studija za užu oblast Trgovina, po konkursu koji...

JUNSKI ISPITNI ROK

Objavljen je JUNSKI ISPITNI ROK 2021/2022. godine. Prijava ispita će biti 01, 02. i 03. juni 2022.godine. Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 30.05.2022. godine do 12 časova, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene. Molbe za...