Izaberite stranicu

Osnovne Strukovne Studije - ДЛС (студије на даљину)

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО 2024.

Студијски програм Финансије и банкарство је намењен студентима који желе да стекну актуелна теоријска и практична знања из области савременог финансијског пословања и банкарства. Студијски програм је креиран у складу са актуелним потребама тржишта рада, што ће студентима омогућити да након успешног завршетка школовања брже и лакше пронађу адекватно запослење.

ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО 2024.

Основне струковне студије Туризам и хотелијерство конципиране су према потребама кандидата који су спремни да своје знање и вештине прилагоде савременим потребама, како туристичког, тако и хотелијерског тржишта. Константан растући тренд туристичког промета несумњиво захтева велики број туристичких радника; стога се студирање на овом студијском програму перципира као правилно инвестирање у пословну будућност.

ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ 2024.

Атрактивност студијског програма ОСС Трговина и међународно пословање се огледа у растућем значају трговине на националном и глобалном нивоу, односно интензивном отварању тржишта, што имплицира и отварање нових радних места из области трговине и међународног пословања. Са аспекта Републике Србије, трговина и међународно пословање имају посебан значај због изазова које пружају европске интеграције, усмерене ка подстицању спољнотрговинских токова и интернационализацији пословања.

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 2024.

Студијски програм Пословна информатика је усмерен да одговори на растућу тражњу на тржишту рада за различитим профилима из области информационо-комуникационих технологија. Усаглашен је са потребама ИТ компанија да добију дипломиране студенте, који ће поред основних теоријских знања поседовати и вештине неопходне да одмах започну рад на конкретним пројектима.

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ ДЛС) 2024.

(у процесу акредитације)

 

Студијски програм Финансије и банкарство – студије на даљину је намењен студентима који желе да стекну актуелна теоријска и практична знања из области савременог финансијског пословања и банкарства. Студијски програм је креиран у складу са актуелним потребама тржишта рада, што ће студентима омогућити да након успешног завршетка школовања брже и лакше пронађу адекватно запослење.

Предавања у оквиру студијског програма одржавају се у онлајн формату (помоћу платформи Zoom, Google Meet, Skype), уз примену савремених дигиталних образовних алата. Поред тога, студентима ће сви неопходни материјали за самостално учење бити доступни на образовној платформи Moodle.