Izaberite stranicu

Osnovne Strukovne Studije - ДЛС (студије на даљину)

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО

Студијски програм Финансије и банкарство је намењен студентима који желе да се оспособе за обављање савремених послова из домена финансијског и банкарског пословања. Имајући у виду важност улоге финансија у пословању предузећа, као и значај улоге банака у развоју привреде, може се закључити да ће у наредним годинама потреба за стручњацима из ових области бити у порасту. Рад у мањим групама, посвећеност наставника и примена савремених наставних метода уз коришћење адекватне литературе, омогућиће студентима да се упознају са праксом финансијског и банкарског пословања у развијеним земљама, као и са могућностима њене примене на домаћем тржишту.

ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

Студијски програм Туризам и хотелијерство заснива се на мултидисциплинарном приступу и синергији теоријских и практичних знања, а поред стручних предмета из области туризма и хотелијерства обезбеђује и знања из економије, менаџмента, коришћења информационих технологија и познавања страних језика, у циљу што квалитетнијег оспособљавања студената за послове у туристичкој и хотелијерској делатности.

ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ

Студијски програм основних струковних студија Трговина и међународно пословање је намењен студентима који желе да стекну квалитетна знања, вештине и способности и постану стручни за рад у области унутрашње и спољне трговине, трговине на велико и трговине на мало или за учешће у међународним пословним трансакцијама. На овом студијском програму студенти ће стећи практична знања из области међународне економије и међународне трговине, пословног и тржишног комуницирања, истраживања тржишта и понашања потрошача, маркетинг стратегије и маркетинг канала, затим знања о спољонотрговинском пословању, електронској трговини и пословању са Европском унијом. Након реализације овог студијског програма студенти ће моћи успешно да делују и у сектору малих и средњих предузећа или да постану предузетници у оквиру трговинске делатности.

ПРИМЕЊЕНА ИНФОРМАТИКА

Студијски програм Примењена информатика је усмерен да одговори на растућу тражњу на тржишту рада за различитим профилима из области информационо-комуникационих технологија. Он је усаглашен са потребама ИТ компанија да добију дипломиране студенте који ће поред основних теоријских знања поседовати и вештине неопходне да одмах започну рад на конкретним пројектима. Остваривање тог циља заснива се на структури студијског програма у чијем саставу се налазе предмети који са једне стране обезбеђују студентима широко основно знање из информационо-комуникационих технологија, а са друге стране продубљују исто по различитим специјалностима као што су програмирање, коришћење и развој веб технологија, управљање базама података, развој пословних апликација, електронско пословање и др.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

(НЕ ИЗВОДЕ СЕ ОД ШКОЛСКЕ 2019/20.)

Оснивање сопственог предузећа постало је привлачна опција за готово све слојеве становништва. У данашњим условима, због рационализације броја запослених у великим предузећима, многи виде предузетништво као идеалан начин да креирају сопствену сигурност и да сами остваре успех. Из тог разлога смо у Високој пословној школи струковних студија Нови Сад креирали студијски програм Предузетништво који представља шансу будућим студентима за улазак у свет предузетништва.

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО

(СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ ДЛС)

Настава се одвија преко онлајн платформе Moodle. Студенти који су уписани на програм добијају свој лични налог преко коjeг приступају платформи и предметима које слушају.

Професори постављају материјале на платформи у виду pdf, Word, Power Point докумената, електронских књига, видео снимака, тестова итд.

Студенти преко Moodle платформе приступају материјалима, решавају постављене задатке и онлајн тестове, шаљу семинарске радове, коментаре итд.

Поред тога, професори могу да организују дискусије у реалном времену путем форума или Chat опције, или да закажу видео емитовање или сусрете путем платформи као што су Skype и Zoom.