Obaveštenja – Master strukovne studije

Procedure izrade i kontrole kvaliteta master rada (PDF)

Obaveštenja – Master strukovne studije

IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA

Naziv predmeta: IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA Broj ESPB: 2   Predmet Izrada završnog master rada prijavljuje se kao redovan ispit kod odabranog mentora. Za navedni predmet nije potreban potpis prilikom overe semestra. U skladu sa Procedurama izrade i kontrole kvaliteta...

Važna obaveštenja