Izaberite stranicu
ZAŠTO STUDIRATI FINANSIJE I BANKARSTVO?

 

 • Strukovni profil neophodan u svim privrednim granama
 • Obuči se za poslove u kojima ima prostora za napredovanje i usavršavanje
 • Upoznaj se sa inovacijama i savremenim trendovima u oblasti finansijskih tržišta, berzanskog i bankarskog poslovanja, korporativnog upravljanja, finansijskog risk menadžmenta itd.

 

ZAŠTO STUDIRATI NA VPŠ?

 

 • Obuči se kroz stručnu praksu u atraktivnim kompanijama: ERSTE Bank AD, Societe Generale Srbija, Dunav osiguranje, Grand Motors DOO…
 • Uči u malim grupama kroz interaktivnu nastavu i sa pristupačnim profesorima
 • Završi studije za 3 godine i zaposli se ili nastavi studije na master studijskom programu
 • Studiraj u kampusu u Novom Sadu i iskoristi sve pogodnosti za studente (domovi, menza, stipendije itd.)
 • Iskoristi budžetska mesta i povoljne školarine

 

KADA I KAKO KONKURIŠEM?  – više informacija o konkursnoj dokumentaciji možete naći ovde

 

Datum konkursa objavljuje ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

 

KADA I KAKO POLAŽEM PRIJEMNI?

 

Kada je prijemni? Datum prijemnog ispita objavljuje ministarstvo krajem maja. Zaprati našu  Facebook stranicu da budeš informisan

 

Kako da se pripremim za prijemni? Preuzmi zbirku zadataka za prijemni

 

Kako izgleda prijemni? Polažu se 2 predmeta po izboru: geografija, sociologija, psihologija, ekonomija, poslovna ekonomija, matematika ili informatika

 

Kako se rangiraju budući studenti? Maksimum bodova je 100.

 

40 bodova iz srednje škole (zbir prosečnih ocena iz svih razreda x 2)

30 bodova na 1. predmetu na prijemnom

30 bodova na 2. predmetu na prijemnom

 

DETALJNIJE O PROGRAMU FINANSIJE I BANKARSTVO

 

Studijski program Finansije i bankarstvo je namenjen studentima koji žele da se osposobe za obavljanje savremenih poslova iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u poslovanju preduzeća, kao i značaj uloge banaka u razvoju privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu. Rad u manjim grupama, posvećenost nastavnika i primena savremenih nastavnih metoda uz korišćenje adekvatne literature, omogućiće studentima da se upoznaju sa praksom finansijskog i bankarskog poslovanja u razvijenim zemljama, kao i sa mogućnostima njene primene na domaćem tržištu.

 

Pored navedenih prednosti, ovaj program studentima pruža mogućnost praktične primene stečenih znanja obavljanjem stručne prakse. Studenti obavljaju stručnu praksu u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji. Neke od  tih kompanija su: Societe Generale Srbija, Erste Bank AD Novi Sad, „Dunav osiguranje“ ADO, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, JP „Srbijagas“, Novosadski sajam, Grand Motors DOO, Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine“ i druge.

 

Nakon završetka studijskog programa Finansije i bankarstvo, studenti će biti osposobljeni za obavljanje sledećih poslova:
 • aktuar,
 • analitičar investicija,
 • bankar,
 • broker,
 • investicioni savetnik,
 • konsultant u oblasti finansija,
 • koordinator prodaje osiguranja,
 • menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima,
 • menadžer/savetnik kreditnog sektora,
 • portfolio menadžer,
 • poslovni analitičar,
 • preduzetnik,
 • računovođa,
 • revizor,
 • rukovodilac komercijalnih poslova,
 • savetnik za upravljanje aktivom i pasivom,
 • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
 • saradnik u upravljanju rizicima u osiguranju,
 • finansijski analitičar/kontrolor,
 • šef računovodstva,
 • šef finansija…
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17OO01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7
2 17ST01 Osnovi menadžmenta 1 2+2 6
3 17ST03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 5
17ST02E Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
17ST02N Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački
5 Izborna korpa I 1 2+2 5
17OO03 Psihologija
17OO02 Sociologija
6 17ST04 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 17ST05 Računovodstvo 2 3+2 7
8 17OO05 Nacionalna ekonomija 2 2+2 6
9 17OO04 Matematika 2 2+2 6
10 Izborna korpa II 2 2+2 6
17SA02 Ekološki menadžment
17SA01 Agroekonomija
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17ST35 Upravljanje investicijama 3 2+2 6
2 17ST33 Ekonomika preduzeća 3 2+2 6
3 17SA03 Primena informacionih tehnologija 3 3+2 7
4 17ST06 Uvod u finansije 3 3+2 7
5 17SA44 Osnovi revizije 3 2+2 6
6 Izborna korpa III 3 2+2 6
17ST07 Korporativno upravljanje
17ST36 Uvod u Evropsku uniju
7 17SA05 Finansijska tržišta i institucije 4 2+2 6
8 17ST10 Bankarstvo 4 3+2 6
9 17SA04 Poslovna statistika 4 3+2 7
10 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 5
17ST09E Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski
17ST09N Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 Izborna korpa IV 5 3+2 6
17ST37 Budžetsko računovodstvo
17ST19 Finansijska strategija i planiranje poreza
17ST20 Javne finansije
2 17SA07 Poslovna analiza 5 3+3 7
3 17ST24 Međunarodne finansije 5 3+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 3) 5 2+2 5
17ST13E Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski
17ST13N Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački
5 17SA42 Međunarodno bankarstvo 5 3+2 6
6 Izborna korpa V 5 3+2 6
17ST31 Investiciono bankarstvo
17SA60 Trgovina i investicije Evropske unije
17SA59 Monetarna ekonomija
17SA47 Preduzetničke finansije (FB)
17SA51 Finansijska i aktuarska matematika
7 17SA14 Finansijske berze 6 3+3 7
8 17SA57 Osiguranje 6 3+3 7
9 17SA43 Poslovne finansije 6 2+2 5