Izaberite stranicu

Nastavnici

Nastavnik Zvanje Kancelarija
dr Jelena Damnjanović
Direktor
Profesor strukovnih studija
KABINET 10
dr Stevan Tomašević
Pomoćnik direktora za nastavu
Predavač
KABINET 17
dr Ana Jovičić Vuković
Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju i projekte
Profesor strukovnih studija
KABINET 13
dr Bojana Kovačević Berleković
Pomoćnik direktora za razvoj i saradnju sa privredom
Profesor strukovnih studija
KABINET 4
dr Dajana Ercegovac
Koordinator za nastavu
Predavač
KABINET 36
dr Sanja Lončar
Koordinator za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija
KABINET 38
dr Milijana Roganović
Koordinator za marketing
Profesor strukovnih studija
KABINET 16
dr Biljana Stankov
Koordinator za izdavačku delatnost
Profesor strukovnih studija
KABINET 16
dr Saša Raletić Jotanović
Erazmus koordinator
Predavač
KABINET 4
dr Vladimir Stojanović
Redovni profesor
KABINET 14
dr Boris Kuzman
Vanredni profesor
KABINET 12
dr Marijana Mladenov
Vanredni profesor
KABINET 42
dr Danijela Tešendić
Vanredni profesor
KABINET 38
dr Goran Aritonović
Profesor strukovnih studija
KABINET 38
dr Nataša Bikicki
Profesor strukovnih studija
KABINET 27
dr Veronika Boškov
Profesor strukovnih studija
KABINET 15
dr Tatjana Bošković
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
dr Sanja Vlaović Begović
Profesor strukovnih studija
KABINET 26
dr Maja Vukadinović
Profesor strukovnih studija
KABINET 13
dr Marija Vuković
Profesor strukovnih studija
KABINET 35
dr Gordana Vuksanović
Profesor strukovnih studija
KABINET 15
dr Slaviša Đukanović
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
dr Dejan Đurić
Profesor strukovnih studija
KABINET 34
dr Dejan Živkov
Profesor strukovnih studija
KABINET 35
dr Nikola Jančev
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
dr Miloš Japundžić
Profesor strukovnih studija
KABINET 31
dr Slobodanka Jovin
Profesor strukovnih studija
KABINET 26
dr Ljiljana Jović
Profesor strukovnih studija
KABINET 43
dr Dragoljub Jovičić
Profesor strukovnih studija
KABINET 37
dr Natalija Keković
Profesor strukovnih studija
KABINET 17
dr Biserka Komnenić
Profesor strukovnih studija
KABINET 14
dr Branka Maksimović
Profesor strukovnih studija
KABINET 5
dr Suzana Marković
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
dr Zoran Marošan
Profesor strukovnih studija
KABINET 29
dr Dragana Milić
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
dr Jasmina Novaković
Profesor strukovnih studija
KABINET 6
dr Jovan Njegić
Profesor strukovnih studija
KABINET 11
dr Nataša Pavlović
Profesor strukovnih studija
KABINET 6
dr Nataša Papić Blagojević
Profesor strukovnih studija
KABINET 43
dr Branka Paunović
Profesor strukovnih studija
KABINET 41
dr Predrag Ranitović
Profesor strukovnih studija
KABINET 30
dr Željko Račić
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
dr Đorđe Ćuzović
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
dr Marko Špiler
Profesor strukovnih studija
KABINET 32
dr Marija Vranješ
Predavač
KABINET 25
dr Jelena Vukićević
Predavač
KABINET 2
dr Dragana Gašević
Predavač
KABINET 28
dr Siniša Mitić
Predavač
KABINET 30
dr Mirela Momčilović
Predavač
KABINET 14
dr Dragana Tomašević
Predavač
KABINET 28
dr Đorđe Alavuk
Asistent
KABINET 42
Sara Kostić
Asistent
KABINET 6
Branka Laličić
Asistent
KABINET 25
Vana Colić
Asistent
KABINET 2
Tamara Verežan
Nastavnik stranog jezika
KABINET 36
Ivana Zorica Samardžić
Nastavnik stranog jezika
KABINET 28
Irina Kojčić
Nastavnik stranog jezika
KABINET 5
Anđela Vidojević
Demonstrator
KABINET 33
Jovana Popović
Demonstrator
KABINET 33