Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА

  • Приликом пријаве теме мастер рада студент је у обавези да Студентској службиШколедоставинаслов теме (обавезно и на српском и енглеском језику), сажетак са предметом истраживања и оквирни садржај рада у писанојформикао прилог уз образац 1 пријаве темемастер рада потписан од стране ментора.
  • Након пријаве теме студент би требао да пријави испит Израда завршног мастер рада у првом наредном испитном року.
  • Студент након добијања сагласности Комисије за одбрану рада коричи мастер рад у 5 примерака и доставља студентској служби Школе 2 укоричена и потписана примерка мастер рада уз пријаву за покретање поступка оцене и одбране рада – образац 2. Комисија за одбрану мастер рада је у обавези да сачини Извештај о мастер раду студента и да исти, путем студентске службе, достави Комисији за мастер струковне студије.
  • Комисија за мастер струковне студије разматра извештај Комисије за одбрану мастер рада и након што исти усвоји ставља рад на увид јавности на период од 7 дана, истичући обавештење на огласној табли и сајту Школе.
  • Уколико на мастер рад нема примедби јавности, Комисија за мастер струковне студије прихвата мастер рад кандидата и заказује одбрану рада.

Потребно је упознати се са осталим детаљима у Процедурама за израду и контролу квалитета мастер рада на линку

 

ФОРМУЛАРИ ЗА ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА

 

Напомена за студенте: Обрасци се штампају двострано.

 

Obaveštenja – Master strukovne studije

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ     Милена Радивојевић, број индекса 2020/200022 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом: „Интерне...

УВИД ЈАВНОСТИ ЗА МАСТЕР РАД У ПЕРИОДУ ОД  20.09. до 27.09.2023. године

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 20.09. до 27.09.2023. године мастер рад: Јасмина Радованов, број индекса 2020/200003 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом:...

УВИД ЈАВНОСТИ ЗА МАСТЕР РАД У ПЕРИОДУ ОД 18.09. до 25.09.2023. године

Сања Буњевачки, број индекса 2021/200013 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станков под називом: „Истраживање актуелних кретања и предвиђање будућих вредности извоза обуће из Републике Србије ка Европској унији“...

КОНКУРС за упис у I годину мастер струковних студија

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду организује упис у I годину мастер струковних студија на смер Међународно пословање и финансије. Мастер струковне студије трају 2 (две) године, 4 (четири) семестра, у обиму од 120 ЕСПБ. Лице које заврши студијски...

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента

Ноеми Банко, бр. индекса 2020/000069 – студијски програм: Финансије и банкарство Пријавила је тему код ментора др Сање Влаовић-Брговић Назив теме: „Анализа приносног и финансијског положаја предузећа „Bambi“ и „Jaffa““   Предложена Комисија за оцену и одбрану...

ЗАКАЗАНА ОДБРАНА МАСТЕР РАДА

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 13.09.2022. године утврђен je датум одбране рада     Жељка Радић, број индекса 2021/200021 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом: „Утицај...

УВИД ЈАВНОСТИ ЗА МАСТЕР РАД У ПЕРИОДУ ОД 13.09. до 20.09.2023. године

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 13.09. до 20.09.2023. године мастер рад:   Јелена Силађи, број индекса 2021/200004 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Слободанке Јовин под...

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

Милена Радивојевић, број индекса 2020/200022 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом: „Интерне детерминанте кредитне активности банака у Републици Србији: пре и...

УВИД ЈАВНОСТИ ЗА МАСТЕР РАД У ПЕРИОДУ ОД 05.09. до 12.09.2023. године

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 05.09. до 12.09.2023. године мастер рад:   Тамара Марковић, број индекса 2021/200015 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под...

Važna obaveštenja

КОНКУРС за упис у I годину мастер струковних студија

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду организује упис у I годину мастер струковних студија на смер Међународно пословање и финансије. Мастер струковне студије трају 2 (две) године, 4 (четири) семестра, у обиму од 120 ЕСПБ. Лице које заврши студијски...

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Сви студенти који  уписују или обнављају  годину школске  2023/24 год. у обавези су да попуне електронски ШВ-20 образац  кроз свој е-студент налог, имају видљиву уплату на рачуну,  па затим предају у службу следећа документа: Индекс (за студенте, ако већ није оверен...

Додатни испитни рок – Октобар II

Одобрава се реализација додатног испитног рока – октобар 2 који ће се реализовати у периоду од 29.09. до 30.09.2023. године. Студенти уписани на основне струковне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005. године, такође имају право полагања испита у...

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2023/24. (ДРУГИ КОНКУКРСНИ РОК)

У наставку можете видети коначне ранг листе по студијским програмима: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО – ДЛС   ОБАВЕШТЕЊЕ БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА О НАЧИНУ УПИСА У I ГОДИНУ ОСС ШКОЛСКЕ 2023/24.год  ...

Обавештење о роковима одбране радова школске 2022/23. године

Сви студенти основних, специјалистичких и мастер студија, који желе да одбране радове после јунског рока могу бранити рад најкасније до 05.07.2023. године, и при том морају своје радове предати закључно са: 26.06.2023. - студенти специјалистичких и мастер студија...

ПРИВРЕМЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2023/24. (ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК)

У наставку можете видети привремене ранг листе по студијским програмима: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО – ДЛС Увид у радове и евентуалне жалбе ће се одржати у среду 06.09.2023. године од 10:00 до...

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ

Пријемни испит ће се одржати 05.09.2023. године у 10 часова према следећем распореду На полагање пријемног испита неопходно је понети конкурсни број, идентификациони документ као и хемијску...

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Маркетинг

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Маркетинг, по конкурсу који је објављен у листу...

Студије на даљину – ДЛС на смеру Финансије и банкарство

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду организује студије на даљину (ДЛС) на смеру Финансије и банкарство. Студије на даљину идеалне су за запослене који желе да студирају и за студенте који имају пребивалиште ван седишта Школе у Новом Саду. Предности...

Други конкурсни рок за упис у прву годину основних струковних студија 2023/2024 године

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду организује други конкурсни рок за упис у I годину основних струковних студија на следеће смерове: Финансије и банкарство, Туризам и хотелијерство, Трговина и међународно пословање и Финансије и банкарство – студије...