Izaberite stranicu

Studiranje na daljinu

 

Kako mogu da se upišem da studiram na ovaj način? Uslovi upisa su isti kao i za klasične studije. Više o uslovima na sledećem linku

Kako pratim nastavu ako studiram na daljinu?

Nastava se odvija preko onlajn platforme Moodle. Studenti koji su upisani na program dobijaju svoj lični nalog preko kojeg pristupaju platformi i predmetima koje slušaju.

Profesori postavljaju materijale na platformi u vidu pdf, Word, Power Point dokumenata, elektronskih knjiga, video snimaka, testova itd.

Studenti preko Moodle platforme pristupaju materijalima, rešavaju postavljene zadatke i onlajn testove, šalju seminarske radove, komentare itd.

Pored toga, profesori mogu da organizuju diskusije u realnom vremenu putem foruma ili Chat opcije, ili da zakažu video emitovanje ili susrete putem platformi kao što su Skype i Zoom.

Kako se ocenjuje student?

Studenti mogu da prikupe max. 100 bodova iz svakog predmeta.

30 – 40 bodova se može ostvariti kroz predispitne obaveze onlajn.

70 – 80 bodova se može ostvariti kroz završni ispit, koji se održava u sedištu škole.

Tačna raspodela bodova je drugačija za svaki predmet.

Kako prikupljam bodove iz predispitnih aktivnosti?

Na platformi se evidentira svaki pristup korisnika. Većinu svojih predispitnih obaveza studenti ispunjavaju postavljanjem eseja, seminarskih radova, studija slučaja ili rešavanjem onlajn testova koje profesor zakazuje i postavlja na platformi. Takođe, postoji opcija zadavanja rokova u kojima je potrebno dostaviti određeni zadatak.

Student će raditi 5 onlajn testova preko platforme od kojih svaki nosi 2 boda i na taj način će ostvariti 10 bodova za aktivnost. Ostale bodove student prikuplja kroz seminarske radove i testove, kao i polaganjem jednog ili više kolovkijuma koji se takođe izvode onlajn.

Tačan način ostvarivanja bodova, formate i rokove određuje predmetni nastavnik.

Profesor može da utvrdi identitet studenta putem platformi Skype ili Zoom za vreme provere znanja.

 

 

Kako se radi ispit?

Završni ispit se radi u sedištu škole, ne radi se onlajn. Predmetni nastavnik određuje formu ispita. Uslov za izlazak na ispit je da je student ostvario preko 50% predispitnih bodova.

Da li je program isti kao kod klasičnih studija?

Da, program je isti i dobija se ista diploma kao u slučaju klasičnih studija. Studiranjem se ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova.

Kako komuniciram sa profesorima?

Putem elektronske pošte, foruma i diskusija na platformi Moodle. Takođe, moguće je doći na konsultacije sa profesorom u sedištu škole ili u centrima škole po dogovoru sa profesorom.

Šta ako želim da se prebacim na klasične studije?

Svi studenti koji su upisani na studije na daljinu imaju prohodnost za nastavak studija na odgovarajućem programu koji se izvodi na klasičan način, i obrnuto.

Više informacija o studijama na daljinu možete pročitati u pravilniku

 

Rbr.ŠifraNazivSemestarBr. časovaESPB
120OO01fbdlOsnovi ekonomije13+27
220ST01fbdlOsnovi menadžmenta12+26
320ST03fbdlPoslovno pravo12+26
4Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1)12+25
20ST02EfbdlPrvi strani poslovni jezik 1 Engleski
20ST02NfbdlPrvi strani poslovni jezik 1 Nemački
5Izborna korpa I12+25
20OO03fbdlPsihologija
20OO02fbdlSociologija
620ST04fbdlOsnovi organizacije22+26
720ST05fbdlRačunovodstvo23+27
820OO05fbdlNacionalna ekonomija22+26
920OO04fbdlMatematika22+26
10Izborna korpa II22+26
20SA02fbdlEkološki menadžment
20SA01fbdlAgroekonomija
Rbr.ŠifraNazivSemestarBr. časovaESPB
120SA04fbdlPoslovna statistika33+27
220SA03fbdlPrimena informacionih tehnologija33+27
320ST06fbdlUvod u finansije33+27
420SA05fbdlFinansijska tržišta i institucije32+26
5Izborna korpa III32+26
20ST07fbdlKorporativno upravljanje
20ST33fbdlEkonomika preduzeća
620SA44fbdlOsnovi revizije42+26
720ST10fbdlBankarstvo43+26
8Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2)42+25
20ST09EfbdlPrvi strani poslovni jezik 2 Engleski
20ST09NfbdlPrvi strani poslovni jezik 2 Nemački
920ST35fbdlUpravljanje investicijama42+26
1020SA06fbdlStručna praksa I44
Rbr.ŠifraNazivSemestarBr. časovaESPB
120SA60fbdlTrgovina i investicije Evropske unije63+26
2Izborna korpa V53+26
20SA59fbdlMonetarna ekonomija
20SA47fbdlPreduzetničke finansije
20SA51fbdlFinansijska i aktuarska matematika
320SA07fbdlPoslovna analiza53+37
420ST24fbdlMeđunarodne finansije53+27
5Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 3)52+25
20ST13EfbdlPrvi strani poslovni jezik 3 Engleski
20ST13NfbdlPrvi strani poslovni jezik 3 Nemački
620SA42fbdlMeđunarodno bankarstvo53+26
7Izborna korpa IV53+26
20ST20fbdlJavne finansije
20ST31fbdlInvesticiono bankarstvo
820SA57fbdlOsiguranje63+37
920SA43fbdlPoslovne finansije62+25
1020SA13fbdlStručna praksa II64
1120SA15fbdlZavršni rad68