Izaberite stranicu

ZAŠTO STUDIRATI PRIMENJENU INFORMATIKU?

 

 • Postani stručnjak u oblasti informacionih tehnologija, programiranja, web tehnologija, aplikacija i elektronskog poslovanja
 • Postani najtraženiji kadar na tržištu rada
 • Zaposli se odmah nakon studija
 • Obuči se za poslove u kojima ima prostora za napredovanje i usavršavanje

 

ZAŠTO STUDIRATI NA VPŠ?

 

 • Stekni iskustvo i znanje kroz praktičan rad i stručnu praksu u atraktivnim kompanijama kao što su ComData, Execom, Levi9, IT Engine, itd.
 • Počni odmah da radiš na projektima nakon studija
 • Uči u malim grupama kroz interaktivnu nastavu, sa pristupačnim profesorima
 • Završi studije za 3 godine i zaposli se ili nastavi studije na master studijskom programu
 • Studiraj u kampusu u Novom Sadu i iskoristi sve pogodnosti za studente (domovi, menza, stipendije, itd.)
 • Iskoristi budžetska mesta i povoljne školarine

 

KADA I KAKO KONKURIŠEM?  – više informacija o konkursnoj dokumentaciji možete naći ovde

 

Datum konkursa objavljuje Ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

 

KADA I KAKO POLAŽEM PRIJEMNI?

 

Kada je prijemni? Datum prijemnog ispita objavljuje Ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

 

Kako da se pripremim za prijemni? Preuzmi zbirku zadataka za prijemni

 

Kako izgleda prijemni? Polažu se 2 predmeta – obavezno informatika i matematika.

 

Kako se rangiraju budući studenti? Maksimum bodova je 100.

 

40 bodova iz srednje škole (zbir prosečnih ocena iz svih razreda x 2)

30 bodova na 1. predmetu na prijemnom

30 bodova na 2. predmetu na prijemnom

 

DETALJNIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU PRIMENJENA INFORMATIKA

 

Studijski program Primenjena informatika je usmeren da odgovori na rastuću tražnju na tržištu rada za različitim profilima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. On je usaglašen sa potrebama IT kompanija da dobiju diplomirane studente koji će pored osnovnih teorijskih znanja posedovati i veštine neophodne da odmah započnu rad na konkretnim projektima. Ostvarivanje tog cilja zasniva se na strukturi studijskog programa u čijem sastavu se nalaze predmeti koji sa jedne strane obezbeđuju studentima široko osnovno znanje iz informaciono-komunikacionih tehnologija, a sa druge strane produbljuju isto po različitim specijalnostima kao što su programiranje, korišćenje i razvoj veb tehnologija, upravljanje bazama podataka, razvoj poslovnih aplikacija, elektronsko poslovanje i dr.

Sva znanja koja stiču na predavanjima i vežbama u okviru studijskog programa Primenjene informatike studenti imaju prilike da provere i usavrše kroz stručnu praksu koju obavljaju na drugoj i trećoj godini studija u trajanju od najmanje dve sedmice u IT kompanijama po svom izboru ili u nekim od IT kompanija sa kojima je Visoka poslovna škola potpisala ugovor o realizaciji stručne prakse. Prednost i privlačnost studijskog programa Primenjene informatike leži u činjenici da se radi o strukovnim studijama u trajanju od 3 godine koje omogućavaju svojim polaznicima da u relativno kratkom vremenu steknu konkretna znanja koja će im omogućiti da se vrlo brzo zaposle u nekoj od IT kompanija koje su deficitarne upravo sa stručnjacima tog profila. Diplomiranjem na ovom studijskom programu možete očekivati zaposlenje na sledećim poslovima:

 

 • programer (Java, Python…)
 • veb programer
 • dizajner korisničkog interfejsa (UI/UX designer)
 • WordPress programer
 • administrator baze podataka
 • projektant baze podataka
 • administrator računarske mreže
 • analitičar IT bezbednosti
 • projektant bezbednosti IT sistema
 • analitičar/projektant informacionih sistema
 • analitičar/projektant sistema za elektronsko poslovanje
 • IT menadžer…
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 16OO01 Matematika (PI) 1 3+2 6
2 16ST52 Projektovanje algoritama 1 3+3 7
3 16OO02 Osnovi ekonomije (PI) 1 3+2 7
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 5
16OO101 Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (PI)
16OO102 Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (PI)
5 Izborna korpa I 1 2+2 5
16OO08 Psihologija (PI)
16OO05 Sociologija (AI)
6 16ST46 Diskretne matematičke strukture 2 3+2 6
7 16SA87 Uvod u programiranje 1 3+3 7
8 16ST47 Informacioni sistemi 2 2+2 5
9 16ST54 Operativni sistemi 2 3+2 6
10 Izborna korpa II 2 3+2 6
16ST53 Teorija grafova
16ST44 Strukture podataka i algoritmi
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 16ST42 Baze podataka 3 3+3 7
2 16SA03 Primena informacionih tehnologija (PI) 3 3+2 7
3 16SA90 Arhitektura računarskih sistema 3 3+2 6
4 16SA81 Objektno-orijentisano programiranje 3 3+3 7
5 Izborna korpa III 3 3+2 6
16ST58 Operaciona istraživanja
16ST59 Multimedijalni sistemi
6 16SA83 Internet tehnologije u poslovanju 4 3+3 7
7 16ST56 Računarske mreže    4 3+2 6
8 Izborna korpa IV 4 3+2 6
16ST67 Uvod u veštačku inteligenciju
16ST65 Interakcija čovek računar
16ST43 Bezbednost informacionih sistema
9 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 5
16OO114 Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (PI)
16OO114 Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (PI)
10 Stručna praksa I 4 0+0+5 3
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 16SA10 Osnovi elektronskog poslovanja 5 3+2 6
2 16ST57 Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju 5 2+2 6
3 16ST45 Napredne veb tehnologije 5 3+3 7
4 16SA85 Softverski inženjering 5 3+3 6
5 Stručna praksa II 5 0+0+5 3
6 Izborna korpa V 6 3+2 6
16SA91 Alati za poslovno odlučivanje
16SA92 Internet stvari
16SA93 Upravljanje intelektualnom svojinom
16SA89 Digitalni marketing
7 16SA84 Integrisani razvojni alati 6 3+3 7
8 16SA82 Razvoj poslovnih aplikacija 6 3+3 7
9 Završni rad (PI) 6 11