Izaberite stranicu
NastavnikZvanjeKancelarija
Damnjanović dr Jelena
Direktor
Profesor strukovnih studija
KABINET 10
Papić Blagojević dr Nataša
Pomoćnik direktora za projekte
Profesor strukovnih studija
KABINET 17
Jovin dr Slobodanka
Pomoćnik direktora za nastavu
Profesor strukovnih studija
KABINET 26
Lončar dr Sanja
Pomoćnik direktora za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija
KABINET 30
Komnenić dr Biserka
Pomoćnik direktora za razvoj i međunarodnu saradnju
Profesor strukovnih studija
KABINET 14
Tomašević dr Stevan
Koordinator za nastavu
Predavač
KABINET 17
Zorica Samardžić Ivana
Koordinator za informacioni sistem
Nastavnik stranog jezika
KABINET 28
Roganović dr Milijana
Koordinator za marketing
Predavač
KABINET 16
Kovačević Berleković dr Bojana
Koordinator za stručnu praksu
Profesor strukovnih studija
KABINET 4
Bolesnikov Dragana
Koordinator za razvoj i međunarodnu saradnju
Asistent
KABINET 11
Stankov dr Biljana
Koordinator za izdavačku delatnost
Predavač
KABINET 16
Dragin dr Aleksandra
Redovni profesor
KABINET 33
Jovanović dr Miroslav
Redovni profesor
KABINET 32
Stojanović dr Vladimir
Redovni profesor
KABINET 33
Kuzman dr Boris
Vanredni profesor
KABINET 12
Mikalački dr Mirjana
Vanredni profesor
KABINET 38
Pržulj dr Đorđe
Vanredni profesor
KABINET 33
Tešendić dr Danijela
Vanredni profesor
KABINET 38
Aritonović dr Goran
Profesor strukovnih studija
KABINET 38
Bikicki dr Nataša
Profesor strukovnih studija
KABINET 27
Boškov dr Veronika
Profesor strukovnih studija
KABINET 25
Bošković dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
Ćuzović dr Đorđe
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
Marković dr Suzana
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
Đukanović dr Slaviša
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
Đurić dr Dejan
Profesor strukovnih studija
KABINET 34
Đurić Kuzmanović dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
KABINET 44
Jančev dr Nikola
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Japundžić dr Miloš
Profesor strukovnih studija
KABINET 31
Jović dr Ljiljana
Profesor strukovnih studija
KABINET 43
Jovičić dr Dragoljub
Profesor strukovnih studija
KABINET 37
Maksimović dr Branka
Profesor strukovnih studija
KABINET 5
Marošan dr Zoran
Profesor strukovnih studija
KABINET 29
Njegić dr Jovan
Profesor strukovnih studija
KABINET 11
Novaković dr Jasmina
Profesor strukovnih studija
KABINET 6
Paunović dr Branka
Profesor strukovnih studija
KABINET 41
Pavlović dr Nataša
Profesor strukovnih studija
KABINET 6
Račić dr Željko
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
Vlaović Begović dr Sanja
Profesor strukovnih studija
KABINET 26
Vukadinović dr Maja
Profesor strukovnih studija
KABINET 13
Vuković dr Marija
Profesor strukovnih studija
KABINET 35
Vuksanović dr Gordana
Profesor strukovnih studija
KABINET 15
Ercegovac dr Dajana
Predavač
KABINET 36
Jovičić Vuković dr Ana
Predavač
KABINET 13
Milić dr Dragana
Predavač
KABINET 3
Milošević dr Isidora
Predavač
KABINET 16
Momčilović dr Mirela
Predavač
KABINET 30
Obradović dr Jelena
Predavač
KABINET 2
Raletić Jotanović dr Saša
Predavač
KABINET 4
Ranitović dr Predrag
Predavač
KABINET 29
Živkov dr Dejan
Predavač
KABINET 35
Alavuk Đorđe
Asistent
KABINET 42
Colić Vana
Asistent
KABINET 2
Futo Vugdelija Vesna
Asistent
KABINET 6
Gašević Dragana
Asistent
KABINET 28
Laličić Branka
Asistent
KABINET 28
Spasojević Ana
Asistent
KABINET 3
Tomašević Dragana
Asistent
KABINET 28
Vranješ Marija
Asistent
KABINET 2
Popov Bojana
Saradnik u nastavi
KABINET 5
Čolić Danijela
Nastavnik stranog jezika
KABINET 33
Kojčić Irina
Nastavnik stranog jezika
KABINET 5
Verežan Tamara
Nastavnik stranog jezika
KABINET 36
Gerštner Nataša
Demonstrator
KABINET 15
Hinić Milica
Demonstrator
KABINET 15