Izaberite stranicu

OBAVEŠTENJE ZA PRIJAVU I ODBRANU MASTER RADA

  • Prilikom prijave teme master rada student je u obavezi da Studentskoj službiŠkoledostavinaslov teme (obavezno i na srpskom i engleskom jeziku), sažetak sa predmetom istraživanja i okvirni sadržaj rada u pisanojformikao prilog uz obrazac 1 prijave tememaster rada potpisan od strane mentora.
  • Nakon prijave teme student bi trebao da prijavi ispit Izrada završnog master rada u prvom narednom ispitnom roku.
  • Student nakon dobijanja saglasnosti Komisije za odbranu rada koriči master rad u 5 primeraka i dostavlja studentskoj službi Škole 2 ukoričena i potpisana primerka master rada uz prijavu za pokretanje postupka ocene i odbrane rada – obrazac 2. Komisija za odbranu master rada je u obavezi da sačini Izveštaj o master radu studenta i da isti, putem studentske službe, dostavi Komisiji za master strukovne studije.
  • Komisija za master strukovne studije razmatra izveštaj Komisije za odbranu master rada i nakon što isti usvoji stavlja rad na uvid javnosti na period od 7 dana, ističući obaveštenje na oglasnoj tabli i sajtu Škole.
  • Ukoliko na master rad nema primedbi javnosti, Komisija za master strukovne studije prihvata master rad kandidata i zakazuje odbranu rada.

Potrebno je upoznati se sa ostalim detaljima u Procedurama za izradu i kontrolu kvaliteta master rada na linku

 

FORMULARI ZA ODBRANU MASTER RADA

 

Napomena za studente: Obrasci se štampaju dvostrano.

 

Obaveštenja – Master strukovne studije

ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

ZAKAZANA ODBRANA  MASTER RADA   Na sastanku Komisije za master radove održanom 05.07.2023. godine utvrđeni su datumi odbrane radova   Gordana Perać, broj indeksa 2020/200001 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Slaviše...

ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

Na sastanku Komisije za master radove održanom 30.06.2023. godine utvrđen je datum odbrane rada     Mina Tomić, broj indeksa 2020/200021 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom: „Komparacija...

ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

Na sastanku Komisije za master radove održanom 28.06.2023. godine utvrđeni su datumi odbrane rada     Ivana Jordanov, broj indeksa 2020/200023 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom: „Investicije...

ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

Na sastanku Komisije za master radove održanom 28.06.2023. godine utvrđeni su datumi odbrane rada   Slobodan Živković, broj indeksa 2020/200050 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavio je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:        ...

Važna obaveštenja