Izaberite stranicu

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО - СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ

Како могу да се упишем да студирам на овај начин? Услови уписа су исти као и за класичне студије. Више о условима на следећем линку

Како пратим наставу ако студирам на даљину?

Настава се одвија преко онлајн платформе Moodle. Студенти који су уписани на програм добијају свој лични налог преко коjeг приступају платформи и предметима које слушају.

Професори постављају материјале на платформи у виду pdf, Word, Power Point докумената, електронских књига, видео снимака, тестова итд.

Студенти преко Moodle платформе приступају материјалима, решавају постављене задатке и онлајн тестове, шаљу семинарске радове, коментаре итд.

Поред тога, професори могу да организују дискусије у реалном времену путем форума или Chat опције, или да закажу видео емитовање или сусрете путем платформи као што су Skype и Zoom.

Како се оцењује студент?

Студенти могу да прикупе max. 100 бодова из сваког предмета.

30 – 40 бодова се може остварити кроз предиспитне обавезе онлајн.

70 – 80 бодова се може остварити кроз завршни испит, који се одржава у седишту школе.

Тачна расподела бодова је другачија за сваки предмет.

Како прикупљам бодове из предиспитних активности?

На платформи се евидентира сваки приступ корисника. Већину својих предиспитних обавеза студенти испуњавају постављањем есеја, семинарских радова, студија случаја или решавањем онлајн тестова које професор заказује и поставља на платформи. Такође, постоји опција задавања рокова у којима је потребно доставити одређени задатак.

Студент ће радити 5 онлајн тестова преко платформе од којих сваки носи 2 бода и на тај начин ће остварити 10 бодова за активност. Остале бодове студент прикупља кроз семинарске радове и тестове, као и полагањем једног или више коловкијума који се такође изводе онлајн.

Тачан начин остваривања бодова, формате и рокове одређује предметни наставник.

Професор може да утврди идентитет студента путем платформи Skype или Zoom за време провере знања.

 

 

Како се ради испит?

Завршни испит се ради у седишту школе, не ради се онлајн. Предметни наставник одређује форму испита. Услов за излазак на испит је да је студент остварио преко 50% предиспитних бодова.

Да ли је програм исти као код класичних студија?

Да, програм је исти и добија се иста диплома као у случају класичних студија. Студирањем се остварује укупно 180 ЕСПБ бодова.

Како комуницирам са професорима?

Путем електронске поште, форума и дискусија на платформи Moodle. Такође, могуће је доћи на консултације са професором у седишту школе или у центрима школе по договору са професором.

Шта aко желим да се пребацим на класичне студије?

Сви студенти који су уписани на студије на даљину имају проходност за наставак студија на одговарајућем програму који се изводи на класичан начин, и обрнуто.

Више информација о студијама на даљину можете прочитати у правилнику

 

Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 20ОО01фбдл Основи економије 1 3+2 7
2 20СТ01фбдл Основи менаџмента 1 2+2 6
3 20СТ03фбдл Пословно право 1 2+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 1) 1 2+2 5
20СТ02Ефбдл Први страни пословни језик 1 Енглески
20СТ02Нфбдл Први страни пословни језик 1 Немачки
5 Изборна корпа I 1 2+2 5
20ОО03фбдл Психологија
20ОО02фбдл Социологија
6 20СТ04фбдл Основи организације 2 2+2 6
7 20СТ05фбдл Рачуноводство 2 3+2 7
8 20ОО05фбдл Национална економија 2 2+2 6
9 20ОО04фбдл Математика 2 2+2 6
10 Изборна корпа II 2 2+2 6
20СА02фбдл Еколошки менаџмент
20СА01фбдл Агроекономија
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 Изборна корпа III 3 2+2 6
20СТ36фбдл Увод у Европску унију
20СТ07фбдл Корпоративно управљање
20СТ33фбдл Економика предузећа
2 20СТ35фбдл Управљање инвестицијама 3 2+2 6
3 20СТ06фбдл Увод у финансије 3 3+2 7
4 20СА44фбдл Основи ревизије 3 2+2 6
5 20СА03фбдл Примена информационих технологија 3 3+2 7
6 20СА05фбдл Финансијска тржишта и институције 4 2+2 6
7 20СА04фбдл Пословна статистика 4 3+2 7
8 20СТ10фбдл Банкарство 4 3+2 6
9 Изборна корпа (Први страни пословни језик 2) 4 2+2 5
20СТ09Ефбдл Први страни пословни језик 2 Енглески
20СТ09Нфбдл Први страни пословни језик 2 Немачки
10 20СА06фбдл Стручна пракса I 4 4
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 Изборна корпа IV 5 3+2 6
20СТ37фбдл Буџетско рачуноводство
20СТ20фбдл Јавне финансије
20СТ31фбдл Инвестиционо банкарство
2 20СА07фбдл Пословна анализа 5 3+3 7
3 20СТ24фбдл Међународне финансије 5 3+2 7
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 3) 5 2+2 5
20СТ13Ефбдл Први страни пословни језик 3 Енглески
20СТ13Нфбдл Први страни пословни језик 3 Немачки
5 20СА42фбдл Међународно банкарство 5 3+2 6
6 20СА57фбдл Осигурање 6 3+3 7
7 20СА43фбдл Пословне финансије 6 2+2 5
8 Изборна корпа V 6 3+2 6
20СА59фбдл Монетарна економија
20СА60фбдл Трговина и инвестиције Европске уније
20СА47фбдл Предузетничке финансије
20СА51фбдл Финансијска и актуарска математика
9 20СА13фбдл Стручна пракса II 6 4
10 20СА15фбдл Завршни рад 6 8