Izaberite stranicu

Studiranje na daljinu

 

Kako mogu da se upišem da studiram na ovaj način? Uslovi upisa su isti kao i za klasične studije. Više o uslovima na sledećem linku

Kako pratim nastavu ako studiram na daljinu?

Nastava se odvija preko onlajn platforme Moodle. Studenti koji su upisani na program dobijaju svoj lični nalog preko kojeg pristupaju platformi i predmetima koje slušaju.

Profesori postavljaju materijale na platformi u vidu pdf, Word, Power Point dokumenata, elektronskih knjiga, video snimaka, testova itd.

Studenti preko Moodle platforme pristupaju materijalima, rešavaju postavljene zadatke i onlajn testove, šalju seminarske radove, komentare itd.

Pored toga, profesori mogu da organizuju diskusije u realnom vremenu putem foruma ili Chat opcije, ili da zakažu video emitovanje ili susrete putem platformi kao što su Skype i Zoom.

Kako se ocenjuje student?

Studenti mogu da prikupe max. 100 bodova iz svakog predmeta.

30 – 40 bodova se može ostvariti kroz predispitne obaveze onlajn.

70 – 80 bodova se može ostvariti kroz završni ispit, koji se održava u sedištu škole.

Tačna raspodela bodova je drugačija za svaki predmet.

Kako prikupljam bodove iz predispitnih aktivnosti?

Na platformi se evidentira svaki pristup korisnika. Većinu svojih predispitnih obaveza studenti ispunjavaju postavljanjem eseja, seminarskih radova, studija slučaja ili rešavanjem onlajn testova koje profesor zakazuje i postavlja na platformi. Takođe, postoji opcija zadavanja rokova u kojima je potrebno dostaviti određeni zadatak.

Student će raditi 5 onlajn testova preko platforme od kojih svaki nosi 2 boda i na taj način će ostvariti 10 bodova za aktivnost. Ostale bodove student prikuplja kroz seminarske radove i testove, kao i polaganjem jednog ili više kolovkijuma koji se takođe izvode onlajn.

Tačan način ostvarivanja bodova, formate i rokove određuje predmetni nastavnik.

Profesor može da utvrdi identitet studenta putem platformi Skype ili Zoom za vreme provere znanja.

 

 

Kako se radi ispit?

Završni ispit se radi u sedištu škole, ne radi se onlajn. Predmetni nastavnik određuje formu ispita. Uslov za izlazak na ispit je da je student ostvario preko 50% predispitnih bodova.

Da li je program isti kao kod klasičnih studija?

Da, program je isti i dobija se ista diploma kao u slučaju klasičnih studija. Studiranjem se ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova.

Kako komuniciram sa profesorima?

Putem elektronske pošte, foruma i diskusija na platformi Moodle. Takođe, moguće je doći na konsultacije sa profesorom u sedištu škole ili u centrima škole po dogovoru sa profesorom.

Šta ako želim da se prebacim na klasične studije?

Svi studenti koji su upisani na studije na daljinu imaju prohodnost za nastavak studija na odgovarajućem programu koji se izvodi na klasičan način, i obrnuto.

Više informacija o studijama na daljinu možete pročitati u pravilniku

 

Rbr.ŠifraNazivSemestarBr. časovaESPB
1OO01fbdlOsnovi ekonomije13+27
2ST01fbdlOsnovi menadžmenta12+26
3ST03fbdlPoslovno pravo12+26
4Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1)12+25
ST02EfbdlPrvi strani poslovni jezik 1 Engleski
ST02NfbdlPrvi strani poslovni jezik 1 Nemački
5Izborna korpa I12+25
OO03fbdlPsihologija
OO02fbdlSociologija
6ST04fbdlOsnovi organizacije22+26
7ST05fbdlRačunovodstvo23+27
8OO05fbdlNacionalna ekonomija22+26
9OO04fbdlMatematika22+26
10Izborna korpa II22+26
SA02fbdlEkološki menadžment
SA01fbdlAgroekonomija
Rbr.ŠifraNazivSemestarBr. časovaESPB
1SA04fbdlPoslovna statistika33+27
2SA03fbdlPrimena informacionih tehnologija33+27
3ST06fbdlUvod u finansije33+27
4SA05fbdlFinansijska tržišta i institucije32+26
5Izborna korpa III32+26
ST07fbdlKorporativno upravljanje
ST33fbdlEkonomika preduzeća
6SA44fbdlOsnovi revizije42+26
7ST10fbdlBankarstvo43+26
8Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2)42+25
ST09EfbdlPrvi strani poslovni jezik 2 Engleski
ST09NfbdlPrvi strani poslovni jezik 2 Nemački
9ST35fbdlUpravljanje investicijama42+26
10SA06fbdlStručna praksa I44
Rbr.ŠifraNazivSemestarBr. časovaESPB
1SA07fbdlPoslovna analiza53+37
2ST24fbdlMeđunarodne finansije53+27
3Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 3)52+25
ST13EfbdlPrvi strani poslovni jezik 3 Engleski
ST13NfbdlPrvi strani poslovni jezik 3 Nemački
4SA42fbdlMeđunarodno bankarstvo53+26
5Izborna korpa IV53+26
ST20fbdlJavne finansije
ST31fbdlInvesticiono bankarstvo
620SA57fbdlOsiguranje63+37
7SA43fbdlPoslovne finansije62+25
8SA13fbdlStručna praksa II64
9Izborna korpa V63+26
SA47fbdlPreduzetničke finansije
SA51fbdlFinansijska i aktuarska matematika
10SA15fbdlZavršni rad68